Main fundraiser photo

Sponsor Tim Norell Greatest Hits Musical

Donation protected
Kära vänner, musikälskare och Tim Norells fans,

Vi vill bjuda in er till en mycket speciell möjlighet att vara med och hedra minnet av en av Sveriges mest framstående låtskrivare - Tim Norell. Tim var mannen bakom flera av de omtyckta svenska popklassikerna. Han brann för musiken och hade en stor dröm som nu ligger i våra händer att förverkliga.

Efter år av hårt arbete och engagemang var Tim nära att uppnå sin dröm: att sätta upp en musikal baserad på sina egna hitlåtar. Han lade sin själ i en enorm insats för att färdigställa sin idé och allt var klart, förutom en viktig del - finansieringen. Tyvärr hann inte Tim se sin dröm gå i uppfyllelse innan han lämnade oss, men nu har vi chansen att ära hans minne och se till att hans vision lever vidare.

Genom att donera till Tims musikalprojekt kan du bidra till att hans musik når ut till en bredare publik och beröra nya generationer. Varje krona räknas och tillsammans kan vi bidra till att skapa musikhistoria. Din generositet kommer att hjälpa till att täcka produktionskostnader, marknadsföring och scenografi - allt som krävs för att ge Tims musikal liv på scenen.

"Förhoppningsvis finns det de omkring honom som förvaltar det han skapade mot slutet. Det förtjänar ett stort, men lite undanskymt svenskt popgeni." – Lars Nylin, Musikindustrin

Kort beskrivning av musikalen "Gonna Find My Angel":
En musikal i 3 akter. En berättelse om unga människor någonstans långt från storstaden. Om kärlek, sorg, glädje, gamla bilar och med över tjugo av Tim Norells svenska hitlåtar, såsom: "Jeannie's Coming Back", "Gonna Find My Angel", "Who's Gonna Follow You Home", "Jimmy Dean" och "Dansa i Neon". Mestadels med nya svenska texter som passar handlingen.

Donera idag och låt Tim Norells musikal förverkligas på scenen för alltid!

IN ENGLISH

Dear friends, music enthusiasts, and fans of Tim Norell,

We would like to invite you to a very special opportunity to participate in honoring the memory of one of Sweden's most prominent songwriters - Tim Norell. Tim was the man behind several beloved Swedish pop classics. He had a passion for music and a big dream that now lies in our hands to fulfill.

After years of hard work and dedication, Tim was close to achieving his dream: to stage a musical based on his own hit songs. He poured his soul into an enormous effort to realize his idea, and everything was ready, except for one crucial part - funding. Unfortunately, Tim did not get to see his dream come true before he left us, but now we have the chance to honor his memory and ensure that his vision lives on.

By donating to Tim's musical project, you can contribute to bringing his music to a wider audience and touching new generations. Every dollar counts, and together we can contribute to making music history. Your generosity will help cover production costs, marketing, and set design - everything needed to bring Tim's musical to life on stage.

"Hopefully, there are those around him who manage what he created towards the end. It deserves a large, if somewhat obscured, Swedish pop genius." –Lars Nylin, Musikindustrin

Short description of the musical "Gonna Find My Angel":
A musical in 3 acts. A story about young people somewhere far from the big city. About love, sorrow, joy, old cars, and featuring over twenty of Tim Norell's Swedish hit songs, such as "Jeannie's Coming Back," "Gonna Find My Angel," "Who's Gonna Follow You Home," "Jimmy Dean," and "Dansa i Neon." Mostly with new Swedish lyrics to fit the storyline.

Donate today and let Tim Norell's musical come to life on stage forever!
Donate

Donations 

 • Vladimir Dudko
  • kr1,200 
  • 4 mos
 • Alexander Fohlin
  • kr300 
  • 4 mos
 • Lena Efron
  • kr500 
  • 4 mos
 • Sonet Universal Music AB
  • kr5,000 
  • 4 mos
 • Daria Kapustina
  • kr500 
  • 4 mos
Donate

Fundraising team (2)

Tim Norell Foundation
Organizer
Leksand, W, Sweden
Fredrik Mårdh
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee