Victim of violent crime help

On 8-29-2018 a 73 year old man Tanh Thien Tran, from Garden Grove, stabbed and killed his 11 year old stepdaughter. Tanh Thien Tran also attempted to murder his wife, Linda Tran(identity protected for privacy), who narrowly escaped with bones protruding and covered with stab wounds. She is new to the United States and has no family here. Once she finally recovers and exits the hospital she will return to her motherly duties to care for her 3 & 7 year old children who were held hostage while police tried to negotiate with Tran. Any and all funds will go to her daughters funeral costs, her medical costs, as well as a place to live once recovered. The county will not give her her children back without a home and since this tragedy she will no longer be renting her old home. Please give what ever you can. I will continue to update as much as possible. Thank you.

Vào ngày 29, tháng 8, năm 2018
Người đàn ông, 73 tuổi tên Tanh Thien Tran ở thành phố Garden Grove đâm và giết chết người
con gái riêng 11 tuổi của vợ. Tanh Thien Tran cũng toan giết vợ tên Linda Tran (vì cần phải bảo
mật danh tánh) may mắn thoát chết với xương lồi và đang điều dưỡng vì những vết dao đâm.
Cô mới định cư ở nước Mỹ và không có thân nhân. Sau khi hoàn toàn hồi phục và xuất viện, cô
sẽ tiếp tục bổn phận làm mẹ để nuôi dưỡng hai người con, 3 và 7 tuổi. Các em đã bị bắt làm con
tin khi cảnh sát đến thương lượng với Tran. Tất cả và bất kỳ tiền quỹ gây được sẽ dùng trang trãi
chi phí tang lễ cho người con gái của cô, chi phí y tế, và cũng như để tiềm thuê chỗ ở, sau khi cô
hồi phục. Tỉnh hạt sẽ không giao lại con cho cô nếu cô không có chỗ ở. Và vì thảm kịch này, cô
không còn tiếp tục thuê mướn nhà cũ. Tôi đang làm việc với tia cảnh sát để bảo đảm cô đây sẽ
nhận được những ủng hộ tài chánh này. Xin hãy đóng góp với khả năng của quý vị. Tôi sẽ tiếp
tục cập nhật những thông tin cần thiết khi có.
Chân thành cảm ơn!
Donate

Donations 

 • Vivian Le
  • $50 
  • 2 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

Clinton Ehrman
Organizer
Garden Grove, CA
San Thanh Nguyen
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.