Tessa and Hans de Mol - Tiller

My name is Louise and I have set up this fundraising for Tessa and Hans (Tessa’s father, Mr D Tiller is collecting the funds). The reason for this fundraising is explained by Tessa and Hans below (in English and Dutch)

It started with the takeover at the beginning of 2017, with a good business plan we were able to take out a loan at Rabobank for a fairly high interest rate without any problem.

When an investor heard about this, he immediately offered a loan for the same amount at a lower interest rate.

We accepted his offer and chose to finance our new company through him with a loan of €117,500.00.

This was officially recorded in a notarial deed, after which we started our adventure with fresh courage as business people for the first time.

Everything was new to us as entrepreneurs and we needed a lot of time to familiarize ourselves completely with our new company.

Unfortunately within 6 months we realised that in reality the stock holding figure was much lower than we had paid for. This was the start of our setbacks.

We tried different projects to increase turnover, including a website but unfortunately we were let down by those who we thought were there to grow the business.

We needed to restructure our finances and the investor offered to do this.

An agreement was formally made and we have made the agreed monthly payments to the investor.

Unfortunately he recently has decided to recall the loan in full with short notice as he wants to pursue a new business venture.

The loan has to be repaid in full by 01.01.2023

After 5 years the business had started to turn a profit but not enough for it to raise the finance to pay off the investor.

We were naive to agree to such a clause, and we hope this is a warning to anyone new starting in business and from being too trustworthy.

Unfortunately, our good faith in people has
completely turned our world upside down and with pain in our hearts and after so many years of hard work and fighting we had to decide to close our store and we are looking for jobs in paid employment.

We are now in danger of literally losing everything we love and we are not even sure about the roof over our heads.

We try to achieve the best possible outcome for all parties and therefore really see this
platform as a last resort and hope that people want to help us. We will be immensely grateful to everyone who helps us and will forever hold them in our hearts.

Het begon met de overname begin 2017, met een goed businessplan konden we zonder problemen een lening afsluiten bij de Rabobank tegen een redelijk hoge rente. Toen een belegger hiervan hoorde, bood hij direct een lening aan voor hetzelfde bedrag tegen een lagere rente. We accepteerden zijn aanbod en kozen ervoor om ons nieuwe bedrijf via hem te financieren met een lening van € 117.500,00. Dit is officieel vastgelegd in een notariële akte, waarna wij als ondernemers voor het eerst met frisse moed aan ons avontuur zijn begonnen. Alles was nieuw voor ons als ondernemers en we hadden veel tijd nodig om ons volledig vertrouwd te maken met ons nieuwe bedrijf. Helaas realiseerden we ons na ongeveer 6 maanden dat het voorraadcijfer in werkelijkheid veel lager was dan waarvoor we hadden betaald. Dit was het begin van onze tegenslagen. We hebben verschillende projecten geprobeerd om de omzet te verhogen, waaronder een website, maar helaas werden we in de steek gelaten door degenen waarvan we dachten dat ze er waren om het bedrijf te laten groeien. We moesten onze financiën herstructureren en de investeerder bood aan om dit te doen. Er is formeel een overeenkomst gesloten en we hebben de afgesproken maandelijkse betalingen aan de belegger gedaan. Helaas heeft hij onlangs besloten om de lening op korte termijn volledig terug te roepen omdat hij een nieuwe zakelijke onderneming wil nastreven. De lening moet volledig worden terugbetaald tegen 01.01.2023 Na 5 jaar begon het bedrijf winst te maken, maar niet genoeg om de financiering op te halen om de investeerder terug te betalen.
We waren naïef om in te stemmen met een dergelijke clausule, en we hopen dat dit een waarschuwing is voor iedereen die net begint in het bedrijfsleven en niet te goed van vertrouwen te zijn.
Helaas heeft ons goede vertrouwen in mensen onze wereld totaal op zijn kop gezet en met pijn in ons hart en na zoveel jaren hard werken en vechten hebben we moeten besluiten onze winkel te sluiten en zijn we op zoek naar banen in loondienst.

We lopen nu het gevaar letterlijk alles te verliezen waar we van houden en we zijn niet eens zeker van het dak boven ons hoofd. We proberen voor alle partijen het best mogelijke resultaat te behalen en zien dit platform dan ook echt als laatste redmiddel en hopen dat mensen ons willen helpen. We zullen iedereen die helpt enorm dankbaar zijn ons en zullen ze voor altijd in ons hart bewaren.
 • Sint & Piet 
  • €20 
  • 4 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 5 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 25 d
 • Daisy Kempenaar 
  • €25 
  • 26 d
 • Anonymous 
  • €25 
  • 1 mo
See all

Fundraising team (5)

Louise Cleary 
Organizer
Raised €60 from 4 donations
Putten
Dick Norton Tiller 
Beneficiary
Tessa De Mol-Tiller 
Team member
Raised €1,248 from 13 donations
Hans De Mol-Tiller 
Team member
Raised €710 from 9 donations
Rachel Van Kreij 
Team member
Raised €400 from 8 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.