Main fundraiser photo

Te ndihmojme Muhamedin,

Donation protected
 

Njerez te vullnetit te mire,
 
Muhamed Hajrullaga, 25 vjeç, po lufton me tumorin në kokë. Për të fituar këtë betejë,
Muhamedit i duhet ndihma jonë.
 
Muhamedi është djalë i vetëm i familjes, dhe ka filluar punën qysh në moshë të re për të
përkrahur financiarisht familjen e tij. Mirëpo fatkeqsisht, në Maj të vitit 2020, filloi të kishte
probleme shëndetësore dhe pas shumë vizitave mjekësore, Muhamedi u diagnostifikua me tumor
në kokë (i ashtuquajtur RHABDOMYOSARCOMA SPINDLECELL), tumor ky për të cilin nuk
ka tretman adekuat apo shërim në Kosovë. Me ndihmën financiare të familjarëve dhe miqve,
Muhamedit iu mundësua operimi në Turqi në Gusht të vitit 2020, pas të cilit iu nënshtrua
tretmanit me 33 seanca rrezatimi dhe kimioterapisë për 40 javë, një pjesë të së cilës e përfundoi
në Kosovë për shkak të vështirësive financiare.
 
Megjithatë, gëzimi për shërimin e Muhamedit nuk zgjati shumë pasi që këto ditë kuptuam se atij
i është rikthyer tumori në të njejtën pjesë të kokës, për çka rekomandohet edhe një operim i dytë
në mënyrë që ai të ketë mundësinë për të jetuar. Mirëpo, familja, pavarësisht dëshirës dhe
vullnetit të padiskutueshem, nuk është në gjendje që të përballojë edhe një kosto të lartë që
kërkohet për operimin dhe tretmanin e Muhamedit.
 
Prandaj, në emër të familjes dhe farefisit, ju lutem përzemërsisht që ta shpërndani këtë kampanjë
dhe të dhuroni aq sa të keni mundësi. Edhe ndihma më e vogël është e madhe për familjen e
Muhamedit dhe Muhamedin!

IBAN of Beneficiary : XK051931000922021147

Swift Code : NCBAXKPR

Name of beneficiary: MUHAMED SELAMI HAJRULLAGA

 
Sinqerisht,
Kastriot Morina
 
 
People of good will,

Muhamed Hajrullaga, 25, is battling a tumor on his head. To win this battle,
Muhamed needs our help.

Muhamed is the only son of the family, and he started working at a young age
financially supporting his family. But unfortunately, in May 2020, he started to have
health problems and after many medical visits, Muhamed was diagnosed with tumor
in the head (so-called RHABDOMYOSARCOMA SPINDLECELL), a tumor for which 
there is no adequate treatment or recovery in Kosovo.
 
With the financial help of family and friends,
Muhamed had the surgery in Turkey in August 2020, after which he underwent
treatment with 33 sessions of radiation and chemotherapy for 40 weeks, part of which he completed
in Kosovo due to financial difficulties.

However, the joy of Muhamed's healing did not last long as these days we realized that 
the tumor has returned to the same part of the head, for which a second operation is recommended
so that he has the opportunity to live. However, the family, despite the desire and
indisputable will, is not able to afford another high cost that is
required for the operation and treatment of Muhamed.

Therefore, on behalf of family and relatives, please cordially distribute this campaign
and donate as much as you can. Even the smallest help is great for Muhamed`s family and Muhamed!


Sincerely,
Kastriot Morina

Donations 

 • Jetmir Bedjeti
  • $20 
  • 2 yrs
 • Tuana Saraqi
  • $20 
  • 2 yrs
 • Shkumbim Berisha
  • $50 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • $5 
  • 2 yrs
 • Fetah Spahiu
  • $5 
  • 2 yrs

Organizer and beneficiary

Kastriot Morina
Organizer
New York, NY
MUHAMED HAJRULLAGA
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee