Main fundraiser photo

Te Shpetojme Angjelon

Tax deductible
Ka mbetur pak kohë për Angjelon

Ai vuan nga tumori i shtyllës kurrizore dhe nga një skoliozë që i ka prekur çdo organ

Duhet patjetër të kryejë ndërhyrjen që të mund të jetojë

Operacioni kushton 40.000 € dhe prindërit nuk kanë asnjë mundësi ekonomike

Lutemi të na bashkoheni bashke me emisionin Stop për të shpëtuar 11 vjeçarin nga vdekja

Organizer

FN Foundation
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee