VivianWillWalkAgain!

#VivianWillWalkAgain!

For English scroll down

Graag vraag ik je aandacht voor het krankzinnige verhaal van mijn vriendin Vivian Gomez Cardoso (30 jaar). Tot acht maanden geleden was zij een meisje van de wereld met grootse dromen. Een meisje dat letterlijk dansend door het leven ging. Als professioneel danser en zangeres heeft ze veel meegemaakt. Zo danste zij ooit op Broadway en stond zij in de finale van het televisieprogramma So You Think You Can Dance! Als professioneel danseres zorgt zij altijd goed voor haar lichaam. Bovendien ken ik Vivian niet anders dan een lachend kerngezond meisje. Niet alleen weet Vivian goed voor zichzelf te zorgen, ook is zij vanaf kinds af aan altijd bezig te zorgen voor anderen. Dit alles maakt het extra tragisch wat haar afgelopen half jaar is overkomen.

Nadat Vivian acht maanden geleden hevige pijn in haar rug kreeg, is zij na vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis. Op 23 juni jl. kregen wij plotseling het vreselijke nieuws te horen dat er bij Vivian op meerdere plekken lymfeklierkanker is gediagnosticeerd. Naast de nieren, de borst en de hals bleek het non-hodgkin lymfoom uitgezaaid te zijn in haar ruggenmerg, hetgeen een zeer zeldzame complicatie is en inhoudt dat het lymfoom de zenuwbanen hebben beschadigd. Sindsdien heeft Vivian een complete dwarslaesie vanaf haar borst. De korte periode waarin dit allemaal plaatsvond was zeer hectisch en maakte dat ons leven volledig op z’n kop stond. Op zo’n moment snap je werkelijk niets meer van de wereld. Hoe kan zo’n jong en gezond meisje van de een op de andere dag uitgezaaide kanker hebben, en verlamd zijn vanaf haar borst?

Voor de lymfeklierkanker was Vivian sinds 1 jul1 2021 onder behandeling bij het OLVG-West en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar zij meerdere bestralingen onderging en chemotherapieën kreeg. Zoals u zult begrijpen waren deze behandelingen erg zwaar. Maar het is vooral het idee dat zij niet meer zal kunnen lopen of dansen dat haar het zwaarste valt. Dit is niet in woorden uit te drukken. Voor haar dwarslaesie ondergaat Vivian een behandeling bij het revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Tot grote spijt blijft neurologisch herstel uit en kan zij haar benen nog niet bewegen. Bovendien is Vivian meerdere keren verteld dat zij er rekening mee moet houden dat ze nooit meer zal kunnen lopen. Deze laatste boodschap is buitengemeen hard aangekomen.

Omdat Vivian ongelooflijk veel moeite heeft met het idee dat ze nooit meer zal kunnen lopen en zij zich niet snel zal neerleggen bij dit idee, zijn we de afgelopen maanden zelf op onderzoek uitgegaan. Zo zijn wij erachter gekomen dat er verschillende mensen zijn die een dwarslaesie hebben opgelopen en voor een behandeling naar Amerika zijn afgereisd. Deze mensen hebben daar waanzinnige goede revalidatieresultaten kunnen boeken. Sterker nog, er zijn mensen bij die zelfs weer kunnen lopen! Vandaar dat wij graag gebruik willen maken van één van de goede revalidatiecentra die Amerika te bieden heeft. De revalidatiecentra werken met verschillende therapieën die een kans op neurologisch herstel bieden. Helaas kent Nederland geen therapieën die door de complexiteit van de dwarslaesi van Vivian een goed perspectief kunnen bieden.

Deze crowdfunding wordt gestart om alle kosten die komen kijken bij een revalidatietraject in Amerika te kunnen betalen. Dit zijn behandel-, reis-, leef,- en verblijfskosten. Naar verwachting zal Vivian een aantal maanden in Amerika verblijven. Het doel is om met deze crowdfunding een bedrag op te halen waarmee Vivian de zorg kan krijgen die ze nodig heeft om weer te kunnen lopen. Om dit te realiseren doen wij een beroep op jullie vrijgevigheid. Elke donatie is een stap dichter bij haar doel: #Vivianwillwalkagain!

Aan iedereen die besluit te doneren: wij danken u uit de grond van ons hart.

Liefde, Vivian & familie

Alle opbrengsten die Vivian niet zal gebruiken voor haar revalidatie zullen worden gedoneerd aan Stichting Dwarslaesie Organisatie Nederland.I would like to draw your attention to the bizarre story of my girlfriend Vivian Gomez Cardoso (30 years old). Until six months ago, she was a girl of the world with big dreams. A girl who quite literally went through life dancing. As a professional dancer and singer, she has done and seen a lot. She once danced on Broadway and even made it to the finalist stage of the television program So You Think You Can Dance! As a professional dancer, she has always taken good care of her body, and we don’t know Vivian other than a smiling and healthy girl. Not only did she take good care of herself, but she has also taken care of others her whole life. That makes what has happened to her in the past six months all the more tragic.

After suffering severe back pain eight months ago, Vivian was hospitalized after five days. On June 23, we received the terrible news that she had been diagnosed with lymphoma in several places. In addition to the kidneys, chest, and neck, the non-Hodgkin’s lymphoma was found to have spread to her spinal cord, which is a very rare complication and means that the lymphoma has damaged the nerves. Since then, Vivian has suffered from a spinal cord injury with complete paraplegia from her chest down. The short period in which all this took place was very hectic, and it has turned our lives completely upside down. At such a time, you truly don’t understand a single thing about the world anymore. How can it be that such a young and healthy girl gets metastatic cancer overnight and is suddenly paralyzed from the chest down?

Vivian was treated for lymphoma since 1 Jul1 2021 at the OLVG-West and the Antoni van Leeuwenhoek Hospital, where she underwent several radiation treatments and received chemotherapy. These treatments were difficult for Vivian, but the idea that she might no longer be able to walk or dance weighs on her and her loved ones the most. This weight cannot be expressed in words. In addition to the treatments for lymphoma, Vivian is currently undergoing treatment for her spinal cord injury at the Reade Rehabilitation Center in Amsterdam. Much to her regret, neurological recovery is still not forthcoming, and she is still unable to move her legs. In addition, Vivian has been informed several times that she will have to bear in mind that she might never be able to walk again. The mere thought of this has been very hard on her.

Because Vivian has extreme difficulty with the idea of never walking again, and she will not quickly resign herself to it, we have been researching for ourselves in these recent months. Eventually, we found that several people who suffered a spinal cord injury traveled to America for treatment. These people have been able to achieve outstanding rehabilitation results. Some of them can even walk again! That is why we would like to send Vivian to one of the excellent rehabilitation centers that America offers, where they work with specialized therapies that provide a chance for neurological recovery. Unfortunately, the Netherlands does not have any therapies that can offer a good perspective due to the complexity of Vivian's spinal cord injury.

We set up this crowdfunding campaign to pay for all costs involved with a rehabilitation process in America. These are treatment, travel, living, and accommodation costs. Vivian is expected to stay in America for several months. The goal is to crowdfund an amount that will enable her to receive the care she needs to walk again. To make this happen, we appeal to your generosity. Every donation is one step closer to her goal: #Vivianwillwalkagain!

To anyone who decides to donate: We thank you from the bottom of our hearts.

Love,

Vivian & family

All proceeds that Vivian will not have to use for her rehabilitation will be donated to Stichting Dwarslaesie Organisatie Nederland.
 • Anonymous 
  • €100 
  • 2 mos
 • Minka van Arnhem 
  • €50 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €15 
  • 2 mos
 • Ilse Hondema 
  • €10 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €20 
  • 3 mos
See all

Organizer

Milan Konig 
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.