Main fundraiser photo

Uitbreiding boomverlichting Schalkhaar

Donation protected
Geniet u ook zo van de sfeerverlichting in Schalkhaar?!

Sinds enkele jaren wordt ons dorp prachtig verlicht door de sfeerverlichting in verschillende bomen in onze dorpskern. De Ondernemersvereniging Schalkhaar(OVS) heeft dit 4 jaar geleden geïnitieerd en heeft toen geld bij elkaar gebracht. Ook de gemeente, Rabobank en Schalkhaarlife! hebben hieraan bijgedragen. De OVS zorgt voor de jaarlijkse kosten van onderhoud en aansluiten van de verlichting.
Door de oplopende kosten wil de OVS graag de inwoners vragen een steentje bij te dragen. Hoe mooi zou het zijn om de kosten dorps breed te dragen, zodat de kosten niet alleen bij de plaatselijke middenstand terecht komen. Wij, de OVS, zijn ook voornemens om, indien er een mooi bedrag bij elkaar wordt gebracht meer bomen te voorzien van deze mooie verlichting.
Wil je ook bijdragen? Scan de QR code, kies je bedrag en met zijn allen verlichten we ons mooie dorp!

Organizer

OndernemersVereniging Schalkhaar
Organizer
Schalkhaar

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.