FUNDUSZ OBCHODÓW STULECIA W DENVER

TABLICA UPAMIETNIAJACA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI UFUNDOWANA PRZEZ POLONIĘ KOLORADO

Szanowni Państwo,

Na przełomie pazdziernika i listopada, Polonia Kolorado uroczyście obchodzić będzie 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Na pamiątkę tej niezwykle ważnej rocznicy, chcielibyśmy ufundować dwie tablice upamietniajace Jubileusz Stulecia oraz w hołdzie Rodakom, którzy walczyli lub polegli za naszą wolność i niepodległość w wieku XIX i XX wieku.

Tablica w języku polskim, której pomysłodawcami są panownie Wiesław Gessner oraz Czesław Piwowarczyk, zostanie uroczyście odsłonięta w dniu 4 listopada b.r. w kościele Św. Józefa w Denver.

Tablica w języku angielskim, której pomysłodawcą jest Konsul Honorowy Tomasz Skotnicki, zawiśnie na pomniku polskich bohaterów w Pulaski Park w Cherry Creek w dniu 11 listopada b.r.

POLONIO KOLORADO – POTRZEBNA WASZA POMOC

Wszystkie polonijne organizacje w Kolorado, oraz wiele osób prywatnych zaangażowało się w organizację Obchodów Stulecia Niepodległości Polski na terenie Denver. Zfinansowanie tablic upamietniajacych Stulecie to wysiłek zbiorowy całej naszej społeczności polonijnej w Kolorado. Ufundowanie i wmurowanie tablic bedzie pięknym gestem pamięci w stronę poległych Rodaków, ale przede wszystkim dowodem i głosem naszego pariotyzmu na emigracji. Apelujemy o Państwa pomoc.

Bardzo prosimy wszystkich Polaków w Kolorado o pomoc w sfinansowaniu tablic. Donacje można przesyłać elektronicznie przez witrynę Go FundMe https://www.gofundme.com/manage/tablica-upamiet-obchoty-100lecia

Donacje czekiem, z dopiskiem „Tablice”,  prosimy wystawiać na Polish Club o Denver i przesyłać pocztą na adres 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219.

Dodatkowo, w następnych tygodniach, po Mszy Św. o 10:30 w polskim Kościele w. Józefa w Denver, będzie możliwość zrobienia donacji osobiście (gotówka, czek) przy specjalnym stoliku „Stulecia” przy wyjściu z kościoła.

Na zakończenie zbiórki, na łamach Życia Kolorado, na stronie Polskiego Klubu w Denver  oraz w biuletynie Polskiego Kościoła, przedstawimy Państwu, szczegółowe rozliczenie wszystkich zebranych donacji.

Z poważaniem, 

Organizatorzy Stulecia Polski w Kolorado:
Polski Klub w Denver, Parafia Św. Józefa w Denver, Konsul Honorowy RP w Kolorado, Polska Szkoła w Denver, Ośrodek Harcerski w Denver, Polska Rada Rycerzy Kolumba, Chór Parafialny Polskiego Kościoła, Fundacja Przyjaciół JP II, Zespół Krakowiacy, Zespół Amberband, Gazeta Życie Kolorado, Gazeta The Poland Times, Brighton-Ziębice Sister Cities, Polski Związek Piłkarski w Kolorado, Polsko-Amerykański Klub Turystyczny w Kolorado

Pytania/donacje telefoniczne Katarzyna Żak, prezes Polskiego Klubu w Denver [phone redacted] lub Ks. Stanisław Michałek, proboszcz Polskiego Kościoła w Denver [phone redacted]
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Polish Club Of Denver
Organizer
Denver, CO

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.