Students to the moon with NASA

Wij hebben uw hulp nodig!!

Wij zijn een studenten team van de Hogeschool Inholland, Delft. Wij hebben de afgelopen 5 maanden hardt gewerkt aan dit prachtig project, we  proberen namelijk te participeren aan een competitie van NASA. Dit zal ons niet lukken zonder uw hulp!!

Wat hebben wij nodig: we moeten 25,000 euro hebben om een verzekering af te sluiten.

Zonder deze verzekering mogen wij niet mee doen aan de wedstrijd. Waar wordt het geld voor gebruikt?

- Een premie op een verzekering. 

Als we geld over houden zullen we dit gebruiken voor: 

- Animaties van hoe we water willen maken.

- Het maken van een website.

- Het kopen van materialen voor een prototype.

- Kaartjes voor de reis naar NASA in Texas.

- Ongevallenverzekering voor deelname van teamleden aan de wedstrijd.

- Veiligheidskleding.


Met elke donatie zijn we een stap dichterbij wonen op de maan!

Groeten van het hele team, David, Rene, Martijn, Gonzalo, Frankie, Susanne, Hylke, Matin, Roy, Ali en Stan.

Voor meer informatie over de Break The Ice Challenge: https://breaktheicechallenge.com/

Delen van wordt bedanktWe need your help!!!

We are a team of young engineers from Inholland University of Applied Sciences.

For the last 5 months, we have been working really hard to produce a product for a NASA competition. Only we need insurance which will cost us, 25.000 euro premie. This is the next step to completing our beautiful goal. So we ask you please help us. 


What is the money used for?

· An premie on insurance. 

If we have more money we will use it for: 

· Animations of how we want to make water.

· Making a website.

· Purchasing materials for a prototype.

· Tickets for the trip to NASA in Texas.

· Accident insurance for team members' participation in the competition.

· Safety clothing.

 
We can bring living on the moon one step closer with every donation!

Regards, David, Rene, Martijn, Gonzalo, Frankie, Susanne, Hylke, Matin, Roy, Ali and Stan.

For more information on the Break The Ice Challenge: https://breaktheicechallenge.com/

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

David Dijkstra
Organizer
Raised €10 from 1 donation
Rijswijk
David Dijkstra
Team member
Stan Van Aalderink
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.