Liú Lúnasa

(English Below)

A Chairde,

Tá Liú Lúnasa ag teannadh orainn agus táimid ag súil go mór gach duine a fheiceál ag an Fhéile. Tá 5 lá d'imeachtaí iontacha beartaithe againn daoibh ar fad.

Tá an Fhéile níos mó i mbliana ná a bhí riamh, le duaiseanna móra ag an slam filíochta, ceolchoirm SAOR IN AISCE faoin spéir le stretch tent chun cinntiú go bhfuil gach duine deas tirim!

Ach anois, tá bhur gcuidiú uainn anois. Bhí muid ag súil le níos mó maoiniú a fháil i mbliana ach ní bhfuair muid é agus tá orainn £1500 a thógáil don fhéíle chun cuidiú linn íoc as na costaisí. 

Ag Liú Lúnasa, déanann muid cinnte go n'íocann muid gach ealaíontóir, ceoltóir agus éinne a bhíonn ag obair leis an Fhéile chun cinntiú nach bhfuil éinne thíos leis.

Mar sin, bheadh muid fíor-bhuíoch dá dtiocfadh libh cuidiú le cúpla punt agus an scéal a scaipeadh.

Feicfidh muid sibh ag an Fhéile- tosaíonn sé ar an Chéadaoin!

* * * * * *

A Chairde

Liú Lúnasa  is nearly here and we are looking forward to seeing everyone at the festival. We have 5 days of great events planned for everybody.

The Festival is bigger than it ever was. We have bigger prizes for the Slam Filíochta and our FREE outdoor concert in Bank Square will have a stretch tent this year to keep everyone dry.

However, we were hoping to receive more funding this year but we have fallen short of what we need to fund the festival. We need your help to help us raise £1500 to cover our costs. 

At Liú Lúnasa, we make sure to pay all our artists and musicians and this comes to a cost!

We would be very grateful if you could spare a few pound and to spread the word for us!

We will see you at the festival- it starts on Wednesday!

Organizer

Liú Lúnasa
Organizer
Northern Ireland

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.