Support The Museum

Support Ceredigion Museum

Our beloved Ceredigion Museum is facing financial difficulties. During the pandemic the museum has lost all of its earned income from donations, events, the shop and café, and is facing extra costs due to damage that’s occurred during closure.

The Friends of Ceredigion Museum are fundraising to support the museum to safeguard the collections through its ‘Collections for a Nation’ project, repair damaged displays and ensure the museum’s future is secure.  We would be very grateful for your help to protect this unique and irreplaceable treasure trove of Ceredigion’s heritage and culture.

Thank you in advance for your contribution to this cause.

Alternatively, you can become a Friend of Ceredigion Museum and you can find us here https://bit.ly/3oanba0

Cefnogwch Amgueddfa Ceredigion
 
Mae ein hannwyl Amgueddfa Ceredigion yn wynebu anawsterau ariannol. Yn ystod y pandemig mae’r amgueddfa wedi colli ei holl incwm a enillwyd o roddion, digwyddiadau, y siop a’r caffi, ac mae’n wynebu costau ychwanegol oherwydd difrod a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod ar gau.
 
Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn codi arian i gefnogi’r amgueddfa i ddiogelu’r casgliadau trwy ei phrosiect ‘Casgliadau ar gyfer y Genedl’(‘Collections for a Nation’), atgyweirio arddangosfeydd sydd wedi’u difrodi a sicrhau bod dyfodol yr amgueddfa yn ddiogel. Byddem yn ddiolchgar iawn am eich help i amddiffyn y drysorfa unigryw hon o dreftadaeth a diwylliant Ceredigion.
 
Diolch ymlaen llaw am eich cyfraniad at yr achos hwn.
 
Fel arall, gallwch ddod yn Gyfaill i Amgueddfa Ceredigion a gallwch ddod o hyd i ni yma  
https://bit.ly/3oanba0

 • Meinir Morgan-Thomas 
  • £25 
  • 27 d
 • Anonymous 
  • £10 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • £500 
  • 2 mos
 • Emily Morgan 
  • £10 
  • 2 mos
 • Emily Morgan 
  • £5 
  • 2 mos
See all

Organizer

Catherine Beckham 
Organizer
Llansantffraid, WLS
THE FRIENDS OF THE CEREDIGION MUSEUM 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.