Voorbij Mauthausen

In dit unieke project worden de bekende Mauthausen liederen, op muziek van Mikis Theodorakis met teksten van Iakovos Kambanellis, afgewisseld met liederen uit andere delen van Europa. Het programma omvat volksliederen, liefdesliederen en partisanenliederen, die ook vertellen over ándere oorlogen en andere gewelddadigheden, maar die dezelfde universele gevoelens van verdriet, verzet, hoop en liefde vertolken.

Organizer

Maja Kuijper
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.