Watervoorziening in Gambia

WATERTOREN GAMBIA

Inleiding:
Het dorpje Aljamdu, dat aan de noordkant van de Gambia rivier ligt, telt 3000 inwoners. Om deze bewoners zelfvoorzienend te maken zodat ze in de toekomst zonder hulp van buiten in  hun dagelijkse levensonderhoud kunnen voorzien, zijn we deze inzameling gestart. 

Tijdens ons bezoek aan Aljamdu hebben de vrouwen uit het dorp ons rondgeleid en een stuk grond ter grootte van ongeveer een half voetbalveld laten zien. Dit stuk grond kan geïrrigeerd worden en bewerkt zodat er voor duizenden mensen groente en fruit verbouwd kan worden.

Behoefte en kosten:
Om het stuk grond te irrigeren is een watertoren nodig, die zowel op elektra als zonne-energie kan draaien. Sinds kort zijn er reeds elektriciteitspalen langs de weg van Aljamdu geplaatst.

In Gambia is het regenseizoen in de maanden juli- september, dus dan is er meestal genoeg water. De watertoren is nodig voor alle andere maanden, wanneer het in Gambia zeer droog is.

De kosten van een watertoren (inclusief het uitbaggeren van een stuk grond ter diepte van ongeveer 20 meter) zijn 7000 euro. De lokale bevolking zal voor een groot deel zorg dragen voor de uitvoering van het project. Hierdoor kunnen de kosten beperkt blijven. Bijkomend voordeel is dat de lokale bevolking op deze manier nauw betrokken is bij de realisatie van de watertoren.

Het proces
Na de inzameling starten we met het graven en bouwen van de watertoren. Wij hopen in oktober (begin droog seizoen) dat de watertoren klaar is voor gebruik. Als donateur kan je het project volgen via de website https://eye4gambia.nl

Wie zijn wij:
Wij zijn een groep vrienden die al jaren samen voetbalt in het Amsterdamse bos. Het idee is ontstaan toen Maarten Bax ons vertelde over de positieve bijdragen die zo’n watertoren zou leveren aan het welzijn van het dorp. Maarten is al sinds 2004 actief in Gambia via de door hem opgerichte stichting eye4gambia. Hij heeft sindsdien meerdere projecten opgezet ter ondersteuning van de Gambiaanse bevolking.

 Wij willen graag iets voor een ander doen en bijdragen aan een betere wereld en vinden het belangrijk te kunnen garanderen dat iedere gedoneerde euro rechtstreeks besteed zal worden aan dit project. 

We hebben voor de realisatie van de watertoren 7000 Euro nodig. Help je mee?


Maarten Bax met zijn team Eye4GambiaHeleen Kada met adoptie dochter Mariama


Te realiseren watervoorziening


De groep vrienden in het Amsterdamse Bos

Organizer

Ben Kada
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.