Steun Rijksvrijheid.nl - Koester en Verdedig

Informatie & Dialoog, Vereniging & Verbinding

In een tijd waarin het vrije woord steeds verder onder druk komt te staan en velen worden weggezet of buitengesloten vanwege andere perspectieven op wat zich in onze samenleving afspeelt, is het van belang om informatie, dialoog en reflectie te koesteren en te verdedigen.

Door vrij baan te geven aan publicisten en journalisten die het gesprek durven aan te gaan en te reflecteren, juist óók t.a.v. onderwerpen die elders worden vermeden, draagt dit platform bij aan het delen van kennis en inzichten ten behoeve van vereniging en verbinding.

Steun dit particuliere initiatief

Rijksvrijheid.nl is een jong, particulier initiatief zonder winstoogmerk. Het is opgezet voor eigen risico en eigen rekening en wordt beheerd in de vrije tijd. Met de steun van de bezoekers en gebruikers kan het uitgroeien tot een volwassen en serieus platform dat producenten en consumenten van de nieuwe, vrije media bij elkaar brengt en verbindt.

Uw steun, hoe bescheiden ook, is zéér welkom.

Dankuwel.


Organizer

Willem Sorm
Organizer
Ugchelen

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.