Main fundraiser photo

VEX Robotics Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Donation protected
Léagan Gaeilge: (Irish Version)
Tá mé ag scríobh chugat thar cheann Foireann Róbataice Phobalscoil Ghaoth Dobhair, a bhfuil éacht iontach bainte amach acu le goirid nuair a bhuaigh an fhoireann Craobh Uile-Éireann VEX Robotics.
Mar thoradh ar an éacht seo, tá ionadaíocht a dhéanamh ag an fhoireann d’Éirinn ag Craobh an Domhain VEX Robotics in Dallas, Texas ón 25ú go dtí an 27ú Aibreán 2024.
Tá an Phobalscoil ag lorg do chuidiú agus do thacaíocht tré urraíocht a lorg le haghaidh rannpháirtíocht ár bhfoireann san imeacht domhanda seo. Is deis iontach é don Phobalscoil agus don fhoireann páirt a ghlacadh i gCraobh Domhanda, áit gur féidir lenár mic léinn scileanna, a gcruthaitheacht agus a bpaisean do chúrsaí róbataice a léiriú. Tá go leor fáthanna láidre ann a léiríonn go mbeadh sé tairbheach urraíocht a dhéanamh ar ár bhfoireann:

1. Tionchar Oideachasúil: Cuireann rannpháirtíocht sa Chraobhchomórtais Dhomhanda taithí phraiticiúil ar innealtóireacht, ríomhchlárú agus obair foirne ar fáil dár gcuid mic léinn. Foghlaimíonn siad scileanna fadhbréitigh, smaointeoireacht chriticiúil, agus bainistíocht tionscadail - scileanna riachtanacha dá ngairmeacha beatha amach anseo.

2. Líonrú agus Nochtadh: Trí urraíocht a dhéanamh ar ár bhfoireann, gheobhaidh do chomhlacht poiblíocht i measc lucht féachana éagsúil, mic léinn, oideachasóirí agus gairmithe tionscail. Beidh do lógó go feiceálach ar ár n-éide foirne, ar ár mbratach agus ar ár n-ábhar poiblíochta.

3. Rannpháirtíocht Phobail: Léiríonn tacú le tionscnaimh oideachais áitiúla do thiomantas don phobal. Cuirfidh d’urraíocht go díreach le fás agus forbairt na ndaoine óga inár gceantar.

4. Nuálaithe a Spreagadh sa Todhchaí:
Is iad ár gcuid mic léinn an chéad ghlúin eile d'innealtóirí, d'eolaithe agus d'fhiontraithe. Spreagfaidh d’urraíocht iad chun dul sa tóir ar réimsí STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) agus cur le dul chun cinn teicneolaíochta.

5. Caidreamh Poiblí Dearfach:
Déanann urraíocht ar ár bhfoireann do bhranda a cheangal le sár mhaitheas, nuálaíocht agus oideachas. Is deis ar dóigh atá ann do thiomantas do thálann a chothú agus do thionscnaimh oideachais a léiriú.

Cúrsaí Airgeadais: Is iad seo na costais a bhaineann le páirt a ghlacadh sa Chraobh Domhanda:
taistil (eitiltí, lóistín, béilí), táillí clárúcháin, cothabháil róbait, agus trealamh.
Tá buiséad iomlán don imeacht seo thart ar €25,000. Beidh tionchar suntasach ag aon ranníocaíocht, cibé acu mór nó beag, ar ár gcumas freastal ar an chraobh domhanda.

Creidimid go mbeidh buntáistí ann don todhchaí trí infheistíocht a dhéanamh inár gcuid mic léinn inniu. Le chéile, is féidir linn meon óga a chumhachtú agus nuálaíocht a spreagadh.

English Version:

I am writing on behalf of the Pobalscoil Ghaoth Dobhair Robotics Team, which has recently achieved a remarkable victory by winning the VEX Robotics All-Ireland Championship. As a result of this achievement, we have earned the privilege of representing Ireland at the prestigious VEX Robotics World Championship in Dallas, Texas from the 25th to the 27th April 2024.
We are reaching out to seek your support and sponsorship for our team’s participation in this global event. The World Championship is a unique opportunity for our students to showcase their skills, creativity, and passion for robotics. Here are some compelling reasons why sponsoring our team would be mutually beneficial:

1. Educational Impact: Participation in the World Championship provides our students with hands-on experience in engineering, programming, and teamwork. They learn problem-solving skills, critical thinking, and project management—essential skills for their future careers.

2. Networking and Exposure: By sponsoring our team, your company will gain visibility among a diverse audience of students, educators, and industry professionals. Your logo will be prominently displayed on our team uniforms, banners, and promotional materials.

3. Community Engagement: Supporting local educational initiatives demonstrates your commitment to the community. Your sponsorship will directly contribute to the growth and development of young minds in our area.

4. Inspiring Future Innovators: Our students are the next generation of engineers, scientists, and entrepreneurs. Your sponsorship will inspire them to pursue STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) fields and contribute to technological advancements.

5. Positive Public Relations: Sponsoring our team aligns your brand with excellence, innovation, and education. It’s an opportunity to showcase your commitment to fostering talent and supporting educational initiatives.

Financial Considerations: The costs associated with participating in the World Championship include travel expenses (flights, accommodation, meals), registration fees, robot maintenance, and equipment. We estimate that our total budget for this event is approximately €25,000. Any contribution, whether large or small, will make a significant impact on our ability to attend the championship.

We are committed to representing our community and school at the highest level of excellence, and your sponsorship would greatly assist us in achieving our goals. Your support could help cover the costs of robot components, competition registration fees, travel expenses, and educational resources. In return, we are willing to offer visibility and recognition to your company, such as displaying your logo on our team uniforms, robot, and promotional materials, as well as acknowledging your generosity in our presentations and social media posts.

We believe that investing in the education of young minds is a powerful way to shape the future. By sponsoring our team, you are not only supporting us but also contributing to the development of future STEM leaders and innovators in our community.

Thank you for considering our request. We believe that investing in our students today will yield dividends for the future. Together, we can empower young minds and inspire innovation.

Go raibh míle maith agat.

Additional information:
This fundraiser is for the students of the VEX Robotics Team of Pobalscoil Ghaoth Dobhair who are fundraising to cover the costs of getting to Dallas Texas where they are representing Ireland in the Worlds VEX Robotics Championship.
The funds will be received by the school Pobalscoil Ghaoth Dobhair and used to cover the costs of sending the VEX Robotics Team to Dallas Texas.

Donate

Donations 

 • Michael Gallagher
  • €100 
  • 3 d
 • Anonymous
  • €500 
  • 14 d
 • Rosanna Ní Dhónaill
  • €50 
  • 17 d
 • Madge Sharkey
  • €15 
  • 1 mo
 • Chantelle Aftab
  • €20 
  • 1 mo
Donate

Organizer

Pobalscoil Ghaoth Dobhair
Organizer
County Donegal

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.