Hjälp Doku granska jihadism

kr104,836 of kr500,000 goal

Raised by 213 people in 12 months
Created July 15, 2018
VAR MED OCH STÖTTA DEN STÖRSTA
GRANSKNINGEN AV JIHADISMEN I SVERIGE!

Nu drar vi igång en insamling för att kunna realisera ett projekt som många under lång tid har efterlyst, ett ”Expo” för journalistisk granskning av den jihadistiska och liknande miljöer i Sverige.

Sverige har enligt Säkerhetspolisen ”ett nytt normalläge” med växande extremistmiljöer. Det största hotet kommer från den våldsbejakande islamistiska miljön som på bara några år har ökat tiofalt, för att idag uppgå till drygt 2.000 personer. Ett par hundra av dem har varit i Syrien och Irak för att stötta terrororganisationen Islamiska staten och andra jihadistgrupper. Flera av dessa personer har återvänt till Sverige och fortsätter att verka för ideologin här. Propagandan för den jihadistiska ideologin har intensifierats, på nätet och i andra sammanhang. Ideologiskt övertygade personer från Sverige har begått terrorattentat, här hemma och utomlands. Utvecklingen är liknande i andra europeiska länder, och det är en utveckling som enligt forskare sannolikt kommer att vara under åtskilliga år framöver.

Därför behöver ljuset i ökad utsträckning riktas mot de här nätverken och individerna.

Av olika anledningar tog det lång tid innan svenska medier på allvar började granska den här ideologiska miljön. På den punkten har de blivit bättre de senaste åren, men fortfarande saknas en redaktion som enbart och långsiktigt har till uppgift att följa och berätta om den jihadistiska miljön i Sverige, och till den närbesläktade miljöer. En redaktion som med kontinuitet i granskningen kan skaffa sig en särskilt stor kunskap om nätverken, individerna, verksamheterna och propagandan samt beskriva trender över tid.

Nu vill vi starta en sådan redaktion, och vi ber om din hjälp. Det kostar pengar att bedriva seriös, långsiktig journalistik, och därför bildar vi en insamlingsstiftelse. Pengar som kommer in efter detta upprop ska vara en självständig förmögenhet och främja vårt bestämda och varaktiga ändamål. Alla gåvor, stora som små, mottages tacksamt.

I ett första steg vill vi starta en sajt och börja jobba med ett par större granskningar. Vi behöver finansiera arvoden till journalister, resor och andra kostnader som är direkt förenade med verksamheten.

Vi som är initiativtagare kommer från olika håll, men alla brinner för den här frågan. Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Magnus Sandelin, journalist och författare till flera böcker om politisk/religiös extremism. Har bakgrund inom press, radio och TV.

Sofie Löwenmark, journalist, krönikör på Expressen. Mottagare av Pennskaftspriset.

Peter Gustavsson, advokat

Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, kulturskribent.


(Tills vidare kan donationer till stiftelsen sättas in på Swedbank, konto 8032-5, 04344754-9, Insamlingsstiftelsen Doku. Stiftelsen väntar på att bli formellt registrerad, därefter kommer vi att ordna med bankgiro, swish etc.)
+ Read More

kr104,836 of kr500,000 goal

Raised by 213 people in 12 months
Created July 15, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
JS
kr500
Jill Sorensen
2 months ago
AH
kr350
Anders hemingstam
2 months ago
JV
kr20
Jonas Vehmonen
2 months ago
kr300
Anonymous
4 months ago
SL
kr200
Steven Lowenrud
5 months ago
PH
kr300
Patrik Helsing
5 months ago
UW
kr500
Ulf Winter
5 months ago
kr200
Anonymous
5 months ago
NH
kr200
Niklas Henriksson
6 months ago
FO
kr1,000
Fredrik Olsson
7 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.