Viorel Must Go On

€167,228 of €180,000 goal

Raised by 4,885 people in 4 months
Created August 8, 2018

Viorel Mardari are cancer. Viorel este regizor la Atelierul Sergiu Prodan  în Republica Moldova. E un tânăr inteligent, cu capacități cinematografice care depășesc hotarele țării. Are 36 de ani și este autorul, probabil, al celor mai creative producții video realizate vreodată în Moldova.

Aici e doar una din operele semnate de Viorel, care au făcut ca despre Moldova să afle milioane de oameni în lume. https://goo.gl/3CXzbs 

Drumul spre creație al lui Viorel a fost întrerupt temporar de o boală cruntă. Are CANCER, mai exact adenocarcenom. Boala i-a afectat rinichii, plămânii și ficatul. După lungi și nereușite investigații în Moldova, o clinică din Germania a confirmat această diagnoză.
31958908_1533759710587766_r.jpeg
Viorel a acceptat provocarea. Înțelege că lupta nu va fi ușoară și va avea nevoie de timp ca să se facă mai bine, dar speră să învingă tumoarea cu ajutorul medicilor, al unui tratament de ultimă generație care este foarte costisitor, dar și cu gândurile bune, optimismul și sprijinul Tău. El își dorește din suflet să rămână “țintuit” doar în scaunul de regizor, să aibă mintea “zăpăcită” de idei ingenioase și nu de efectul medicamentelor, să fie „conectat” la pulsul realității și nu la aparatele din saloanele de spitale, să înșire pe foaie idei și nu denumiri de pastile.

Dacă ai ajuns să citești acest mesaj, înseamnă că îți pasă de tot ce reprezintă Viorel - poftă de viață, pasiune, inteligență, umor extraordinar de fin, autocritică, ingeniozitate, finețe, implicare, patriotism ... și toate acestea combinate perfect.

*Boala avansează foarte rapid, fiecare zi contează. Am lansat această campanie ca să reușim să îl ajutăm pe Viorel. Vom reveni în scurt timp cu detalii despre tratament și costul acestuia.

După discuții cu mai multe clinici din (Italia, Germania, Austria, Israel, SUA), Viorel va pleca luni, 20 august, la clinica Wiener Privatklinik, unde va urma un tratament combinat de chimioterapie si imunoterapie. Cazul lui Viorel necesită o abordare și un tratament special și inovativ pentru a-i oferi o șansă la viață. Tratamentul in prima faza va dura 6 luni, prima luna de tratament va costa 23.764 EUR, iar urmatoarele 5 cate 21.084 Eur fiecare, ceea ce reprezintă un total de cel putin 129.184 Eur. Aceasta suma este un aproximativa si nu include costurile precum (bilete de avion, transport, medicamente si preparate aditionale, etc.)


Ajută-l pe Viorel să trăiască și să creeze!

#ViorelMustGoOn

Viorel's Friends reprezintă un grup de prieteni apropiați si membri ai familiei lui Viorel care s-au unit sub o cauză comună – să îi salveze viața lui Viorel, cel mai talentat și popular regizor, atât din Moldova, cât și din regiune. Pentru ca Viorel să învingă cancerul, ne-am unit eforturile pentru a colecta suma necesară de bani care să îl ajute să beneficieze de tratamentul necesar. În același timp, grupul Viorel's Friends împreună cu Viorel a păstrat legătura cu clinicile specializate în tratarea cancerului. Grupup Viorel's Friends este format din prieteni apropiați, care, la fel ca și Viorel sunt persoane respectate în Republica Moldova.

Sergiu Prodan este directorul Casei de producție „Atelierul Sergiu Prodan” unde Viorel a semnat împreună cu echipa spoturi populare și recunoscute nu doar în Republica Moldova, dar și în toată regiunea. În același timp Sergiu Prodan este prietenul și mentorul lui Viorel care i-a fost mereu alături și la bine și la greu. Iar acum, alături de Viorel's Friends încearcă din răsputeri să îl întoarcă pe Viorel, sănătos, în scaunul de regizor. Sub această cauză, grupul Viorel's Friends a reunit, producători TV, jurnaliști, actori, regizori, comunicatori, ONG-iști, bloggeri, influenceri și alți oameni, de diferite profesii care nu au rămas indiferenți față de lupta lui Viorel.

Donațiile online pot fi făcute pe această pagină.

Pentru depuneri bancare sau transferuri în R.Moldova, puteți utiliza următoarele rechizite:

În MDL:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
COD BANCAR: AGRNMD2X
Cod Fiscal Beneficiar: 0981106021176
Beneficiar: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Cod Fiscal Bancar: 1002600003778

În EUR:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

În USD:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice:  +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).

--------------------------------------------

Viorel Mardari has cancer. Viorel is a film director at Atelierul Sergiu Prodan  in Moldova. He is young and smart, and his talent is larger than life. He is 36 and the author of perhaps the most creative video products ever done in Moldova: https://www.youtube.com/watch?v=HjAay_X5i9Q

This is just one of his many great pieces, that made Moldova known to millions around the world.

His creative journey was interrupted, temporarily, by a cruel disease. He was diagnosed with CANCER (adenocarcinoma). It affected his kidneys, lungs and liver. After long and insuccesseful investigations in Moldova, a German clinic confirmed this diagnosis.

31958908_1533722384763993_r.jpeg
Viorel accepted the challenge. He understands that it will not be an easy fight, and it will take time to get better. He hopes to overcome the disease with the help of doctors, a last generation treatment, that is very expensive, but also with Your good thoughts, optimism and support. Viorel wants so bad to be „confined” only to the director’s chair, have his mind „clouded” only by great ideas and not by drugs, to be „connected” to the pulse of reality, rather than hospital machines, and write down cool scripts rather than lists of pills.

If you are reading this message, it means you care about everything Viorel represents: lust for life, passion, intelligence, extraordinary humor, self-criticism, fine taste, active citizenship and a love for Moldova.

*The illness advances very quickly and every day counts. We launched this campaign to help Viorel . We will update you soon with details about the treatment and its costs. 

After discussions with several clinics from (Italy, Germany, Austria, Israel, USA), Viorel will leave on Monday, the 20th of August, to Wiener Privatklinik where he will undergo a combined treatment of chemotherapy and immunotherapy. Viorel's case requires a special and innovative approach and treatment to give him a chance to live. The first phase of the treatment will take 6 months, the first month of the treatment will cost 23.764 EUR, and the next 5 21.084 EUR each, with a total minimum cost of 129.184 EUR. This amount is approximate and does not include costs such as (flight tickets, transport, medication, etc.)

Help Viorel live and create!

#ViorelMustGoOn

Viorel's Friends is a group of Viorel's close friends and family members that have gotten together under a common cause - to save Viorel, the most talented and popular director both in Moldova and in the region. For Viorel to win the battle with cancer we have united our efforts to collect the required amount of money in order to ensure the best possible treatment. Meanwhile, Viorel's Friends together with Viorel have been in contact with specialized cancer treatment clinics. Viorel's Friends group is made up of close friends who, like Viorel, are well known in Moldova.

Sergiu Prodan is the director of "Atelierul Sergiu Prodan" the production house where Viorel has authored, together with the team. well-known TV Spots both in Moldova and in the region. Sergiu Prodan is also a close friend and Viorel's mentor, and he was always by his side. Now, together with Viorel's Friends, he does his best to return Viorel healthy in the director's chair. Under this common cause, the group Viorel's Friends united TV producers, journalists, actors, directors, communicators, bloggers, influencers and other people of various professions who have not remained indifferent to Viorel's struggle. 

Online donations can be made on this page. 

For bank deposits or transfers in Moldova, please use the following bank details:

In MDL:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
Bank Code: AGRNMD2X
Beneficiary fiscal code: 0981106021176
Beneficiary: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Fiscal Code: 1002600003778

In EUR:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

In USD:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260


Physical donations can be made at the office of Atelier S. Prodan (Chișinău, 25 Kogălniceanu str, 25, ap.1). For additional information about physical donations please contact:  +373 79900100 (Alexandrina) or +373 79999833 (Ghenadie).

--------------------------------------------

У Виорела Мардарь обнаружен рак. Виорел – режиссер, работающий в Aтелье Серджиу Продана  в Молдове. Он очень способный молодой человек с кинематографическим талантом, который перешагнул за пределы страны. Ему 36 лет, и можно смело утверждать, что Виорел  – автор самых креативных видеороликов, когда-либо созданных в Молдове.

 Вот только одна из работ Виорела, которая сделала Молдову известной миллионам людей во всём мире. https://goo.gl/3CXzbs 

 Творческий путь Виорела временно приостановила тяжёлая болезнь. РАК, точнее, аденокарцинома. Болезнь поразила почки, легкие и печень. После долгих и безуспешных обследований в Молдове немецкая клиника подтвердила этот диагноз.
31958908_1533816384314334_r.jpeg
Виорел принял вызов. Он понимает, что борьба будет нелёгкой, что для улучшения его состояния потребуется время. Но он всё равно надеется преодолеть опухоль с помощью врачей и курса лечения последнего поколения (которое весьма затратно), а главное – зарядившись уверенностью, оптимизмом и заручившись вашей поддержкой. Чего он от всей души желает, так это оставаться прикованным только к режиссерскому креслу, а не к больничной койке, хочет держать руку на пульсе живой жизни, и чтобы его собственный пульс бился с ним в лад так же ровно и сильно, хочет расписывать на бумаге сценарии, а не списки таблеток и уколов.

 Если ты читаешь это сообщение, значит, тебе близко всё, что связано с Виорелом, – его жажда жизни, страсть, интеллект, чрезвычайно тонкий юмор, самокритичность, изобретательность, артистичность, целеустремлённость, патриотизм ... всё это прекрасно сочетается.

Болезнь развивается очень быстро, и каждый день имеет значение. Мы начали эту кампанию, чтобы помочь Виорелу. Мы будем и далее освещать подробности о лечении и его стоимости.

Помогите Виорелу жить и творить!

#ViorelMustGoOn

Онлайн-пожертвования можно сделать на этой странице.

Для банковских переводов или переводов по Республике Молдова вы можете использовать следующие реквизиты:

В леях РМ:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
COD BANCAR: AGRNMD2X
Cod Fiscal Beneficiar: 0981106021176
Beneficiar: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Cod Fiscal Bancar: 1002600003778

В евро:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD            
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

В долларах США:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD            
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260

Пожертвования наличными можно сделаны в Atelier S. Prodan (Кишинэу, ул. Когылничану, 25, кв. 1). Дополнительная информация о пожертвованиях наличными: +373 79900100 (Александрина) или +373 79999833 (Геннадий).

+ Read More
Într-o bună zi, când va sta la masă înconjurat de copii și nepoți la a nu știu câta aniversare, își va aminti că la 37 a început să trăiască din nou. Într-o bună zi, ajungând la ușa unui medic pentru a nu știu câta investigație de rutină, își va aminti că la 37 i-a surâs norocul să cunoască doctori care l-au făcut să trăiască din nou.
Într-o bună zi, una foarte apropiată, pe 7 octombrie, când va simți efectele nu cele mai plăcute ale următoarei sesiuni de tratament, își va aminti cum până la 37 grija și dragostea miilor de oameni „i-au intrat sub piele”.

Pe 7 octombrie e ziua lui Viorel. Ne-am gândit mult cu ce să-l surprindem sau ce să-i dăruim ca să uite de cancer atipic, perfuzii, pat de spital, grețuri, dureri sau febră. Ne-am dat seama că la ai lui următorii 37 de ani putem miza pe cel mai frumos ce i s-a întâmplat recent – ajutorul Oamenilor.

Viorel a trecut de a doua sesiune de chimioterapie + imunoterapie la clinica Wiener Privatklinik din Viena, Austria. Prof. Dr. Wolfgang Koestler face tot posibilul ca prietenul nostru să câștige această luptă, chiar dacă se dă cu greu și cu multiple reacții adverse.

Rezultatele primei sesiuni n-au fost cele așteptate, de aceea medicul a fost nevoit să modifice tratamentul. Asta presupune alte investigații și alte medicamente, dar și un preț diferit de cel prevăzut inițial. Dacă în primă fază clinica a indicat în cont 129 de mii de euro, astăzi cu toate schimbările efectuate, Viorel trebuie să achite 165 de mii doar pentru cele șase sesiuni.

Costul estimativ inițial pentru prima sesiune de tratament - https://goo.gl/kWKW5y
Costum estimativ inițial pentru sesiunile 2 - 6 - https://goo.gl/LT3f88
Costul actualizat - https://goo.gl/nDhrPs

La această sumă se adaugă și cheltuielile curente ce țin de cazare, drum, medicamente adiționale și tratament ambulatoriu. Până acum s-au cheltuit circa 70 de mii de euro pentru tratamente/investigații în Republica Moldova, Germania și Austria din totalul de circa 120 de mii de euro acumulați de pe platforma GoFundMe, depuneri bancare și donații private.
https://goo.gl/ouHauf
https://goo.gl/qpgmSb


Din resursele rămase, reușim să acoperim cheltuielile pentru încă 2 sesiuni de tratament, iar pentru ultimele 2 sesiuni mai sunt nevoie de circa 60.000 de euro, sumă ce va acoperi tratamentul și costurile adiționale de cazare, transport și alte medicamente.

De aceea, noi, prietenii lui Viorel, Vă rugăm să-l ajutați să ducă la bun sfârșit această luptă!

Pentru donații online accesați linkul de mai jos sau apăsați aici: https://www.gofundme.com/viorel-must-go-on

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).

Haideți să îl susținem, numai cu ajutorul vostru Viorel va reuși să învingă boala!

#ViorelMustGoOn
+ Read More

€167,228 of €180,000 goal

Raised by 4,885 people in 4 months
Created August 8, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
IB
€10
Inesa Barbalata
6 mins ago
€7
Anonymous
20 mins ago
€30
Constantin Hadirca
26 mins ago
IG
€50
Ion Gilca
18 hours ago
€15
Mihai Scutaru
18 hours ago
NC
€10
Nicoleta Chetreanu
20 hours ago
SV
€100
Severin Valeriu
23 hours ago
EB
€20
Eugen Bahnari
1 day ago
LD
€20
Larisa Dochilita
1 day ago
€28
Ion Roșca
1 day ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.