Please help our little angel

Please join us in helping our sweet baby girl Kiara Bui in her fight against brain cancer. This is our baby girl story, Kiara was born in 08/27/2016 and  diagnosed with duplication chromosome 2( delay development and intellectual disability ). Early February 2018 we began to notice that our little girl was developing balance issues and was very tired and she also vomiting . This prompted us to take her to the Providence hospital in Everett, and stayed there for 2 week. On February 17th they sent us immediately to the Emergency Room at Seattle Children's Hospital in Washington state. Three days later doctor determined that our baby girl had a brain tumor and our hearts were shattered. The next couple days were the worst of our lives, finding  out that she had an extremely rare form of brain cancer and that located at a very sensitive place in her brain.neurosurgeon said they can remove 20% to 35% maximum of the tumor (golf ball size). On february 21 she had her first surgeries and they were able to remove 80% of the tumor (it’s so sweet and is a miracle). Our baby girl is slowly recovering from the surgery for a week and followed with another 4 surgeries for her shunt (drain fluid from the brain)

        Kiara began her first round of intensive chemo on February 27th. After 3 months we got some good news that she is responding to chemo and the 20% remaining tumor is decreasing size. We agreed with Neurosurgeon this is a good time for a surgery to remove the rest of the tumor, but they could not  remove all. There is still little bit that stick on her brain stem and they will treat it with radiation. And her little body will have to endure a lot over the next 3 months of intensive chemo and 2 months of Radiation. We both have full-time jobs but my wife had to quit her job in order to care for our daughter full-time. We are coordinating with our employers to maintain medical benefits as Kiara’s care is our most priority. However, not everything is covered and we expect to have several out-of- pocket costs. As you can imagine, the added stress of finances is challenging

            This battle is a parent’s worst nightmare. The road will be long as we face the greatest battle of our lives, and the fight for our baby life. She  has endured more in the last few weeks than we have in our lifetime. Kiara is a warrior and because we have faith in a good and mighty God, we trust that this battle will end with survival. Statistics are no match for our God. We believe in a God of miracles and stand firm that God will heal her, and together we will say “Goodbye to Cancer”. We ask for your thoughts and prayers for our daughter . This battle will be hard, but we are preparing for the journey ahead with the support of our family, friends, and the wonderful medical team at Seattle Children’s Hospital!

Thank you very much!

Khoi Bui & Linh Ngo


Vietnamese  Version  ( google Translate)


                    Hãy cùng chúng tôi giúp đỡ cô bé ngọt ngào của chúng tôi Kiara Bui trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư não. Đây là câu chuyện bé gái của chúng tôi, Kiara sinh ngày 27/8/2016 và được chẩn đoán nhiễm sắc thể 2 (phát triển chậm và khuyết tật trí tuệ). Đầu tháng 2 năm 2018, chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng cô bé của chúng tôi đang phát triển các vấn đề cân bằng và rất mệt mỏi và cô ấy cũng bị nôn mửa. Điều này khiến chúng tôi đưa cô đến bệnh viện Providence ở Everett, và ở đó trong 2 tuần. Vào ngày 17 tháng 2, họ đã gửi chúng tôi ngay lập tức đến Phòng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Seattle ở tiểu bang Washington. Ba ngày sau, bác sĩ xác định rằng bé gái của chúng tôi có một khối u não thi ̀chúng tôi đã vô cùng tuyệt vọng va`trái tim  tan vỡ. Vài ngày tiếp theo là cuộc sống tồi tệ nhất của chúng tôi, phát hiện ra rằng cô ấy có một dạng ung thư não cực kỳ hiếm hoi và nằm ở một nơi rất nhạy cảm trong bộ não của cô ấy.Bác sĩ nói rằng họ có thể loại bỏ tối đa 20% đến 35% khối u ( kích thước bóng golf). Vào ngày 21 tháng 2, cô đã phẫu thuật đầu tiên và họ có thể loại bỏ 80% khối u (nó là một phép lạ). Bé gái của chúng tôi đang dần dần hồi phục sau phẫu thuật trong một tuần và tiếp theo với 4 ca phẫu thuật khác cho cô ấy (chảy dịch từ não)
                   Kiara bắt đầu vòng hóa trị liệu chuyên sâu đầu tiên vào ngày 27 tháng 2. Sau 3 tháng, chúng tôi nhận được một số tin tốt rằng cô ấy đang đáp ứng với hóa trị và 20% khối u còn lại đang giảm kích thước. Chúng tôi đã đồng ý với  Bac Sy đây là thời điểm tốt để phẫu thuật cắt bỏ phần còn lại của khối u, nhưng họ không thể loại bỏ tất cả. Vẫn còn một chút dính vào thân não của cô và họ sẽ đối xử với nó bằng bức xạ. Và cơ thể bé nhỏ của cô ấy sẽ phải chịu đựng rất nhiều trong 3 tháng tiếp theo của hóa chất chuyên sâu và 2 tháng bức xạ. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định nhưng vợ tôi phải từ bỏ công việc của mình để chăm sóc con gái của chúng tôi toàn thời gian. Chúng tôi đang phối hợp với các công ty của chúng tôi để duy trì lợi ích y tế vì sự chăm sóc của Kiara là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều được bảo hiểm và chúng tôi dự kiến ​​sẽ có một số chi phí mà chúng tôi phải tự chi trả . Như bạn có thể hình dung, sự căng thẳng thêm về tài chính cung là thách thức  lớn

            Trận chiến này là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bố mẹ. Con đường sẽ còn rất dài khi chúng tôi phải đối mặt với cuộc chiến lớn nhất trong cuộc sống của mình , và cuộc chiến cho cuộc sống con gái của chúng tôi. Cô ấy đã chịu đựng nhiều hơn trong vài tháng qua hơn cả chúng tôi có trong cuộc đời mình. Kiara là một chiến binh nhỏ bé và đang đấu tranh dành lại sự sống . bởi vì chúng tôi có niềm tin vào Thiên Chúa, và chúng tôi tin tưởng rằng trận chiến này sẽ kết thúc với sự sống. Chúng tôi tin vào   phép lạ của Thiên Chúa và chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ chữa lành cho cô ấy, và cùng nhau chúng ta sẽ nói "Tạm biệt với ung thư". Chúng tôi rất cần những lời cầu nguyện và sự động viên của bạn cho con gái của chúng tôi. Trận chiến này sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đội ngũ y tế tuyệt vời tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle!
    Thank you very much!

Khoi Bui & Linh Ngo
 • DiemTrang Le
  • $50 
  • 52 mos
 • Tracy Vu
  • $50 
  • 54 mos
 • Thuy Tran
  • $50 
  • 54 mos
 • Thuy Lam
  • $50 
  • 54 mos
 • Katie Mai
  • $50 
  • 54 mos
See all

Fundraising team: Fundraising team (2)

Khoi N Bui
Organizer
Raised $200 from 4 donations
Everett, WA
Linh Ngo
Team member
Raised $150 from 2 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.