Turkiye’s Economy - Documentary, Türkiye Ekonomisi

Assalamu Alaykum, my name is Almir, and I’m fundraising for a documentary about Turkiye's economy in the lead-up to the 2023 presidential elections.

 • [TR] Türkiye Ekonomisi Belgesel Film projesi: Assalamu Alaykum, benim adım Almir ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'nin ekonomisi hakkında bir belgesel için desteginizi rica edecegim.

As an Australian Muslim of Bosnian heritage, I have expertise in the fields of Islamic finance, ethics and the moral economy, with a career spanning over 20 years, both locally and internationally. This also includes serving as a consultant lecturer in a Master's program for Islamic Finance at La Trobe University and Ethics and Corporate Governance at Melbourne Polytechnic. Currently, I run an international consultancy specialising in Islamic finance with a global clientele.

 • [TR] Boşnak asıllı Avustralyalı Müslüman olarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde 20 yılı aşkın bir kariyere sahip, İslami finans, etik ve ahlaki ekonomi alanlarında uzmanlığım var. Aynı zamanda La Trobe Üniversitesi'nde İslami Finans ve Melbourne Polytechnic'te Etik ve Kurumsal Yönetim alanında yüksek lisans programında danışman ve öğretim görevlisi olarak hizmetlerim de vardır. Şu anda, İslami finans konusunda uzman olarark uluslararası bir danışmanlık yürütüyorum.

At present, I am working on an exciting initiative to produce a documentary about Turkiye's economy under the leadership of Recep Tayyip Erdogan in the lead-up to the 2023 presidential elections. My aim is to represent fact-based and intriguing insights into the customary mainstream negative news and narratives. We aim to premiere this ground-breaking documentary six weeks prior to Turkiye's general elections in June 2023.

 • [TR] 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisi hakkında bir belgesel çekmek için girişimde bulunmaktayım. Amacım, geleneksel ana akım medya olumsuz haberlere ve anlatılara alternatif olarak gerçeklere dayalı ve merak uyandıran içgörüler sunmaktır. Bu çığır açan belgeselin prömiyerini Haziran 2023'teki Türkiye genel seçimlerinden altı hafta önce yapmayı hedefliyoruz.

In recent years, we have witnessed relentless attacks on President Erdogan and his new economic model and vision for a more prosperous and economically confident Turkiye. President Erdogan remains unperturbed by all the naysayers and determined to champion the aspirations of the younger generation.

 • [TR] Son yıllarda, daha müreffeh ve ekonomik olarak kendine güvenen bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun yeni ekonomik modeline ve vizyonuna yönelik amansız saldırılara tanık olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm muhalifler tarafından rahatsız edilmedi ve genç neslin isteklerini savunmaya kararlı.

There are over 13 million young people in Turkiye today, of whom 6 million are first-time voters. A generation that has only experienced relative political stability and economic prosperity over the past 20 years. Hence young voters are particularly vital for the future direction of the country.

 • [TR] Bugün Türkiye'de 6 milyonu ilk kez seçmen olmak üzere 13 milyonu aşkın genç var. Bu gençler son 20 yılda sadece siyasi istikrar ve ekonomik refah icinde yaşayan bir nesil. Bu nedenle genç seçmenler, ülkenin geleceği için özellikle hayati önem taşımaktadır.

Having had the opportunity to talk to many young and first-time voters on my recent trip to Turkiye, there seems to be a mixture of cautious optimism and scepticism about current Turkiye’s economic challenges and long-term prospects. Hence all the more reason for such a documentary to correct the misunderstandings and offer a balanced and objective overview of the economic state of affairs of both Turkiye and the global economy.

 • [TR] Türkiye'ye yaptığım son ziyarette birçok genç ve ilk kez seçmenle konuşma fırsatı bulduğum için, Türkiye'nin mevcut ekonomik zorlukları ve uzun vadeli beklentileri hakkında temkinli bir iyimserlik ve şüphecilik karışımı var gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir belgeselin yanlış anlamaları düzeltmesi ve hem Türkiye'nin hem de küresel ekonominin ekonomik durumuna ilişkin dengeli ve nesnel bir genel bakış sunması için daha fazla neden var.

Join me in my mission to present a refreshing analysis and commentary on Turkiye’s economic future. We look forward to your support, both financially and in spirit.

 • [TR] Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında canlandırıcı bir analiz ve yorum sunma görevimde bana katılın. Maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz.


Almir Čolan.Promotional video for the project:

 • [TR] Daha fazla ayrıntı icin Türkçe altyazılı tanıtım videosunu izleyin.------

Release date and type:
1st May 2023
TV broadcast and online streaming in Turkiye and globally.
 • Anonymous 
  • $50 
  • 2 d
 • Anonymous 
  • $25 
  • 3 d
 • Rabiye Balkıs 
  • $300 
  • 9 d
 • Feza Mehmet Baydur 
  • $150 
  • 10 d
 • Anonymous 
  • $500 
  • 12 d
See all

Organizer

Almir Colan 
Organizer
Melbourne VIC

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.