Voice2it after the lockdowns

Update april 22 / 2022: door omstandigheden is dit evenement geannuleerd.

Nederlands
Hoi wij zijn Noa, Nika en Julia van Voice2it . Na twee bijzondere (lockdown) jaren is het voor ons hoog tijd om er de schouders weer onder te zetten om onze professionele muzikale ambities en dromen waar te maken. Om dit op een zo goed mogelijke manier te doen zijn wij ook afhankelijk (van het inhuren) van collega professionals die het ook moeilijk hebben gehad binnen de muziek - en entertainment industrie. Daarom hebben wij jullie financiële steun hard nodig (dat kan al vanaf 5 euro) om dit jaar een tiental songs te kunnen afwerken waarvan er zeker drie worden voorzien van een video clip en de benodigde design outfits. Door bijzondere omstandigheden bij The Voice of Holland is ook nog ons landelijke TV debuut komen te vervallen. Dat extra zetje hadden we echt nodig en is tevens een van de redenen om een beroep op jullie te doen.

Uitnodiging
Wanneer wij jouw financiële bijdrage hebben mogen ontvangen, dan stellen wij jou in de gelegenheid om op zaterdag 7 mei 2022 de allereerste publieke presentatie van Voice2it met live band (gastoptredens en een DJ) bij te wonen. Lokatie: Bosvreugd Cultuurbos , Reeshofdijk 12, 5044 VB Tilburg. Stuur dan een email met jouw voornaam, achternaam, telefoonnummer en email adres naar [email redacted]. Wij controleren dan of jouw bijdrage goed is verwerkt en versturen dan een persoonlijke uitnodiging. Doe dit tijdig want de ruimte is beperkt. Consumpties en versnaperingen zijn voor eigen rekening.

Bedankt voor jullie oprechte aandacht en steun!

-------------------------------------------------------------------------------------------
Update april 22 / 2022: due to circumstances this event had been cancelled.


English
Hi, we are Noa, Nika and Julia from Voice2it . After two remarkable (lockdown) years the time has come to start again to empower our ambitions and dreams. To do this we are also dependent on professional colleagues who also had a rough time in the music - and entertainment industry. That's why we need your financial support to finish at least ten songs with three video clips including necessary design outfits. Because of special circumstances our national TV broadcast at the Voice of Holland were cancelled this year. We needed this extra push and is also one of the reasons to ask you to help us.

Invitation
When we have received your financial support, we would like to (when possible) to invite you to join the first public presentation of Voice2it and live band.  Please send us your first name, last name, telephone number and email address to [email redacted]. We will check your donation and then we will send you a personal invitation to join the presentation (with guest artists and a DJ) on Saturday May 7th. 2022. Location: Bosvreugd Cultuurbos, Reeshofdijk 12, 5044 VB Tilburg. Make your reservation in time because the amount of available space is limited. Food and beverages are at your own expense.

Thank you in advance for your sincere attention and support.

Donations

 • Anonymous 
  • €10 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €35 
  • 3 mos
 • T Paulusse 
  • €50 
  • 3 mos
 • Melissa van Dongen 
  • €5 
  • 3 mos
 • Thirza Houtzager 
  • €25 
  • 3 mos
See all

Organizer

René Samuels 
Organizer
Tilburg