2
2
6

Nooit meer zo'n Bijlmerramp

€50 of €10,000 goal

Raised by 2 people in 7 months
Wat kunnen we er ook als zulke vuile "tornadozotten" alleen maar een "proefkonijnendemocratie" van maken, en dat ook nog zo onnozel mogelijk tegenover iemand, die dat toch vrij wetenschappelijk aan heeft getoond met educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen, als waanidee af te doen?!

Wat was het toch een misdrijf tegen de mensheid om ons al die educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen met zulke vliegrampen op hoofdsteden op "11-septembertragische" wijze siberisch te laten, terwijl er toch van hogerhand "vliegrampenbommen" met tornado's onschadelijk moesten worden gemaakt en ontmanteld, of er moest met zo'n experiment een discutabel defect tijdig aan het licht worden gebracht! 

Als u daar een documentaire door ons lokale tv-station, waarvoor ik als vrijwilliger werk, over wilt laten maken, dan is uw donatie van harte welkom! 
32060594_15442253800_r.jpegHoe kan onze culturele "tornado-ondergang" ook niet tot ons door willen dringen, terwijl deze toch zo goed werd opgenomen door een commandant van politie te Willemstad?!

Wat kunnen we toch de hele wereld rustig in "De strijd tegen het onwetend vliegen" uit laten moorden onder het mom, dat de autoriteiten dit toch alleen maar hersenschimmen kunnen vinden, totdat we zelf het haasje zijn, zoals de fotograaf van het gewraakte artikel in het AD bij een helikoptercrash onlangs schijnt te zijn overkomen?! Zo goed kunnen we onze problemen met het transport bestuderen, en als "11-septemberterroristen" met vliegrampen op hoofdsteden samen blijven zweren!

Wat weet je toch nergens van als je nergens van wilt weten, maar om het opblazen van de hele planeet met zo'n ultieme, educatieve "vliegrampenbom" kom je echt niet heen, wat je jezelf en anderen ook wijs kunt maken of waanidee kunt vinden!
+ Read More
Zou deze "tornado-ondergang" ons niet bekend voor horen te komen, in plaats van deze met Bijlmerrampen op hoofdsteden als waanidee af te blijven doen?!

de Tornado-Ondergang

Als catastrofale debielen
Wist men al volstrekt niet meer beter.
Men liet zich te rustig vernielen,
En geloofde dat voor geen meter.

Wat voelden de dwazen er toch voor,
Zich overhoop te laten knallen?!
Raakten ze soms op een verkeerd spoor,
Van al het grenzeloze brallen?!

Ze bevredigden zich total loss,
Met alle innovatieve troep.
En werden daarna vrolijk de klos
Van de beteugeling door de groep.

Van luchtvaart zag men zich pas vliegen,
Met alle hamsterwoede van dien.
Tornado's schoten hen als vliegen,
Geen mens geloofde dat bovendien.

Dat was zich aan het gros verrijken,
Vond de bezittende klasse snel.
Zo vervuilden we van de rijken
En vonden dat dan slechts wonderwel.

Wat voor tuig merkt er ook geen steek van,
Dat ze zo voorgoed de lucht in gaan?!
Ze raakten er goed van in de ban,
En stormden er vrolijk achteraan!
+ Read More
Had een tornado het om turnen van al te catastrofale imbecielen soms beter moeten lukken?!

Tornado-Onwijsheid

Welk probleem zou men werkelijk hebben gehad,
Met het testen van vliegtuigen door tornado's?!
Een brandweerman schrok zich dood en had het gehad,
Een vleugelloze romp kreeg iemand levenloos.

Wie werd er direct als de dader van gezien,
Behalve degene die het defect doorzag?!
Een patent was er ontwikkeld bovendien,
Maar dat vervulde echt weer geen mens met ontzag.

Geen krant versloeg het of gaf enig commentaar,
Jaren later verscheen het slechts als hersenschim.
Het experiment was nog steeds niet openbaar,
En dat was van onze media niet erg slim.

De rechtbank bleef het domweg waanidee vinden,
En hoofdsteden krepeerden er rampspoedig van.
Schijnheilige nalatigheid bleef ons binden,
En recyclede de proefkonijnen ervan.

Of we "tornadoproefkonijnen" mochten zijn,
Valt wel uitermate sterk te betwijfelen.
Ze blazen zichzelf teveel op van hun venijn,
En denken anderen te mogen gijzelen.

Wat begin je toch met zulke imbecielen,
Ze liegen er veel te vrolijk maar wat op los.
Ze konden er niets van merken de debielen,
En zo werd de ganse wereld toch weer de klos.
+ Read More
Het valt ernstig te adviseren om op te houden met zulke "tornadoproefkonijnen" te zijn!

Kosmische Tornadorecycling

Wat zou er toch mis zijn met zulke proeven,
Moeten de proefkonijnen gedacht hebben.
Hoofdsteden bombardeerden ze, de "boeven",
Die aanmerkingen niet konden beheppen.

Plichtsgetrouw toonden ze de defecten aan,
Voor God, hun vaderland en de wetenschap.
Hierdoor ging men er niet zo schalks achteraan,
Hoopten ze oprecht in hun stomme blijdschap.

Ook proefkonijnen moesten de wet kennen,
Anders waren ze slechte vaderlanders.
Zo goed bleef de samenleving hun jennen,
Met al hun hypocriete waterlanders.

Spoedig kreeg de wereld echter schoon genoeg,
Van al hun vermaledijde toegiften.
Hun koningshuis kreeg toen een schot voor de boeg,
Wat hadden ze toch nog meer voor vergiften?!

Daar kwamen ze helaas niet meer overheen,
Want zo'n raket in hun staart ging hun te ver.
Een normaal mens begreep het echter meteen,
En vond hun ook geen beste "vliegrampenster".

Weest toch geen "tornadoproefkonijnen" meer,
Want dat wordt toch niet in dank afgenomen.
Ze beantwoorden zoiets slechts met een sneer,
En doen u evenzo aan uw eind komen.
+ Read More
Waarvoor zou de gemiddelde Nederlander zich alleen maar zo demonstratief door zulke achterlijk gehouden,"tornadozotte", al te toffe proefkonijnen op hoeven te laten blijven blazen, zonder dat daar een haan naar hoeft te kraaien?!
+ Read More
Read a Previous Update

€50 of €10,000 goal

Raised by 2 people in 7 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
LL
€25
Loes van der Linden
7 months ago
BK
€25
Bert Knaap
7 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.