503
503
3

Victim Killed in Clinton, MS Hostage - Funeral

$37,229 of $20,000 goal

Raised by 524 people in 1 month
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created February 18, 2019
On Saturday, February 16, 2019, after a 12-hour standoff hostage, 4 victims were killed.  One of the victims was Ms. Cho Thi Van, 65, who recently migrated to America. She was helping the suspect’s family as the babysitter temporarily. Unfortunately, she has died in this incident innocently.  She is survived by her daughter, Thuy Nguyen (in the USA, who will be the beneficiary) and 11 other children in her home country, Vietnam.  She was viewed by others as a cheerful, sociable, responsible person.  Her dream was to work for extra money to support her children in Vietnam.  We are saddened and still are grasping what has happened.  The community is shocked in disbelief. 

On behalf of the family, we set up this GoFundMe, asking for the support from warm-hearted friends and charitable communities to cover for her funeral cost.  The amount exceeded our goal will be used to help Ms. Van’s children as a way to help her fulfill her dream.  Your contributions will alleviate the financial burden to the family at this time.  We extend our deepest gratitude to those who offer their support to the family.  Please continue to pray for all the victims involved in this incident.

Links:

https://www.wapt.com/article/swat-team-responds-to-standoff-in-clinton/26369675 

https://www.wjtv.com/news/local-news/suspect-in-clinton-hostage-situation-killed-wife-sister-in-law-and-her-fiance/1791051193 

https://www.anbangnews.com/tin-chan-dong-4-nan-nhan-va-nghi-pham-qua-doi/ 

37174276_1550524142449278_r.jpeg(Xin cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số tại Mississippi)

Vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019, sau một vụ bắt giữ con tin kéo dài 12 tiếng đồng hồ, 4 nạn nhân đã thiệt mạng. Một trong những nạn nhân là bà Văn Thị Chớ, 65 tuổi, người định cư ở Hoa Kỳ không lâu. Bà giúp đỡ gia đình nghi phạm với công việc giữ trẻ tạm thời. Không may, bà đã chết trong vụ này một cách vô tội, để lại một người con gái tại Mỹ (Nguyễn Thị Thuỷ, người sẽ nhận số tiền này) và 11 đứa khác ở quê nhà, Việt Nam.  Bà được miêu tả là người vui vẻ, hòa đồng và đầy lòng trách nhiệm.  Bà có ước mơ  là làm thêm để có tiền phụ giúp cho các người con đang còn ở Việt Nam. Chúng tôi rất buồn và vẫn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.  Cộng đồng bị sốc và chưa tin đây là sự thực.

Thay mặt gia đình, chúng tôi đã thiết lập GoFundMe này, mong mỏi sự hỗ trợ từ những người thân, bạn bè và cộng đồng đầy lòng hảo tâm để trang trải cho chi phí tang lễ.  Số tiền vượt quá mục tiêu chỉ định sẽ sử dụng vào việc giúp đỡ các người con của bà Chớ, giúp bà ta đạt được ước mơ của mình.  Những đóng góp của bạn sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình vào lúc này. Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người ân nhân giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Chúng tôi cũng xin kêu gọi các cá nhân và cộng đồng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân liên quan đến vụ việc vừa xảy ra vừa qua.
+ Read More
Please see a thank you message from the family today (Vietnamese and English).

https://www.anbangnews.com/loi-cam-ta-cua-tang-quyen-van-thi-cho/
+ Read More
Dear Donors and Followers:
Here are a few pictures from the funeral today. On behalf of the family, thank you for your donation and prayers. As previously updated, Ms. Cho Thi Van's remains will be transported to Vietnam on Monday. Today, we would like to stop this campaign as it is sufficient for the family. Your outpoured support in this campaign is greatly appreciated. The fact that most of you continued to contribute even after we have reached our goal speaks volumes to the supports towards the family, in which they need at this time. We contacted the family today. The family expresses the deepest gratitude towards your kind-hearted actions. A complete thank you statement from the family will be posted on Anbangnews with more photos.

Mến Chào Quý Ân Nhân:
Sau đây là một vài hình ảnh từ tang lễ hôm nay. Thay mặt gia đình, xin cảm ơn quý vị đã giúp đỡ tịnh tài và góp lời cầu nguyện. Như đã trình trước đây, thi thể của bà Văn Thị Chớ sẽ được đưa về Việt Nam vào ngày thứ hai. Hôm nay, chúng tôi xin đóng lại cuộc vận động này, vì số tiền đã đủ cho gia đình. Xin ghi ân sự giúp đỡ tận tình của quý vị trong cuộc vận động này. Thực tế là hầu hết quý vị vẫn tiếp tục đóng góp ngay cả sau khi chúng tôi vượt quá chỉ tiêu đã nói lên thứ tình cảm đặc biệt mà quý vị đã dành riêng cho gia đình, điều mà gia đình đang cần trong lúc này. Chúng tôi có liên lạc với tang quyến hôm nay. Gia đình tang quyến có ngỏ lời cảm tạ sâu sắc nhất đến việc làm đầy tình thương của quý vị. Lời cảm tạ của tang quyến sẽ được đăng tại anbangnews với nhiều hình ảnh hơn.

Chân Thành Cảm Ơn Tấm Lòng Yêu Thương Của Quý Vị.
+ Read More
Dear Donors and followers,
Thank you for your support and please continue to share. Below is the link for Ms. Cho Thi Van's obituary (in Vietnamese, of course). Viewing will start on Saturday 2/23/19 from 9 AM to 9 PM. Service will be on Sunday 2/24/19 from 11 AM - 3 PM. Her remains will be transported back to her home country, Vietnam after the funeral service, at which time we will close this campaign.

https://www.anbangnews.com/cao-pho-van-thi-cho-pd-lieu-thoat/

Mến chào các Ân Nhân và Quý Vị Đang Theo Dõi,
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và xin quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cuộc vận động này. Ở trên là đường dẫn đến cáo phó của bà Văn Thị Chớ (bằng tiếng Việt). Thăm viếng bắt đầu vào ngày Thứ Bảy 2/23/19 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tang lễ chính thức vào ngày Chủ Nhật 2/24/19 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Linh cữu sẽ được đưa về quê nhà Việt Nam để an táng, sau khi nghi thức đám tang hoàn tất, và cũng là lúc mà cuộc vận động này sẽ chấm dứt.

Thành kính,
+ Read More
Read a Previous Update

$37,229 of $20,000 goal

Raised by 524 people in 1 month
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created February 18, 2019
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
CH
$20
Colette Hagood
1 month ago
TN
$30
Trang Nguyen
1 month ago
BT
$100
Bryan Truong
1 month ago
MB
$50
Minh Bach
1 month ago
TV
$50
Tuyet Van
1 month ago
PN
$100
Phan Nguyen
1 month ago
PT
$200
Phe Tran
1 month ago
HT
$50
Hoa Truong
1 month ago
HV
$50
Helena Van
1 month ago
TV
$50
Trang Van
1 month ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.