The Trần Văn Bá Award

The Trấn Văn Bá Award 2020

The Trân Van Ba Award is given each year to people in Vietnam in recognition of their courageous action for freedom, democracy, justice and independence for their country.

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ dành trao cho những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh Tự Do, Công Lý và Bảo Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam.

Để đóng góp, xin hãy bấm vào Donate dứoi đây.

Lưu ý : khi được hỏi về Tip/Pourboire, xin quý vị hãy để 0%, hoặc 0 €, để khỏi thêm chi phí.

Xin cảm ơn.

51349820_1600615136354253_r.jpeg

Donations

 • Anonymous 
  • €10 
  • 23 hrs
 • Anonymous 
  • €50 
  • 14 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 14 d

Organizer

Association Tran Van Ba 
Organizer
Paris, France
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more