Zwart Licht

Zwart Licht

Voor Hans:
 'Bene agere et nil timere'
(Doe het goede en vrees niet).

Tegenmacht
Rechtvaardigheid is geen vanzelfsprekend begrip. Helemaal niet als er sprake is van machtsongelijkheid. Zoals tussen banken, pensioenfondsen, verzekeraars en de consument. Geld is macht, zo eenvoudig is het. Maar toch, als er maar voldoende éénlingen zich verenigen kan er tegenmacht ontstaan.

Woekeren
Als een probleem niet echt wordt opgelost dan gaat het woekeren. De systemen worden er mee vergiftigd en uiteindelijk wordt het hart van de mensen geraakt. Een inmiddels traditioneel voorbeeld daarvan is de woekerpolis. De beleggingsverzekering als een op zich prachtig product maar toch met allemaal verborgen gebreken die in een wereld van toegelaten niet-transparantie kon floreren. Je zag en ziet het niet in het zwarte licht. Tot dat de wal het schip keerde en er scheuren kwamen in het beeld van deze woekerpolissen, inmiddels al jaren geleden.

Recht spreken
Er werden organisaties opgericht om voor de belangen van de consumenten op te komen. Tot op de dag van vandaag zijn deze nog steeds actief. Een belangrijke factor daarbij is het tempo waarmee rechtsprekende instanties uitspraken kunnen en willen doen. De tijd werkt in het voordeel van de verzekeraars. De verzekeraars maken er dan ook gebruik van om met ellelange en uiterst ingewikkelde procedures ‘het sterven van de patiënt’ af te wachten. Een professor merkte op dat de woekerpolisaffaire niet opgelost gaat worden maar zal uitsterven.

Verschillen
Toch zijn er verschillen in de wijze waarop verzekeraars met de woekerpolissen in hun bestand omgaan. De ene verzekeraar komt een klager anders tegemoet dan de andere verzekeraar, De eerste gaat echt in gesprek en treft een schikking. De tweede ontkent het bestaan van de hele problematiek en gebruikt elke juridische mogelijkheid om maar elke vorm van transparantie te vermijden. Om zoveel mogelijk ondoordringbaar zwart licht te laten schijnen.

ASR
Van de laatste categorie is de ASR een voorbeeld. (Nadrukkelijk: een voorbeeld!). Deze verzekeraar is aangeschreven om tot een gesprek te komen nadat al in 2012 (!) een overeenkomst is gesloten om voor polishouders tot een oplossing van hun schade te komen. Wel nu: wederom geen nakoming van de afspraken. Wat op zich ook geen verrassing lijkt te zijn: “het systeem werkt nu eenmaal zo”. Toch kan David nog steeds tegen Goliath opstaan. Er is een uitgebreid dossier opgebouwd. Niet alleen over de ASR maar ook over de woekerpolisaffaire in het algemeen en ten aanzien van andere verzekeraars, de politiek, de toezichthouders en geschil-beslechtende instanties.

Civiel recht versus strafrecht en bestuursrecht
Vaak hoor je zeggen dat de woekerpolisaffaire wel achter de rug is: “het is een achterhoede gevecht”. Maar dat is een kwestie van perspectief. “Een kat in de zak blijft een kat in de zak”. De procedures die belangenbehartigers van de consument zijn aangegaan zijn voornamelijk van civiel rechtelijke aard. Met mede een substantiële financiële bijdrage (van vijf cijfers) van de Nationale-Nederlanden is een juridisch vooronderzoek gedaan naar de gebreken in het handelen van verzekeraars op strafrechtelijk gebied. En naar het ‘niet-optreden’ van verantwoordelijke partijen op bestuursrechtelijk gebied.

Pensioenen
We staan nu voor een fundamentele wijziging van de wetgeving op pensioengebied. Wederom zijn er meerdere organisaties actief geworden om zich, ten behoeve van de pensioengerechtigden, tegen de voorgestelde veranderingen te verzetten. Het uitgangspunt is de wet uiteraard. Men legt de, meestal collectieve, zaken voornamelijk aan de civiele rechter voor. Ook bij de pensioenen schijnt het zwarte licht. De ervaringen met de woekerpolissen gaan de gebreken van de pensioenen mede aan het licht brengen. Rechters gaan hun werk doen.

Het vervolg
Op basis van het genoemde door de Nationale-Nederlanden mogelijk gemaakte vooronderzoek verschuift de noodzaak van de juridische beoordeling van het civielrechtelijke naar het strafrechtelijke en bestuursrechtelijke perspectief door ter zake procedures op te starten, de volgende fase. Daar is hulp bij nodig om in de juridische bijstand te kunnen voorzien. We gaan van de achterhoede naar de voorhoede, gezamenlijk, met jouw hulp.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen maar zeker ook voor je zelf opkomen. Ondersteunen kan je met jouw bijdrage in de kosten, ‘alles is welkom’. Je krijgt dan ook alle informatie en ‘richtingaanwijzers’ waarmee ook jouw verzekerings- en/of pensioendossier in de procedures betrokken kan worden. Heb je vragen hoe we je kunnen helpen: 06-48462230. (www.zwartlicht.online)

Dank!

Donations (16)

See top
 • Anonymous
  • €9 
  • 1 mo
 • Anonymous
  • €75 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €100 
  • 10 mos
 • Ger Thijssen
  • €10 
  • 10 mos
 • Jolanda van de Beek
  • €25 
  • 10 mos
See all

Organizer

Rene Graafsma
Organizer
Bilthoven

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.