Victrix foundation 42k Row


Hoi, ik ben Karin Wittebrood en ik ga 29 januari 42K roeien voor de victrix foundation. Maar waarom?!
Al sinds mijn jeugd loopt sport als een rode draad door mijn leven. Het houdt me fit, maakt me blij, geeft energie en maakt mijn hoofd leeg. Mijn overtuiging is dat elk kind daarom zou moeten kunnen sporten als het dat graag wil. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dat kan komen door een beperking waardoor (duur) aangepast materiaal benodigd is. Of omdat de portemonnee thuis het gewoon even niet toelaat. Of om nog andere redenen. Daarom wil ik me inzetten om geld in te zamelen zodat wij het voor deze groep kinderen mogelijk kunnen maken toch te sporten. Zou het niet geweldig zijn als wij met onze gezamenlijke passie voor sport dat doel kunnen bewerkstelligen? Help jij ook mee het verschil te maken voor zoveel mogelijk kinderen? One team!


Organizer

Martijn Ploeger
Organizer
Alkmaar

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.