Translation&distribution report immigration costs

English follows Dutch

Doel: het laten vertalen van het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat naar het Engels.

3 maart 2021 verscheen ons rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat (http://www.demo-demo.nl/files/Grenzeloze_Verzorgingsstaat.pdf). Dit is een onderzoek naar de kosten en baten van immigratie voor de Nederlandse schatkist. Onderzoek hiernaar is nog altijd een groot taboe in Nederland en sommige andere Europese landen. Bij het verschijnen van het rapport schreef ik daar dit artikel over (https://www.wyniasweek.nl/de-immigratie-kost-nl-veel-geld-maar-de-autoriteiten-kijken-liever-weg/). Dit artikel is naar het Engels vertaald en is aangeboden bij een internationaal platform in de hoop ons onderzoek onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Het is ons inziens belangrijk - en velen hebben dat ook tegen ons gezegd - om het hele rapport naar het Engels te laten vertalen zodat in andere Europese landen, waar soortgelijke problemen spelen, men kennis kan nemen van het onderzoek en er mogelijk krachten gebundeld kunnen worden voor onderzoek op Europees niveau.

Derhalve mijn verzoek voor een donatie voor de vertaling. Mijn dank is groot voor iedere bijdrage!

Al het geld zal worden besteed aan vertalingen en/of distributie van het rapport, waarvan op website demo-demo.nl een verantwoording zal worden gegeven. Als we het doel niet halen dan besteden we het budget dat er wel is aan de vertaling van een uitgebreide geïllustreerde samenvatting (dat kost minder). Als we het doel (ver) overschrijden dan besteden we het extra geld aan vertalingen naar andere talen zoals Duits en Frans.

Namens het team 'Grenzeloze Verzorgingsstaat'.

Dr. Jan H. van de Beek


Goal: a professional translation into English of the report Grenzeloze Verzorgingsstaat (Borderless Welfare State). Our report Borderless Welfare State (http://www.demo-demo.nl/files/Grenzeloze_Verzorgingsstaat.pdf) was published on 3 March 2021. Research into the costs and benefits of immigration for the treasury is still a big taboo in the Netherlands and some other European countries. When the report was published, I wrote an article about this taboo. This article has been translated into English and submitted to an international platform in the hope of bringing the research to the attention of a wider audience. In our view, it is important to have the entire report translated into English so that people in other European countries - where similar problems exist - become aware of our research and possibly join forces for research at European level. Therefore my request for a donation for the translation. I am very grateful for every contribution!

All the money will be spent on translations and/or distribution of the report, of which a financial justification will be given on the website demo-demo.nl. In case we don't meet the goal we will spend what budget we have on translating an extended illustrated summary (that will cost less). If we exceed the goal then we will spend the excess money on translations into other languages like German or French.

On behalf of the ‘Borderless Welfare State’ team,

Dr. Jan H. van de Beek

Donations 

 • Nick den Hartog
  • €5 
  • 9 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 10 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 10 mos
 • Hans van Niekerk
  • €15 
  • 10 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 10 mos

Organizer

Jan Huibertus van de Beek
Organizer
Zeist

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.