Të ndihmojmë Anxhelon të shërohet! Help Anxhelo!

English below:
Anxhelo Vukaj është një fëmijë 10 vjeç, nxënës në shkollën e Oblikës, në Shkodër.
Ai është diagnostikuar me Cavernous Hemangioma në parakrahun dhe krahun e djathtë, një sëmundje gjenetike, e trashëguar në familje.

Jeta e tij e përditshme është vështirësuar tejmase. Anxhelo ka dhimbje kur vesh rrobat, kur e prekin, kur bën dush. Shokët e klasës dhe mësuesja, kujdesen veçanërisht që të mos dëmtohet në klasë ose gjatë lojës.

Përveç sëmundjes së vështirë, gjendja ekonomike e familjes nuk e ndihmon rastin e tij. Nëna është pa punë dhe babai punon me mëditje në bujqësi, kur ta thërrasin. Jetojnë në një shtëpi të vogël me qera në fshat. Nuk disponojnë as mjete financiare, as njohuri e as kanë lidhje që t’i ndihmojnë në shërimin e djalit të tyre.

Ekziston një mundësi për operim dhe terapi në Itali, mirëpo 20.000 € janë një shumë e paimagjinueshme për një familje të varfër e të dëshpëruar.

Anxhelo meriton të jetojë i shëndetshëm dhe i gëzuar si gjithë fëmijët e tjerë!

Ju lutemi ta ndihmojmë këtë fëmijë dhe familjen e tij në këtë moment të vështirë!
Ju falenderojmë dhe ju jemi mirënjohës për çdo kontribut!

English:
Anxhelo Vukaj is a 10-year-old student at the elementary school in Oblikë, Shkodër.
He was diagnosed with Cavernous Hemangioma in the forearm and right arm, a genetic disease, inherited in the family.

His daily life has become extremely difficult. Anxhelo has pain when he gets dressed, when someone touches him or whenever he takes a shower. His classmates and teacher are extra careful so he doesn't get hurt in class or during playtime.

Aside from the difficult illness, the family's economic situation does not help his case. The mother is unemployed, and the father works part-time in agriculture when called. They live in a small rented house in the village. They have no financial means, no knowledge, or connections to help them heal their son.

There is an opportunity for surgery and therapy in Italy, but € 20,000 is an unimaginable amount for a poor and desperate family.

Anxhelo deserves to live healthy and happy like all other children!

Please help this child and his family in this challenging time!
We sincerely thank you and are grateful for any contribution!

 • Anonymous 
  • $20 
  • 2 mos
 • Gazemend Gjeka 
  • $200 
  • 5 mos
 • Besart Ljukovic 
  • $500 
  • 5 mos
 • Teuta Celiku 
  • $135 
  • 5 mos
 • Blerim Sinani 
  • $100 
  • 5 mos
See all

Organizer

Oli Pero 
Organizer
Sainte-Catherine, QC