Support people in need in Hargeisa

We are three girls from Oslo, Norway who are going to Hargeisa, Somaliland this summer. We wish to raise money to support the Hargeisa Orphanage Centre during our stay and other local families in need. We wish to spend the money on supporting them with food, water, clothes, toys and other essentials. More and more people are in need as a result of the drought. As all three of us are students we are not able to manage to raise this on our own. We therefore hope that as many as possible donate. All donations are greatly appreciated and will help to make a difference.


Vi er tre jenter fra Oslo som skal til Hargeisa, Somaliland i sommerferien. Vi ønsker å støtte både barnehjemmet Hargeisa Orphanage Centre og trengende familier under oppholdet vårt. Vi ønsker å bruke pengene til å bistå med mat, vann, klær, leker og andre nødvendigheter. Det er et økende behov for hjelp etter tørken de siste årene. Da vi er tre studenter på 21 år er ikke dette noe som er oppnåelig på egen hånd. Vi håper derfor på at så mange som mulig ønsker å bidra med det de kan. Hvert bidrag settes stor pris på og er med på å utgjøre en forskjell.

Thank you so much in advance

Lots of love from Hibaq Omar, Rebecca Vatnar and Jasmin Aden

Donations (58)

 • Nasro Hamud
  • kr5 
  • 5 yrs

Organizer

Jasmin Aden Elmi
Organizer
Oslo

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.