Campaign complete! Sokil-adjacent land purchased!


NOVYI SOKIL COMPLETES PURCHASE OF ADJACENT PROPERTY, “3 BUILDINGS” FUNDRAISER CONTINUES!

НОВИЙ СОКІЛ ЗАВЕРШИВ ПОКУП ПРИЛЕГЛОЇ ЗЕМЛІ, ЗБІРКА ФОНДІВ “ТРИ БУДІВЛІ ДЛЯ СОКОЛУ” ПРОДОВЖУЄТЖЬСЯ!

See details here  and in the update posted below.

We will begin coordinating engraved brick orders for qualifying donors in 2021.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


INITIAL LAND PURCHASE FUNDRAISING GOAL ACHIEVED - FUNDRAISING GOAL INCREASED!

ONGOING “THREE BUILDINGS FOR SOKIL ” CAMPAIGN SEEKS ADDITIONAL $90,000 BY FALL 2020 FOR MEDICAL/ADMINISTRATION BUILDING

See details here  and in the update posted below.

ДОСЯГЛИ ПОЧАТКОВУ ЦІЛЬ КАМПАНІЇ ЗБІРКИ ФОНДІВ НА КУПІВЛЮ ЗЕМЛІ – ЗБІЛЬШУЄМО ЦІЛЬ КАМПАНІЇ!

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КАМПАНІЯ ЗІБРАННЯ ФОНДІВ «ТРИ БУДІВЛІ ДЛЯ СОКОЛУ » З ВИКЛИКОМ НА ДОДАТКОВИХ $90,000 ДО ОСЕНИ 2020 РОКУ ДЛЯ ПЕРЕБУДОВИ ШПИТАЛИКА/АДМІНІСТРАЦІЇ


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Ukrainian text follows below
      -=-=-=-      Video production by Zachar Hankewycz

Novyi Sokil is a Plast campground set on 41 acres of wilderness in North Collins, NY. 

Unfortunately, that wilderness setting is now under threat.

In recent months, a ~40-acre plot  of land immediately adjacent to Novyi Sokil was unexpectedly offered for sale. The border between Novyi Sokil and the adjacent plot skirts one of our barracks, approaching to within several feet of the building. The plot is 97% forested, and some may recall that the older boys’ (yunatskyi) camp was situated on the land in question in the 1970s.

45900914_1583432015766399_r.jpegThe offer for sale has generated great interest among parties unaffiliated with Plast, who wish to purchase the land for development or farming.  If that were to happen, the purchaser would likely raze most of the trees on the land. Our camps could be exposed to undesirable sounds and smells from farming activities. The wilderness setting of our campgrounds may be jeopardized. Our camps would be more exposed.

Fortunately, that negative outcome can be avoided. But we need your help, fast. 

The current owner has offered to sell us the land, which would effectively double the size of Novyi Sokil, provided that we can provide the purchase price soon.

We need to raise $200,000 quickly, with a minimum of $100,000 by June 2020.

The purchase of this land would not only benefit Novyi Sokil, but all of Plast – expanding the possibilities for various camps, jamborees, and Plast celebrations.

All donors will be memorialized on this GoFundMe page. Donors contributing higher amounts will also be honored through customized engraved paver bricks that will be installed and incorporated into the campground.   Donors can customize the text to be engraved on the brick in both English and Ukrainian.
45900914_1583434828655936_r.jpeg The donation tiers are as follows:

 Sponsor a Tree
         $500 - $1249           4x8 brick, text only

 Sponsor a ¼ Acre     $1250 - $2499       8x8 brick, text, optional image 

 Sponsor a ½ Acre     $2500 - $4999       12x12 brick, text, optional image 

 Sponsor an Acre       $5000+                       16x16 array (4 bricks), text, 2 optional images 

In today’s digital world, our children need Novyi Sokil more than ever to reconnect with nature and remind them of their rich cultural heritage.

Please help us preserve the natural buffer surrounding Novyi Sokil and protect the efforts of our predecessors.

Don’t be left out of this historic, once-in-a-generation opportunity!

Direct donations via check are available. 

Donations of stock , as well as donations via Employer Matching Programs  are also available.

Tax receipts will be provided.

Support us through Amazon purchases here:  
https://smile.amazon.com/ch/16-6098140 

Detailed instructions on how to enable and use AmazonSmile can be found here .

Visit us at:  http://www.novyisokil.org


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Пластова оселя Новий Сокіл це 41 акрів лісу в North Collins, NY.

На жаль, наш куточок природи тепер є під загрозою.

В останні місяці несподівано було виставлено на продаж земельну ділянку площею близько 40 акрів , яка безпосередньо примикає до Нового Сокола.  Спортoва площа, новацький барак, і табір пташат знаходяться дуже близько до межі між Новим Соколом та прилеглою територією.  Ділянка покрита 97% лісом, і пригадуємо, що юнацький табір знаходився на цій землі у 1970-х роках.

Пропозиція щодо продажу викликала великий інтерес у партій, не пов'язаних із Пластом, які бажають придбати землю для забудови чи ведення господарства.  Якщо це станеться, покупець може зрубати більшість дерев на цій землі.  На наші табори можуть розповсюджуватися небажані звуки і запахи від сільськогосподарської діяльності. Це пошкоджує безпеку та природне довкілля наших таборів.

На щастя, цього негативного результату можна уникнути.  Але нам потрібно Вашу допомогу, негайно. 

Нинішний власник запропонував продати нам землю, що фактично вдвічі збільшило б розмір Нового Сокола, за умови, що ми зможемо виплатити суму покупки якомога швидше.

Ми потребуємо як найскоріше назбирати $200,000, а мінімально $100,000 до червня 2020p.

Купівля цієї землі пішла б на користь не тільки Новому Соколу, але й усьому Пласту — розширивши можливості для різних таборів, вишколів та також допоможе безпечно виконувати зайняття такі як вмілість ІІІ Пера.

Усі спонсори будуть відзначені на цій сторінці GoFundMe.  Спонсори, які внесуть більші суми, також будуть вшановані за допомогою індивідуальної гравірованої цегли з бруківки, яка буде встановлена та включена до зони табору.  Спонсори можуть самі написати текст, який буде вигравіруваний на цеглі, англійською та українською мовами.

Рівні пожертвування наступні:

 Спонсор дерева       
      $500 - $1249              4x8 цеглина, лише текст

 Спонсор ¼ акру           
      $1250 - $2499          8x8 цеглина, текст, зображення на вибір 

 Спонсор ½ акру           
      $2500 - $4999          12x12 цеглина, текст, зображення на вибір 

 Спонсор акру               
      $5000+                          16x16 плита (4 цегли), текст, 2 зображення на вибір 

У сьогоднішньому світі нашим дітям потрібен Новий Сокіл, щоб з'єднатися з природою та нагадати їм про їхню багату культурну спадщину.  Будь ласка, допоможіть нам зберегти природну оболонку навколо Нового Сокола та захистити зусилля наших попередників.

Не упустіть цю історичну можливість, яка випадає раз на покоління!

Доступні прямі пожертви через чек. 

Також доступні пожертви stocks  та пожертви через Employer Matching Programs .

Будуть надані виписки податку.

 Підтримайте нас за допомогою покупок на Amazon тут: 
https://smile.amazon.com/ch/16-6098140 

Детальні інструкції на AmazonSmile тут. 

Відвідайте нас за адресою: http://www.novyisokil.org

Donations

 See top
 • Andrew Miz 
  • $250 
  • 2 mos
 • Damian Hornich 
  • $100 
  • 2 mos
 • Wolodymyr, Orysia, & Katia Pylyshenko in memory of Bohdan Guran 
  • $1,250 (Offline)
  • 3 mos
 • Michael Kowalysko in memory of Taras Hirniak 
  • $50 (Offline)
  • 3 mos
 • Roman & Katrusia Melnyk 
  • $2,500 (Offline)
  • 3 mos
See all

Organizer and beneficiary

Greg Tkaczyk 
Organizer
North Collins, NY
Plast Ukrainian Scouting Organization Novyi Sokil 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more