Main fundraiser photo

De Nacht staat op voor Oekraïne

Donation protected
-  English below - 

Op 19 maart organiseert “De Nacht staat op ” een fundraiser voor Oekraïne. 


Een deel van de opbrengsten van de georganiseerde avond zal worden gedoneerd ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog. Al ruim 20 clubs hebben aangegeven mee te doen. 

‘De Nacht staat op voor Oekraïne’ is een gezamenlijk initiatief van verschillende partijen uit het Nederlandse nachtleven. Kort na de invasie van het land drong het besef door dat er acuut iets gedaan moest worden om steun te bieden aan de getroffenen. In het het bijzonder bij het deelnemende boekingskantoor Meanwhile - dat o.a. vier Oekraïense dj's vertegenwoordigt, waarvan twee moesten vluchten. Het initiatief roept iedereen op om hen en alle slachtoffers van deze humanitaire ramp te helpen en starten een inzamelingsactie. 

De muziekindustrie is al een aantal jaar steeds meer verbonden met Oekraïne: Oekraïense artiesten spelen op onze events, Nederlandse artiesten treden er regelmatig op en er zijn daar steeds meer evenementen, organisaties en clubs. Zoals ICKPA Festival, Brave! Factory Festival, PORT, Closer, Kultura Zvuka, Ostrov Festival, Strichka Festival en ∄ (ook bekend als K41). 

Hoe worden de donaties besteed:
Alle donaties gaan naar het Ukraine Humanitarian Fund. Dit fonds helpt humanitaire NGO’s en VN-agentschappen om de meest kwetsbare gemeenschappen en mensen te helpen, en hun dringend nodig voedsel, water, onderhoud en nadere basisondersteuning te bieden.

GoFundMe rekent 2.9% + €0.25 per transactie voor de kosten van Creditcard en iDEAL.

Wat kun jij doen om te helpen?
- Doneer hier. Iedere Euro helpt;
- Deel deze inzameling;
- Doneer rechtstreeks naar een goed doel ter ondersteuning van Oekraïne;
- Ga naar een van evenementen op 19 maart. Bekijk op @denachtstaatop om te zien welke clubs meedoen. 
- Organiseer zelf een avond op 19 maart voor Oekraïne en zamel geld in. 

Meer info: https://denachtstaatop.com/ 

De Nacht staat op. Voor Liefde. Vrijheid. Voor iedereen gelijk.
Vandaag staat de Nacht op voor Oekraïne


** ENGLISH ** 

The night rises (De nacht staat op), a collective of the Dutch nightlife, will organize a fundraising campaign for Ukraine on March 19th. More than 20 clubs have already confirmed their participation. 

‘De Nacht staat op voor Oekraïne’ (The Night rises for Ukraine) is a joint initiative of various parties from the Dutch nightlife. Shortly after the invasion in Ukraine, the initiative takers realized that urgent action was needed to provide support to those affected by the war. In particular at the participating booking agency Meanwhile which represents four Ukrainian DJs. The initiative calls on everyone to help all the victims who are affected by this humanitarian disaster. 

The music industry has been increasingly connected to Ukraine for several years now: Ukrainian artists perform at Dutch events and Dutch artists perform in Ukraine regularly. In Ukraine there are more good events, organizations and clubs like ICKPA Festival, Brave! Factory Festival, PORT, Closer, Kultura Zvuka, Ostrov Festival, Strichka Festival and ∄ (also known as K41). 

How the donations will be spent:
All donations will go to the Ukraine Humanitarian Fund. This fund helps humanitarian NGO’s and UN agencies to help the  most vulnerable communities and people, providing them with urgently needed food, water, maintenance and further basic support. 

GoFundMe charges 2.9% + €0.25 per transaction for the costs of Creditcard and iDEAL. 

What can you do to help?
- Donate here. Every Euro helps;
- Share this collection;
- Donate directly to a charity in support of Ukraine;
- Go to one of the events on March 19. Check out @denachtstaatop to see which clubs are participating;
- Organize an event for Ukraine yourself and raise money on March 19. 

Organizer

De Nacht staat op
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee