Dawnswyr Talog

(Bilingual message)
Annwyl bawb / Dear all,
Mae'r Dawnsathon ar ben ac wedi mynd ymhell tu hwnt i'r targed gwreiddiol o £500. Diolch ENFAWR i bawb am eu cyfraniad a'u hymdrech! Gan gynnwys cyfraniadau arian parod, byddwn yn medru rhannu £2500 gyda'r ddwy elusen. Rydym eisioes wedi cysylltu gyda Banc Bwyd Caerfyddin ac elusen yr Ambiwlans Awyr er mwyn trefnu'r broses o drosgwlyddo'r arian.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
The Danceathon is all done and dusted and has raised so much more than the original target of £500. A HUGE thank you to everyone for their contributions and effort! Including cash donations received, we will be able to share £2500 between both charities. We have already contacted Carmarthen Food Bank and the Wales Air Ambulance charity to organise the process of transferring the funds.

Diolch eto / Thank you again,
Dawnswyr Talog


Yng nghanol y cyfnod ynysu oherwydd Covid-19 mae Dawnswyr Talog eisiau gwneud rhywbeth i helpu pobl fregus neu mewn angen - ond gan gadw at reolau'r 'lockdown' wrth gwrs.
Dyma ni felly yn cynnal Dawnsathon er budd dwy elusen bwysig: Ambiwlans Awyr Cymru a Banc Bwyd Caerfyrddin. Rhwng Mehefin 1af a'r 5ed byddwn yn dawnsio am gyfanswm o 24 awr! Bydd yr holl arian a gasglwn yn cael ei rannu rhwng y ddwy elusen.
Byddwch yn gallu dilyn ein hanes a gweld clipiau o'r dawnsio ar ein tudalen Facebook, ar Trydar @talogwerin a thrwy ein gwefan:
http://dawnswyrtalog.org.uk 
Diolch.

During the Covid-19 lockdown, Dawnswyr Talog dancers wanted to try and help others who may be vulnerable or in need - whilst keeping to the lockdown rules of course.
We are therefore holding a Danceathon in aid of two important charities: Wales Air Ambulance and Carmarthen Food Bank. Between June 1st and 5th we will be dancing for a total of 24 hours. All the money collected will be shared between the two charities.
You can follow our progress and see video clips of our dancing on our Facebook page, on Twitter @talogwerin and on our website:
http://dawnswyrtalog.org.uk  
Thank you.

Donations

 • Teulu Pencaer 
  • £10 
  • 23 d
 • Teulu Llwynhuan 
  • £30 
  • 23 d
 • Emyr Williams 
  • £10 
  • 23 d
 • Fiona Phillips 
  • £20 
  • 23 d
 • Carol James 
  • £10 
  • 23 d
See all

Organizer

Dawnswyr Talog 
Organizer
Talog, Wales, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more