Main fundraiser photo

Het Spurgeon Archief

Donation protected
Beste bezoeker,

Het Spurgeon Archief is een christelijk evangelisatie platform gemaakt en onderhouden door vrijwilligers. Alle kosten om deze website te onderhouden worden door onszelf ingebracht. U kunt ons steunen middels een donatie. 50% van uw donatie maken wij over naar stichting Stephanos. De andere 50% van uw donatie gebruiken wij uitsluitend voor de onkosten van de hosting, de benodigde plugins voor het onderhouden en de innovatie van de website Het Spurgeon Archief. Uw financiële hulp is meer dan welkom. Wij danken u hartelijk voor uw gift!

Hartelijke groet,
Het Spurgeon Archief

Dear Visitor,

Het Spurgeon Archief is a Christian evangelistic platform created and maintained by volunteers. All costs to maintain this website are contributed by ourselves. You can support us through a donation. 50% of your donation we transfer to Stephanos foundation. The other 50% of your donation we use exclusively for the expenses of hosting, the necessary plugins for the maintenance and innovation of our website Het Spurgeon Archief. Your financial help is more than welcome. We thank you very much for your donation!

Kind regards,
Het Spurgeon Archief
Illustration of helping hands

Give €20 to help get this fundraiser to its goal

Make a donation
Make a donation

Donations 

 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
 • A Flier
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €5 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €25 
  • 4 mos
Illustration of helping hands

Give €20 to help get this fundraiser to its goal

Make a donation
Make a donation

Organizer

De beheerder van deze website
Organizer
Katwijk aan Zee

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.