Main fundraiser photo

Give Hope

Donation protected

Insula fericirii

Centru Comunitar Insula Fericirii este un centru comunitar, inițiat în 2015 în satul Ghidighici, Chișinău, Moldova. Datorita bugetului limitat, în prezent, centrul funcționează la o capacitate foarte mică. Chiar și așa, Centrul desfășoară numeroase proiecte de caritate, culturale, sociale, educaționale, sportive și de mediu.
Centrul se angajează să sprijine persoanele din categoriile social vulnerabile, ce sunt expuse riscului din cauza vârstei, venitului, rasei, etniei, dizabilităților, disparităților de sănătate, sănătății mintale sau a altor vulnerabilități.

Misiune

De a sprijini și a proteja persoanele vulnerabile, familiile lor și comunitatea din care fac parte.

Copiii și persoanele în vârstă sunt două dintre cele mai vulnerabile categorii,  adesea acestea depind de alte persoane pentru îngrijirea lor. Drept urmare, aceștia  pot fi supuși neglijentei, fraudei și/sau  abuzului.
Centrul își propune să sprijine in continuare persoanele aflate în dificultate si sa le  susțină oferindu-le acces gratuit la următoarele servicii:

- consiliere 
- cantina sociala
- spălătorie
- adăpost temporar
- săli de studiu
- acces la Biblioteca Parohială

Mai mult, Centrul își propune să monitorizeze ulterior progresul beneficiarilor și să colaboreze cu agențiile locale și de stat pentru a proiecta soluții eficiente pentru circumstanțe mai complexe.
Înțelegând că fiecare dizabilitate are propria sa cultură, Centrul își propune să faciliteze intermedierea culturii  pentru a consolida incluziunea socială și a reduce  potențiale conflicte.

Crearea unui mediu sigur nu este doar datoria unei persoane, este datoria tuturor de a se implica și a contribui la dezvoltarea comunității noastre, mai cu seama atunci când la mijloc sunt categorii vulnerabile dependente de acțiunile sau inacțiunile noastre.

********************************************************************************************

The Island of Happiness 

 Community Center

The Island of Happiness is a Community Center, initiated in 2015 in Ghidighici village, Chisinau, Moldova.  Due to the lack of funds, currently, the center is operating at a very low capacity. Even so, The Center carries out numerous charitable, cultural, social, educational, sports related and environmental projects.
The center is committed to supporting underserved people who are at risk due to age, income, race, ethnicity, gender, disability, health disparities, mental health, or other vulnerabilities. 

Mission
To support and protect vulnerable populations, their families, and the community assisting them. 

Children and the elderly are two of the most vulnerable populations because they are often dependent upon others for their care. As a result, they can be subjected to neglect, fraud and abuse. 
The center aims to identify those in need, support them by offering free access to the following services:
- counselling 
- food
- laundry unit for those in need
- temporary shelter 
- study rooms 
- access to the Parish Library 

Moreover, The Center aims to monitor the beneficiaries' progress afterwards and work with local and state agencies to design effective solutions for more complex circumstances. 
Understanding that each disability has its own culture, the Center aims to facilitate “culture brokering” to bridge and link groups of different abilities and backgrounds in order to strengthen inclusion and reduce conflict. 

Creating a Safe environment is not just one person’s duty, it is everyone’s duty to get involved and contribute to our community development, especially when it comes to vulnerable categories.
Donate

Donations 

 • sergiu ene
  • $10 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • $170 
  • 1 yr
 • Adriana Lebeda
  • $50 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • $50 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • $70 
  • 2 yrs
Donate

Organizer

Natalia Borta
Organizer
Los Angeles, CA

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee