Dieren in nood

-- English below --

Hallo allemaal, mijn naam is Yaël en ik wil geld inzamelen voor F.K.K Animal rescue Bonaire.

F.K.K Animal rescue is een nonprofit organisatie op Bonaire die verwaarloosde en mishandelde dieren opvangt, opknapt en een nieuw huisje voor ze zoekt.

Deze wordt gerund door Peter en Patrice, Peter werkt full time voor de dieren en Patrice werkt 32 uur in de zorg om alle kosten te kunnen dragen voor de dieren, daarnaast werkt zij ook nog iedere dag voor de honden en katten op Bonaire. Verder wordt alles gedaan door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dieren.

Zij wonen ver weg van de "bewoonde" wereld en hebben geen toegang tot het normale stroom netwerk.
Helaas heeft hun generator het begeven, het laten maken van een nieuwe kast om alles in aan te sluiten kost maar liefst 6000 euro, daarbij komen ook nog de man uren en de bekabeling,

Zonder deze stroom hebben zij geen behandel kamer waar de eerste handelingen gedaan kunnen worden voor de dieren voordat zij ze naar de dierenars kunnen brengen.

Ook betekend het dat Peter en Patrice zelf ook in het donker zitten want zij wonen op het zelfde terrein als de dieren.

Naast dat zij op dit moment geen stroom hebben is het ook iedere maand een uitdaging om die dierenarts rekening te betalen.

Ik hoop met deze actie voor hun dat wij ze met zijn alle een steuntje in de rug kunnen geven op naar een mooie toekomst voor de dieren.

------------------------------------------------------------------------------------------
Hello everyone, my name is Yaël en i want to raise money for F.K.K Animal Rescue Bonaire.

F.K.K Animal Rescue is a non-profit organization on Bonaire that takes care of neglected and abused animals, helps them and finds them a new home.

The organization is runned by Peter and Patrice. Peter works fulltime for the animals and Patrice works 32 hours in care to bear all costs for the animals. In addition she also works every day for the dogs and cats on Bonaire.

They live far away from the ‘inhabited’ world and have no access to the normal power network. Unfortunately, their generator has broken down. Having a new cabinet made to connect everything costs no less than 6000 euros, also the man hours and cabling costs money.

Without this power, they don’t have a treatment room where the first actions can be done for the animals before they can take them to the vet.

It also means that Peter and Patrice themselves live in the dark because they have no power.

In addition to the fact that they have no electricity, it is also a challenge every month to pay the vet bill.

I hope with this action that we can all give them a helping hand towards a bright future for the animals.

Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Yael Kerssemakers
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.