Main fundraiser photo

Support families of killed Haitian journalists

Donation protected
[Kreyòl anba]
 
On Thursday January 6, journalists John Wesley Amady and Wilguens Louis-Saint were killed by gang members in Pétionville as they covered a story on the arms trade in Haiti. A few of Amady and Wilguens’ longtime collaborators and friends put together this campaign to support each journalist’s family.
 
We are aiming to raise $20,000 to support funeral expenses and ongoing needs the families will have. Any funds that are raised will be shared equally between the two families, with whom we are in direct communication.
 
Please give what you can to support their families during this difficult time and share this page with others in your network who may be able to make a contribution.

 
For inquiries regarding the fundraiser, please reach out directly by clicking the contact button below.

John Wesley Amady:
 
Amady worked as a cameraman, editor, and fixer for international media including Vice News and Al Jazeera and was a longtime collaborator with the newspaper Haiti Liberte. Amady is survived by his 57 year old mother, Claironne Salomon, and his older sister.
 
“I have so much to say about Amady. He had this desire to grow every day, this great work ethic, and just so much energy. He was always working on different projects and was always joking that he was going to replace me in the media industry. He was so young. It’s devastating to know he won’t have a chance to fulfill his dreams for himself as a journalist.” - Jeremie Dupin
 
Wilguens Louis-Saint:
 
Wilguens worked for online news outlets in Haiti including Télé Patriote and Tambou Varité and also worked as a cameraman and editor. Wilguens is the fourth child of his family. He leaves behind his mother, Wilguens Philina Jilis, a single mom, along with two sisters and two brothers.
 
“Wilguens was a quiet person with such a special dedication to his work. He was a true family guy, always talking about his mom and his family. He loved being a journalist so much. I talked with his sister this morning and she shared with me that Wilguens was the only member of the family to graduate high school. When he borrowed money from his mom to go to school, he didn’t tell them what he was going to study because he was worried they would have tried to stop him. They didn’t know about the career he had chosen to pursue until he came home with his press equipment.” - Jeremie Dupin
 
Strength and sympathy to the families of the victims. May their souls rest in peace.

Note: Funds will be transferred from GoFundMe to Jeremie Dupin (listed as the beneficiary of this campaign) on behalf of each family and then he will directly deliver them to the families of Wilguens Louis-Saint and John Wesley Amady in Haiti.
 
---------------------------------------------
 
Jedi 6 janvye pase a, de zanmi nou, kolèg nou, jounalis John Wesley Amady ak Wilguens Louis-Saint, te asasinen anba bal gang  nan Laboul Petyonvil pandan yo t ap kouvri yon repotaj sou trafik zam an Ayiti. Amady ak Wilguens te travay an kolaborasyon pandan plizyè ane.
 
Fon nou pral ranmase pral sipote fanmi toulède non sèlman pou ede nan atenman ak lòt bezwen esansyèl ke fanmi yo ap genyen apre lanmò de jounalis yo. Objektif lan se pou ranmase 20,000 dola ameriken. Pou moman sa nou nan kontak dirèk avèk fanmi Amady ak Wilguens.
 
Pote solidarite ak fanmi viktim yo nan moman difisil sa a. Sivouple sipòte fanmi jan w kapab epi pataje lyen sa a ak zanmi ak fanmi pou ede kanpay la ale lwen.
 
Pou enfòmasyon sou demann sipò a, klike “Contact” anba epi voye kesyon ou yo.
 
John Wesley Amady:
 
Amady te travay tankou kameraman, editè, fixè pou diferan medya lokal kou etranje tankou Vice News ak Al Jazeera. Pandan lontan li te kolabore ak jounal Kreyòl Haiti Libète. Amady mouri kite dèyè manmanl Claironne Salomon, 57 lane, ak yon gran sè bò kot papa.
 
“Mwen pa gen bouch poum ta pale de Amady. Rèv li se te poul vin youn nan pi gwo jounalis nan peyi a. Li te respekte etik metye a, li pa janm fatige, li toujou plen enèji. Li te toujou gen nouvo ide pwojè poul fè. E li te toujou dim ke se li ki pral ranplasem sou beton an. Li te tankou yon gwo bebe. Li tris pou wè li pa gen chans reyalize rèv li yo kòm jounalis.” - Jeremie Dupin
 
Wilguens Louis-Saint:
 
Wilguens te travay pou diferan medya an liy tankou Télé Patriote ak Tambou Vérité. Li te travay kòm kameraman e editè. Wilguens se katriyèm pitit manman l, li mouri kite 2 sè ak 2 frè. Manman Wilguens Philina Jilis se yon manman selibatè.
 
“Wilguens se te yon moun pezib, men ki te yon lanmou especial pou travay li. Se yon moun ki renmen fanmil anpil, li te konn toujou ap pale de manmanl ak rès fanmil yo. Wilguens te renmen egsèse metye jounalis la. Maten an li te tris pou tande gran sè l tap rakonte koman Wilguens se sèl moun nan fanmi an ki rive fè etid klasik li. Li te prete kòb nan men manmanl poul al aprann metye, men li pat janm vle kite manmanl konnen ke se jounalis li pral aprann. Paske li te pè pou yo pat anpechel. Fanmi Wilguens ta pral konnen ke se jounalis li te aprann jis yon jou yo siprann li ak djakèt ki make press ak ekipman travay li nan men l.” - Jeremie Dupin
 
Fòs e senpati ak tout fanmi viktim yo. ke nanm yo repoze an pè…

Organizer and beneficiary

Natalie Miller
Organizer
Minneapolis, MN
Jeremie Dupin
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee