Öppna Sveriges enda HBTQ-bokhandel!

English below

PAGE 28 började med startkapitalet 0 kr. Vi har nu varit igång i lite mer än ett år och har äntligen fått möjlighet att få vår dröm att slå in. Vår dröm att öppna HBTQ-bokhandel på Mitt Möllan i Malmö! I den queera historien finns en viktig tradition av HBTQ-bokhandlar, från Gay’s the Word till Hallongrottan. I nuläget finns ingen HBTQ-bokhandel i Sverige men det är dags att ändra på! Nu behöver vi lite hjälp från er. Därför startade vi denna kampanjen för kunna betala hyran, inreda fint och köpa in alla fantastiska böcker vi behöver för att göra denna bokhandel så bra som möjligt. Så skänk så mycket ni kan och sprid detta till både vänner och ovänner för att hjälpa oss utveckla Sveriges HBTQ-kultur! 

PAGE 28 är en ideell förening som startade sent i 2019 och har sen dess utvecklats med en väldig fart. Organisationen startades med syftet att öppna en queer bokhandel i Malmö och har sedan starten arbetat på olika sätt med att utveckla Malmös queera kulturscen. Detta har gjorts genom poesiuppläsningar, pop up-bokhandel och olika evenemang med lokala HBTQ-konstnärer. 

Bokhandeln vi kommer öppna har som syfte att vara helt utan vinst. Pengarna vi drar in kommer gå oavkortat tillbaka in i föreningen och bemanningen kommer bestå enbart av volontärer. Vi har just nu ett litet startkapital, men behöver betydligt mycket mer för att kunna utveckla vår dröm och göra denna bokhandeln bra. Därför startade vi denna kampanjen. Pengarna från denna kampanjen kommer främst att gå till inköp av böcker för att utöka vårt boklager, inredning av vår lokal och evenemang när vi väl har öppnat. 


ENGLISH

Open Sweden's only LGBTQ bookstore!

PAGE 28 began with the start-up capital SEK 0. We have now been running for little over a year and have finally been given the opportunity to make our dream come true. Our dream to open a LGBTQ bookstore at Mitt Möllan in Malmö! In the queer history there is an important tradition of LGBTQ bookstores - from Gay’s the Word to Hallongrottan. Currently we have no LGBTQ bookstore in Sweden but the time to change that is now! And now we need some help from you. We started this campaign to be able to pay the rent, decorate nicely and buy all the fantastic books we need to make this bookstore as good as possible. So donate as much as you can and spread this to both friends and enemies to help us develop Sweden's LGBTQ culture!

PAGE 28 is a non-profit association that was founded in late 2019 and has since developed with great speed. The organization started with the aim of opening a queer bookstore in Malmö and has since the beginning worked in various ways to develop Malmö's queer cultural scene. This has been done through poetry readings, pop-up bookstores and various events with local LGBTQ artists.

The purpose of the bookstore we will open is to be completely non-profit. The money we withdraw will go in full back into the association and the staff will consist only of volunteers. We currently have a small start-up capital, but need much more to be able to develop our dream and make this bookstore good. That's why we started this campaign. The money from this campaign will mainly go to the purchase of books to expand our book stock, furnish our premises and events once we have opened.
 • Anonymous 
  • kr200 
  • 5 mos
 • Lina Arvidsson 
  • kr100 
  • 15 mos
 • Anonymous 
  • kr200 
  • 15 mos
 • Ebba Valtonen 
  • kr200 
  • 15 mos
 • Anonymous 
  • kr400 
  • 15 mos
See all

Organizer

Page Kulturscen 
Organizer
Malmö