Main fundraiser photo

Support for Frąckiewicz Family in Memory of Sylwia

Donation protected
**Help for the Frąckiewicz Family after the Sudden Death of Sylwia**

With great sadness, we share the news of the sudden death of our beloved Sylwia Frąckiewicz, wife of Daniel and mother of 16-year-old Michelle, who suddenly left us at the age of just 41.

Sylwia was a loving wife, caring mother, and nurturing daughter and sister. Everyone could always count on her, whether they were immediate family or distant friends. She was an honorary blood donor and engaged in charitable work. Just as she loved people, she also loved animals, dedicating much of her time to them.

Sylwia was also a devoted teacher and vice-principal at the Maria Konopnicka School of Polish Language in Monroe, NY, where she inspired and educated young minds for years. She was always cheerful, creative, and full of energy, motivating and inspiring others with her attitude and positive outlook. Her nature brought out the best in everyone, and her cheerful personality always lifted others' spirits.

Sylwia was admitted to Westchester Medical Center on June 16, 2024. During her stay in the hospital, she underwent five surgeries and was in a continuous medically induced coma. Despite all efforts and the best medical care, her life could not be saved. Her death, caused by the sudden rupture of a brain aneurysm resulting in severe intracranial bleeding, is a shock and tragedy for us all.

The medical care costs have left the family with enormous debt.

Our goal now is to support Daniel and Michelle during this incredibly difficult time. We want to provide them not only with emotional support but also financial assistance to help with the high costs of treatment, hospital stays, and the funeral. In light of this tragedy and the mounting bills, we wish to ensure that Michelle's further education is not affected, as Sylwia would have wanted.

Therefore, we wholeheartedly appeal to you for support in any possible way. Every donation, regardless of its size, will be greatly appreciated and will go directly towards paying off hospital and funeral bills.

Sylwia left us suddenly, leaving a huge void in the hearts of all who had the pleasure of knowing her.

On behalf of Daniel, Michelle, and the entire Frąckiewicz family, we thank you for your kindness and support during this extremely difficult time. We also ask for prayers and positive thoughts for Sylwia's entire family.

With respect and gratitude,
Family and friends

————————————————

Pomoc dla Rodziny Frąckiewicz po Nagłej Śmierci Sylwii
 
Z wielkim smutkiem dzielimy się wiadomością o nagłej śmierci naszej ukochanej Sylwii Frąckiewicz, żony Daniela i mamy 16-letniej Michelle, która nagle odeszła od nas w wieku zaledwie 41 lat.
 
Sylwia była kochającą żoną, troskliwą mamą oraz opiekuńczą córką i siostrą. Każdy mógł na nią liczyć zawsze i wszędzie bez względu na to czy to była najbliższa rodzina czy dalsi znajomi.
Była honorowym dawcą krwi oraz udzielała się charytatywnie. Tak jak kochała ludzi, kochała też zwierzęta, którym poświęcała wiele swojego czasu.
 
Sylwia również była oddaną nauczycielką i wicedyrektorką szkoły Języka Polskiego im. Marii Konopnickiej w Monroe, NY, gdzie przez lata inspirowała i kształciła młode umysły.
Była zawsze radosną, kreatywną i pełną energii osobą która swoją postawą i pozytywnym nastawieniem motywowała i inspirowała innych do działania. Jej natura potrafiła wydobyć z każdego co najlepsze a jej wesoła osobowość zawsze poprawiała nastrój innym. 
 
Sylwia trafiła do Westchester Medical Center 16 czerwca 2024 roku. Podczas pobytu w szpitalu przeszła pięć operacji i była w ciągłej śpiączce farmakologicznej. Mimo wszelkich starań najlepszej opieki medycznej nie udało się uratować jej życia. Jej śmierć spowodowana nagłym pęknięciem tętniaka mózgu, wywołując ciężkie krwawienie wewnątrzczaszkowe to dla nas wszystkich szok i tragedia.
 
Koszty opieki medycznej pozostawiły rodzinę z ogromnym długiem.
 
Naszym celem jest teraz wesprzeć Daniela i Michelle w tym niezwykle trudnym czasie. Chcemy zapewnić im nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także finansowe, aby chociaż trochę pomóc z wysokimi kosztami leczenia, pobytu w szpitalu i pogrzebu. W wyniku tej tragedii i narastających rachunków pragniemy zapobiec by dalsza edukacja Michelle nie ucierpiała, co byłoby życzeniem Sylwii.
 
Dlatego z całego serca zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie w każdy możliwy sposób. Każda darowizna, niezależnie od jej wielkości, będzie ogromnie doceniona i zostanie przeznaczona bezpośrednio na spłatę rachunków szpitalnych i pogrzebowych.
 
Sylwia odeszła nagle, pozostawiając za sobą ogromną pustkę w sercach wszystkich, którzy mieli przyjemność ją znać.
 
W imieniu Daniela, Michelle oraz całej rodziny Frąckiewicz, dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie w tym niezwykle ciężkim czasie. Prosimy także o modlitwy i pozytywne myśli dla całej rodziny Sylwii.
 
Z szacunkiem i wdzięcznością,
Rodzina i przyjaciele

Dziękujemy każdemu za wsparcie. Jeśli chcielibyście dokonać darowizny spoza Stanów Zjednoczonych, prosimy o przesłanie za pośrednictwem Swift. Informacje konta Swift:

Polish & Slavic FCU
100 McGuinness Boulevard
Brooklyn, New York 11222
Swift # PSFCUS33


Donate

Donations 

 • Anonymous
  • $300 
  • 3 d
 • Anonymous
  • $50 
  • 3 d
 • Oleksandr Kalchev
  • $500 
  • 4 d
 • Anonymous
  • $50 
  • 4 d
 • Anonymous
  • $600 
  • 5 d
Donate

Organizer and beneficiary

Marlena Pajak
Organizer
Palm Tree, NY
Daniel Frackiewicz
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee