A Refugee's Journey - Across Europe On Foot


(Lees hieronder in het Nederlands / for Dutch, scroll down)

We are Arne van Loo and Brendan Bergh and we are planning a walk. A very long walk.

For years we have been closely following the events and discussion surrounding the millions of refugees coming to Europe. These refugees are people who have been forced to flee their home country because it’s no longer safe for them to live there. Whether it be poverty, famine, war, climate change, prosecution for sexual orientation or any other reason, it shouldn’t be necessary for people to flee the country they call home, leaving behind everything they know and love, including family and friends.

What makes all of this much worse is the long and incredibly dangerous journey these people are forced to make to reach their destination. A lot of the time they are not well equipped to survive the extreme temperatures, low and high. They have very little food and many people find themselves subjected to rape and aggression in large groups. During the journey, there is little to no access to medical care; epidemics relentlessly reign over the helpless crowds of already highly vulnerable people.

All of this, because people want to build their lives in a place where they can do so safely.

That is why we want to make a gesture of solidarity to refugees all over the world and show we stand with them. We are travelling on foot across Europe, our final destination being Istanbul, crossing the Bosphorus bridge into Asia, making it what we call a symbolic ‘reversed’ flight to safety. To those that speak negatively of refugees, we say: think. How would you feel if you were in their shoes? To have to walk thousands of kilometres to reach a safe country, a country where you can live in peace without having to fear for your life every single day? That’s what we want to experience. This summer, we will act as though we were refugees ourselves, walking roughly 3000 km across the continent, at 18 years old, to reach another life, in another world.

 Our journey starts June 20th 2021; World Refugee Day. Our starting point will be the city centre of our hometown of Groningen, the Netherlands. It will take us months to reach our goal; at times it will be tough.

We can’t do it alone. Not without your help. We need your support to successfully execute our plans; on route we need to be able to afford resting places and food. We have two main goals: to raise awareness for the refugee-issue and to raise money for charity. Naturally, we will use as little money as possible to fund our journey. We will donate everything else to Stichting Vluchteling (Foundation for Refugees), a Dutch organization that does incredible things to help refugees in situations of acute danger. We are immeasurably grateful for each and every single donation, no matter how big or small. We are counting on you to help us make the world a better place for all. Thanks for reading, and thank you for your generosity!Wij zijn Arne van Loo en Brendan Bergh en wij gaan lopen.

Al jaren volgen we de discussie en de gebeurtenissen rond de miljoenen vluchtelingen die naar Europa komen. Het zijn mensen die gedwongen worden om hun thuisland te ontvluchten omdat ze daar niet meer veilig zijn. Of het nou komt door armoede, oorlog, klimaatverandering, vervolging voor seksuele geaardheid of welke oorzaak dan ook, het zou niet mogen gebeuren dat mensen hun eigen vertrouwde land moeten ontvluchten om alles wat ze hebben en kennen achter te laten, waaronder geliefde familie en vrienden.

Wat dit alles nog veel erger maakt is de verschrikkelijk lange en gevaarlijke reis die deze mensen gedwongen zijn te maken om hun doel te bereiken. Ze zijn vaak niet goed gekleed voor de extreme (lage of hoge) temperaturen, ze hebben weinig voedsel en er vinden veel gevechten en verkrachtingen plaats in de grote stoeten. Er is onderweg weinig tot geen toegang tot medische hulp en er is geen sprake van basishygiëne. Epidemieën breken uit en richten schade aan onder de reeds kwetsbare mensen.
Dit alles omdat ze gewoon een normaal bestaan willen kunnen opbouwen in een veilige omgeving.

Daarom willen wij een gebaar van solidariteit maken naar vluchtelingen van over de hele wereld. Wij gaan te voet reizen door Europa, met als eindbestemming: Istanbul. Om precies te zijn: het oversteken van de Bosporusbrug naar Azië. Zo wordt het, zoals wij het noemen, een symbolische ‘omgekeerde’ reis naar veiligheid. Tegen degenen die negatief spreken over vluchtelingen, zeggen wij: denk na. Hoe zou het zijn om in hun schoenen te staan? Duizenden kilometers te moeten lopen om een veilig land te bereiken, een land waar je in vrede kan leven zonder dat je dag in dag uit doodsangsten meemaakt? Dat willen wij ervaren. Komende zomer zullen wij, twee 18-jarige jongens, doen alsof we zelf vluchtelingen zijn en lopen we ongeveer 3000 km over het continent, om een ander leven te bereiken in een andere wereld.

 We vertrekken op 20 juni 2021; World Refugee Day. Ons vertrekpunt is het centrum van Groningen, Nederland. Deze reis zal ons maanden kosten en het zal soms zwaar worden.


Dit kunnen we niet alleen. Niet zonder jullie hulp. Wij hebben jullie steun nodig om onze plannen met succes uit te voeren; we moeten kunnen overnachten en eten. We hebben twee hoofddoelen: aandacht vragen voor het vluchtelingenprobleem en geld ophalen voor het goede doel. Van de ingezamelde bedragen zullen we een zo klein mogelijk deel gebruiken om onze kosten onderweg te financieren. Alles wat overblijft doneren wij aan Stichting Vluchteling, die fantastisch werk doet voor vluchtelingen in noodsituaties. We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we krijgen. Elke donatie wordt ontzettend gewaardeerd, hoe klein of groot dan ook. Wij hopen en rekenen op jullie steun. Bedankt voor het lezen en enorm bedankt voor uw gulheid!
 • Hhm Waijper
  • €50 
  • 14 mos
 • Pascale de Chêne
  • €25 
  • 14 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 14 mos
 • Gina Ibeawuchi
  • €5 
  • 14 mos
 • Loïs Kok
  • €5 
  • 14 mos
See all

Fundraising team: Brendan & Arne (2)

Brendan Bergh
Organizer
Raised €913 from 37 donations
Herewegwijk & Rivierenbuurt, NL
Arne Van Loo
Team member
Raised €1,265 from 28 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.