Viorel Must Go On

Dragi prieteni,

Șapte luni am luptat împreună, am sperat. Această pagină de colectare de fonduri a fost șansa noastră a tuturor, și mai ales a lui Viorel, de a depăși o etapă mai grea a vieții. El ne-a unit aici și ne-a arătat că totuși există nu multă, dar extraordinar de multă dragoste în jur. 

Vă mulțumim că i-ați fost alături, că ați sperat ca și el, ca și noi! Vă mulțumim înzecit pentru tot ce ați făcut pentru Viorel! Vă mulțumim pentru sprijin! Vă mulțumim pentru donații! Vă mulțumim pentru gânduri senine! Vă mulțumim din suflet că nu ați renunțat! Vă mulțumim că ați fost în viața lui și îi veți păstra vie memoria!

Viorel must go on in our hearts!

----------------------------------------------

Viorel Mardari are cancer. Viorel este regizor la Atelierul Sergiu Prodan  în Republica Moldova. E un tânăr inteligent, cu capacități cinematografice care depășesc hotarele țării. Are 36 de ani și este autorul, probabil, al celor mai creative producții video realizate vreodată în Moldova.

Aici e doar una din operele semnate de Viorel, care au făcut ca despre Moldova să afle milioane de oameni în lume. https://goo.gl/3CXzbs 

Drumul spre creație al lui Viorel a fost întrerupt temporar de o boală cruntă. Are CANCER, mai exact adenocarcenom. Boala i-a afectat rinichii, plămânii și ficatul. După lungi și nereușite investigații în Moldova, o clinică din Germania a confirmat această diagnoză.
31958908_1533759710587766_r.jpeg
Viorel a acceptat provocarea. Înțelege că lupta nu va fi ușoară și va avea nevoie de timp ca să se facă mai bine, dar speră să învingă tumoarea cu ajutorul medicilor, al unui tratament de ultimă generație care este foarte costisitor, dar și cu gândurile bune, optimismul și sprijinul Tău. El își dorește din suflet să rămână “țintuit” doar în scaunul de regizor, să aibă mintea “zăpăcită” de idei ingenioase și nu de efectul medicamentelor, să fie „conectat” la pulsul realității și nu la aparatele din saloanele de spitale, să înșire pe foaie idei și nu denumiri de pastile.

Dacă ai ajuns să citești acest mesaj, înseamnă că îți pasă de tot ce reprezintă Viorel - poftă de viață, pasiune, inteligență, umor extraordinar de fin, autocritică, ingeniozitate, finețe, implicare, patriotism ... și toate acestea combinate perfect.

*Boala avansează foarte rapid, fiecare zi contează. Am lansat această campanie ca să reușim să îl ajutăm pe Viorel. Vom reveni în scurt timp cu detalii despre tratament și costul acestuia.

După discuții cu mai multe clinici din (Italia, Germania, Austria, Israel, SUA), Viorel va pleca luni, 20 august, la clinica Wiener Privatklinik, unde va urma un tratament combinat de chimioterapie si imunoterapie. Cazul lui Viorel necesită o abordare și un tratament special și inovativ pentru a-i oferi o șansă la viață. Tratamentul in prima faza va dura 6 luni, prima luna de tratament va costa 23.764 EUR, iar urmatoarele 5 cate 21.084 Eur fiecare, ceea ce reprezintă un total de cel putin 129.184 Eur. Aceasta suma este un aproximativa si nu include costurile precum (bilete de avion, transport, medicamente si preparate aditionale, etc.)


Ajută-l pe Viorel să trăiască și să creeze!

#ViorelMustGoOn

Viorel's Friends reprezintă un grup de prieteni apropiați si membri ai familiei lui Viorel care s-au unit sub o cauză comună – să îi salveze viața lui Viorel, cel mai talentat și popular regizor, atât din Moldova, cât și din regiune. Pentru ca Viorel să învingă cancerul, ne-am unit eforturile pentru a colecta suma necesară de bani care să îl ajute să beneficieze de tratamentul necesar. În același timp, grupul Viorel's Friends împreună cu Viorel a păstrat legătura cu clinicile specializate în tratarea cancerului. Grupup Viorel's Friends este format din prieteni apropiați, care, la fel ca și Viorel sunt persoane respectate în Republica Moldova.

Sergiu Prodan este directorul Casei de producție „Atelierul Sergiu Prodan” unde Viorel a semnat împreună cu echipa spoturi populare și recunoscute nu doar în Republica Moldova, dar și în toată regiunea. În același timp Sergiu Prodan este prietenul și mentorul lui Viorel care i-a fost mereu alături și la bine și la greu. Iar acum, alături de Viorel's Friends încearcă din răsputeri să îl întoarcă pe Viorel, sănătos, în scaunul de regizor. Sub această cauză, grupul Viorel's Friends a reunit, producători TV, jurnaliști, actori, regizori, comunicatori, ONG-iști, bloggeri, influenceri și alți oameni, de diferite profesii care nu au rămas indiferenți față de lupta lui Viorel.

Donațiile online pot fi făcute pe această pagină.

Pentru depuneri bancare sau transferuri în R.Moldova, puteți utiliza următoarele rechizite:

În MDL:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
COD BANCAR: AGRNMD2X
Cod Fiscal Beneficiar: 0981106021176
Beneficiar: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Cod Fiscal Bancar: 1002600003778

În EUR:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

În USD:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260

Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice:  +[phone redacted]0100 (Alexandrina) sau +[phone redacted]9833 (Ghenadie).

--------------------------------------------

Viorel Mardari has cancer. Viorel is a film director at Atelierul Sergiu Prodan  in Moldova. He is young and smart, and his talent is larger than life. He is 36 and the author of perhaps the most creative video products ever done in Moldova: https://www.youtube.com/watch?v=HjAay_X5i9Q

This is just one of his many great pieces, that made Moldova known to millions around the world.

His creative journey was interrupted, temporarily, by a cruel disease. He was diagnosed with CANCER (adenocarcinoma). It affected his kidneys, lungs and liver. After long and insuccesseful investigations in Moldova, a German clinic confirmed this diagnosis.

31958908_1533722384763993_r.jpeg
Viorel accepted the challenge. He understands that it will not be an easy fight, and it will take time to get better. He hopes to overcome the disease with the help of doctors, a last generation treatment, that is very expensive, but also with Your good thoughts, optimism and support. Viorel wants so bad to be „confined” only to the director’s chair, have his mind „clouded” only by great ideas and not by drugs, to be „connected” to the pulse of reality, rather than hospital machines, and write down cool scripts rather than lists of pills.

If you are reading this message, it means you care about everything Viorel represents: lust for life, passion, intelligence, extraordinary humor, self-criticism, fine taste, active citizenship and a love for Moldova.

*The illness advances very quickly and every day counts. We launched this campaign to help Viorel . We will update you soon with details about the treatment and its costs. 

After discussions with several clinics from (Italy, Germany, Austria, Israel, USA), Viorel will leave on Monday, the 20th of August, to Wiener Privatklinik where he will undergo a combined treatment of chemotherapy and immunotherapy. Viorel's case requires a special and innovative approach and treatment to give him a chance to live. The first phase of the treatment will take 6 months, the first month of the treatment will cost 23.764 EUR, and the next 5 21.084 EUR each, with a total minimum cost of 129.184 EUR. This amount is approximate and does not include costs such as (flight tickets, transport, medication, etc.)

Help Viorel live and create!

#ViorelMustGoOn

Viorel's Friends is a group of Viorel's close friends and family members that have gotten together under a common cause - to save Viorel, the most talented and popular director both in Moldova and in the region. For Viorel to win the battle with cancer we have united our efforts to collect the required amount of money in order to ensure the best possible treatment. Meanwhile, Viorel's Friends together with Viorel have been in contact with specialized cancer treatment clinics. Viorel's Friends group is made up of close friends who, like Viorel, are well known in Moldova.

Sergiu Prodan is the director of "Atelierul Sergiu Prodan" the production house where Viorel has authored, together with the team. well-known TV Spots both in Moldova and in the region. Sergiu Prodan is also a close friend and Viorel's mentor, and he was always by his side. Now, together with Viorel's Friends, he does his best to return Viorel healthy in the director's chair. Under this common cause, the group Viorel's Friends united TV producers, journalists, actors, directors, communicators, bloggers, influencers and other people of various professions who have not remained indifferent to Viorel's struggle. 

Online donations can be made on this page. 

For bank deposits or transfers in Moldova, please use the following bank details:

In MDL:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
Bank Code: AGRNMD2X
Beneficiary fiscal code: 0981106021176
Beneficiary: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Fiscal Code: 1002600003778

In EUR:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

In USD:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD           
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260


Physical donations can be made at the office of Atelier S. Prodan (Chișinău, 25 Kogălniceanu str, 25, ap.1). For additional information about physical donations please contact:  +[phone redacted]0100 (Alexandrina) or +[phone redacted]9833 (Ghenadie).

--------------------------------------------

У Виорела Мардарь обнаружен рак. Виорел – режиссер, работающий в Aтелье Серджиу Продана  в Молдове. Он очень способный молодой человек с кинематографическим талантом, который перешагнул за пределы страны. Ему 36 лет, и можно смело утверждать, что Виорел  – автор самых креативных видеороликов, когда-либо созданных в Молдове.

 Вот только одна из работ Виорела, которая сделала Молдову известной миллионам людей во всём мире. https://goo.gl/3CXzbs 

 Творческий путь Виорела временно приостановила тяжёлая болезнь. РАК, точнее, аденокарцинома. Болезнь поразила почки, легкие и печень. После долгих и безуспешных обследований в Молдове немецкая клиника подтвердила этот диагноз.
31958908_1533816384314334_r.jpeg
Виорел принял вызов. Он понимает, что борьба будет нелёгкой, что для улучшения его состояния потребуется время. Но он всё равно надеется преодолеть опухоль с помощью врачей и курса лечения последнего поколения (которое весьма затратно), а главное – зарядившись уверенностью, оптимизмом и заручившись вашей поддержкой. Чего он от всей души желает, так это оставаться прикованным только к режиссерскому креслу, а не к больничной койке, хочет держать руку на пульсе живой жизни, и чтобы его собственный пульс бился с ним в лад так же ровно и сильно, хочет расписывать на бумаге сценарии, а не списки таблеток и уколов.

 Если ты читаешь это сообщение, значит, тебе близко всё, что связано с Виорелом, – его жажда жизни, страсть, интеллект, чрезвычайно тонкий юмор, самокритичность, изобретательность, артистичность, целеустремлённость, патриотизм ... всё это прекрасно сочетается.

Болезнь развивается очень быстро, и каждый день имеет значение. Мы начали эту кампанию, чтобы помочь Виорелу. Мы будем и далее освещать подробности о лечении и его стоимости.

Помогите Виорелу жить и творить!

#ViorelMustGoOn

Онлайн-пожертвования можно сделать на этой странице.

Для банковских переводов или переводов по Республике Молдова вы можете использовать следующие реквизиты:

В леях РМ:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
COD BANCAR: AGRNMD2X
Cod Fiscal Beneficiar: 0981106021176
Beneficiar: Mardari Viorel
IBAN: MD25AG000000022593453241
Cod Fiscal Bancar: 1002600003778

В евро:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD            
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD89AG000000022593453253

В долларах США:
BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA
BRANCH CODE: AGRNMD2X
SWIFT: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD            
BENEFICIARY: Mardari Viorel
IBAN: MD94AG000000022593453260

Пожертвования наличными можно сделаны в Atelier S. Prodan (Кишинэу, ул. Когылничану, 25, кв. 1). Дополнительная информация о пожертвованиях наличными: +[phone redacted]0100 (Александрина) или +[phone redacted]9833 (Геннадий).

Donations

 See top
 • Elena Druţă 
  • €50 
  • 23 mos
 • Lidia Feghiu 
  • €131 
  • 23 mos
 • Anonymous 
  • €25 
  • 24 mos
 • Vera Gajiu 
  • €120 
  • 24 mos
 • Cucu Corina 
  • €20 
  • 24 mos
See all

Fundraising team: Viorel's Friends (3)

Sergiu Prodan 
Organizer
Raised €18,843 from 351 donations
Salzberg, O, Austria
Nata Albot 
Team member
Raised €14,681 from 532 donations
Oxana Iuteş 
Team member
Raised €5,295 from 164 donations
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more