SXSW Bands Fundraiser

From South By to South Wales.
Following SXSW's announcement to cancel this year's event, Focus Wales bring their original festival line up to Clwb Ifor Bach, Cardiff on the same night they would have played in Texas, for a live show to raise funds for the bands. As its a bit short notice and we're aware maybe not everyone who would like to come support can make the date, we've started an online fundraiser too! Any funds donated are greatly appreciated and will be split equally to the bands playing on the night to recoup some of the costs originally put towards their trip to Austin such as visas etc. You can see which bands are playing on the night below.

Yn dilyn cyhoeddiad SXSW i ganslo digwyddiad eleni, daw Focus Wales gyda'u lein-yp gwreiddiol yr ŵyl i Clwb Ifor Bach, Caerdydd ar yr un noson y bydden nhw wedi chwarae yn Texas, er mwyn codi arian ar gyfer y bands. Gan bod dyddiad y sioe yn agos iawn, rydym yn ymwybodol bod rhai pobl a hoffai rhoi i'r achos methu fynychu'r dyddiad, felly fe ddechreuon ni 'fundraiser' arlein hefyd! Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw rhodd yn fawr iawn, mi fydd yr arian â chodwyd yn cael ei rannu'n hafal rhwng y bands sy'n chwarae ar y noson er mwyn addennill rhai o gostau'r taith gwreiddiol i Austin fel visas ayyb. Mae'r bands sy'n chwarae ar y noson wedi'i rhestri isod.

Line-up:

Buzzard Buzzard Buzzard

The School

Rosehip Teahouse

Adwaith

Campfire Social

Dan Bettridge

Organizer

Clwb Ifor Bach
Organizer
Cardiff, Wales, United Kingdom

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.