Special Gym

Gymmen met een lach, waar een ieder zichzelf zijn mag!

Op 29 maart zullen alle sporters de uitdaging aangaan! In overleg met de coaches heeft iedere sporter een uitdaging bedacht: zo snel mogelijk over een parcour, zo veel mogelijk verschillende sprongen of zo lang mogelijk aan de rekstok hangen! Met deze uitdagingen halen de sporters geld op voor Special Gym.

Special Gym zet zich in om het plezier in bewegen te bevorderen en deelname aan gym- sport mogelijk te maken voor iedereen, ook wanneer er extra begeleiding nodig is vanwege een motorische, cognitieve, gedragsmatige of sensorische uitdaging. Tevens wil Special Gym een veilig leerklimaat bieden, waardoor sporters tot ontwikkeling komen en vaardigheden kunnen generaliseren naar hun eigen context.

Op, 12, 13 en 14 juni 2020 zal Special Gym met maar liefst 8 sporters deelnemen aan Special Olympics 2020 in Den Haag, waar ook ruim 2000 andere sporters uit heel Nederland aan meedoen! Hiervoor zijn wij al druk aan het oefenen maar natuurlijk kunnen wij wel wat (financiële) steun gebruiken om het inschrijfgeld en de zaalhuur voor extra trainingen te kunnen bekostigen. Daarnaast zamelt Special Gym geld in voor materialen die in de lessen gebruikt zullen worden, om de lessen nog leuker en leerzamer te maken. 

Aanvullend op de uitdagingen van de sporters, zamelen we ook via de social media kanalen geld in!
Draagt u Special Gym ook een warm hart toe? 
Meer informatie is te vinden op de website van Special Gym.
Je kunt ook een filmpje bekijken van een les bij Special Gym.

Organizer

Demi Jansen
Organizer
Heesch, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.