Het Lichtschip moet af!

For English scroll down.

Wij zijn Stichting  Live-to-Be , een woon-, leer- en leefgemeenschap in Almere Oosterwold voor jonge mensen tussen de 17 en 30 jaar, die op een kruispunt in hun leven staan. Zij vinden moeizaam aansluiting op reguliere scholen, opleidingen of in werk. Deze jongeren krijgen vaak een stempel op gedrukt. Ze worden van buitenaf in een richting geduwd waarin zij zich vaak niet erkend en gezien voelen. Het maakt hen tot een kwetsbare doelgroep waar het gemakkelijk misgaat. En dat terwijl zij ons inziens de potentie hebben van krachtige ‘change makers’.

Live-to-Be moedigt deze volgende generatie aan om hun unieke bijdrage te leveren aan onze sterk veranderende samenleving. Want juist nu is hun nieuwe input hard nodig en belangrijk.

 In ons project kunnen jonge mensen in zichzelf landen. Zij ervaren en omarmen hun talenten, waardoor zij weer geïnspireerd raken. Zo komen zij in contact met hun passie en gaan projecten doen die dichtbij hun hart en dromen liggen. Zij leren zelfsturend en ondernemend te zijn op een manier die vriendelijk is voor zichzelf en voor hun omgeving. In Live-to-Be ontwikkelen zij ‘skills’ waarmee zij vanuit zelfvertrouwen een volgende stap kunnen zetten in hun leven. Vaak is dit een grote stap vooruit omdat deze jongeren vaak veel talenten hebben.

 Wij bieden hen:

Een experimentele en holistische omgeving waarin wij in een sfeer van co-creatie met elkaar leven.
Een vrije omgeving. Dat creëert een bijzondere uitnodiging om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zelfontwikkeling en zelfreflectie,  open gesprekken, samen werken, samen leven  

Ieder traject is afgestemd op de deelnemer en omvat o.a.coaching, levens therapie, yoga, meditatie, gezonde biologische voeding, werken in onze permacultuur tuin en in bouwprojecten, creatieve expressie en nog veel meer.


Drie jaar geleden zijn wij begonnen op een modderig stuk grond. Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het bouwen van het Lichtschip dat ruimte heeft voor vijf deelnemers. Wij financierden  het Lichtschip met leningen van vrienden en bekenden. Wij hebben ook enorm veel hulp gekregen van vrijwilligers uit alle continenten. Wij als Live-to-Be team dragen dit project vanuit ons hart en ook wij zijn vrijwilligers. Wij zijn ontroerd en heel dankbaar voor alle steun die wij afgelopen drie jaar hebben ontvangen!

Wij hebben nog een laatste financiële steun nodig om het Lichtschip af te bouwen en de lopende rekeningen te betalen, zodat wij kunnen starten met het ontvangen van deelnemers.

Wij hebben het geld nodig:

om een lopende rekening voor installaties te betalen voor water, elektriciteit, verwarming, ventilatie (42.000)
om een kortlopende lening af te lossen (begin 2021) die wij nodig hadden voor de houten schil van het Lichtschip (8.000 euro)
 
Dit geld willen wij heel graag als donatie ontvangen om niet nog meer financiële druk op ons te nemen met extra leningen. En het voelt heel fijn en belangrijk dat meer mensen dit project met ons willen dragen.

Ons project heeft ook een functie als buurttrefpunt en voor internationale uitwisseling.

 Wij vertrouwen op jullie steun en erkenning dat dit unieke project een belangrijke impuls geeft aan een nieuwe samenleving!

Met heel veel dank,

het Live-to-Be team

Joanne, Jaap, Sander, Lina, Taco and Hanna


The Lightship Needs to be completed!


We are a cohesive Community called Live-to-Be.

A nationally recognised Eco Sustainable Environmental project based in Almere Oosterwold, the Netherlands. 

We form a foundation supporting young adults between 17 and 30 years old. They come from a background of feeling stuck in life, living in isolation, depression, rejection and an overall sense of not belonging. Causing them to drop out of school or university and being admitted to psychiatric hospitals. 

We want to encourage our precious next generation to discover a more meaningful and purposeful role within our socially changing and evolving society!

Our project enables these young people to self discover new ways to bring forward and share their gifts and talents especially in these times of great change. Our intention is to further inspire them to self discover and revitalize their inner passion for the projects close to their hearts and dreams. 

Three years ago we started on a field of mud and grass. Last year we started building ‘the Lightship’ which will offer space to five participants. We started building the Lightship with the financial support of friends and acquaintances. Additionally, we received a gigantic amount of voluntary working support from people all over the world. 

We feel deeply grateful for all assistance we received these last three years!

Now we need the last funding to finish the Lightship, so we can start welcoming the participants. 

We need money to: 

-  Pay the recently installed water/electricity/heating systems (42.000 EUR) 
-  Pay off a short term loan that is due in April 2021 which we invested into building the outside wood walls (8.000 EUR)
 
If we are not able to realise the money through the donations, that would mean that we would need to take on another loan, which will put an extra financial pressure on us to generate the monthly income needed to pay back the loans. 
 
Once we realise this, we can provide a supportive environment which can allow the participants the space and support to develop a sense of practical self sustainability. 

Our commitment and intention is to live alongside as members of a co-creative multi-generational community.

In this way we both encourage and nurture the development of their skills and a renewed sense of self confidence. These are vital components to enable them to self navigate and self realise a new pathway and trajectory for their next steps in life. 

We offer them:

- An experiential and holistic environment

- Each trajectory for a participant in alignment with their specific needs and desires. This includes energetic therapy, life coaching, yoga, meditation, learning and working in our permaculture garden and personal expression in creative work and much more. 

- A variety of new possibilities and self discover new opportunities whilst they share time living alongside us in our supportive community. 

- Our goal is to help them find their vocation and build their life from there. 

 
Our project will serve both the Local Community and an International Community.

Donate and make (y)our dream come through.


In service to all of you,

With so much gratitude,

your Live-to-Be team
Joanne, Jaap, Sander, Lina, Taco and Hanna

Donations (564)

See top
 • Linda Keim
  • €150 
  • 2 yrs
 • Carsten Günther
  • €100 
  • 2 yrs
 • Marja Labrie
  • €100 
  • 2 yrs
 • Marjon Drijver
  • €100 
  • 3 yrs
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (6)

Joanne Van Wijgerden
Organizer
Jaap Vermue
Beneficiary
Hanna Scheepens
Team member
Lina Ziebell
Team member
Sander Cohen
Team member
Taco Post Uiterweer
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.