Sponsorér et relikvie

I Skt. Karl Borromæus gruppen, som arrangerer de traditionelle messer i København, har vi i de senere år anskaffet en lang række relikvier af mange forskellige helgener, som meget gerne skulle kunne pryde alteret under de større messefejringer, samt når vi fejrer en given helgen.

Relikvierne mangler dog et relikviar, dvs. en pæn og forgyldt holder, hvor relikviet kan fastsættes, så det kan udstilles på alteret. Vi har tidligere anskaffet nogle få relikvieholdere, som kan ses på billederne herunder, til nogle få af de relikvier vi har.

I skrivende stund har vi dog i omegnen af 20-30 relikiver af forskellige helgener, som hver især endnu mangler deres egen holder, men disse relikvieholdere er dog desværre ikke helt billige. Det er dog vores håb er at vi med tiden kan få indkøbt en holder til hvert af de mange relikvier vi efterhånden har fået anskaffet til liturgien i Kbh.

Vi vil derfor være yderst taknemmelige for enhver støtte der måtte komme, så vi forhåbentlig på et tidspunkt kan få realiseret dette projekt...


See all

Organizer

Jan Hansen
Organizer
København V

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.