Wsparcie dla magazynu "Culture Avenue"

Kochani autorzy, drodzy czytelnicy i sympatycy magazynu "Culture Avenue"!

Trwa kampania na rzecz magazynu, aby mógł znów regularnie się ukazywać. Tymczasem, z całego serca dziekuję wszystkim, którzy zechcieli tę kampanię wesprzeć.  Szczególnie ważne jest dla mnie poparcie znakomitych pisarzy, którzy wsparli magazyn oraz mnie zarówno duchowo, jak i finansowo - prof. Kazimierza Brauna z Buffalo, dr Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm z Wilmington w stanie Delaware czy pana Jarosława Abramowa-Newerlego z Toronto. Dodało mi to skrzydeł i utwierdziło w przekonaniu, że warto walczyć o polską kulturę na emigracji, nawet jeśli piętrzą się przeszkody.

Magazyn internetowy "Culture Avenue" poświęcony polskiej kulturze poza krajem, jest ważną platformą komunikacji dla twórców - artystów, literatów, naukowców, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza ojczyzną. Wiele osób już odeszło, wiele przekazało magazynowi swoje archiwa. Magazyn stworzył możliwość utrwalenia śladów dotyczących Polaków i tego, co tworzą na emigracji. W 2018 roku pismo zostało nagrodzone przez Press Club - Polska statuetką im. Macieja Płażyńskiego, wręczoną podczas uroczystości w Muzeum Emigracji w Gdyni. Magazyn jest redagowany od 5 lat, przez jedną osobę, całkowicie wolontaryjnie, nie otrzymał nigdy grantu, ani żadnej formy dofinansowania.

Na łamach magazynu, za zgodą innej gazety, zamieściłam opublikowany w tej gazecie tekst dotyczący Czesława Miłosza, który podobnie jak oryginał został opatrzony zdjęciem poety. Niestety okazało się, że pierwotny wydawca nie mógł skutecznie udzielić licencji do przedruku fotografii, w skutek czego autor fotografii skierował w stosunku do magazynu żądania opiewające na łączną kwotę około 7000 $ Na skutek prowadzonych negocjacji udało się doprowadzić do zawarcia ugody na mocy, której ja, jako mieszkająca w Austin w Teksasie redaktor magazynu, muszę zapłacić na rzecz autorki zdjęć olbrzymią (w szczególności w kontekście wspomnianej już pracy wolontaryjnej) kwotę w wysokości 3500 $.  

Bez Państwa wsparcia, konieczność zaangażowania w alternatywne źródła pozyskania środków na spłatę tej olbrzymiej kwoty, spowoduje zamknięcie platformy, która przez lata tworzona była z myślą o Czytelnikach na całym świecie, w szczególności zaś dla rozsianej po świecie Polonii.

Joanna Sokołowska-Gwizdka
redaktor magazynu "Culture Avenue"
Strona magazynu: www.cultureave.com 

List od twórców na emigracji: https://www.cultureave.com/zawieszenie-magazynu-culture-avenue/ 


 • Andrzej Leszczewicz 
  • $20 
  • 11 mos
 • Agnieszka KW 
  • $20 
  • 11 mos
 • Marianna Krol 
  • $100 
  • 13 mos
 • Leszek Mozdzierz-Monico 
  • $100 
  • 15 mos
 • Jaroslaw Abramow 
  • $100 
  • 15 mos
See all

Organizer

Joanna Sokolowska-Gwizdka 
Organizer
Austin, TX

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.