Voedselhulp voor kinderen met een handicap

In Bangladesh zijn kinderen met een handicap extra kwetsbaar, zij hebben vaak al een zwakke gezondheid en zijn afhankelijk van anderen voor dagelijkse zorg. Daarbij kunnen ze slachtoffer van huiselijk geweld zijn, hetgeen toe neemt in meer stressvolle situaties zoals tijdens deze crisis. De impact van de beschermmaatregelen om corona besmetting te voorkomen is ook groot. Ouders zijn hun baan kwijt en de scholen zijn dicht. De kinderen hebben honger. Een donatie van 40 euro stelt ons in staat om 1 familie een maand lang van voedsel te voorzien.
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Antoinette Termoshuizen
Organizer
Pijnacker, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.