Arbedwch Gelc Llangeitho-Save the Llangeitho Hoard

Keep Treasure in Ceredigion Say Friends of Museum

The Friends of Ceredigion Museum are raising £4,200 to keep a nationally important hoard of Bronze Age metalwork in Ceredigion. The exciting find of over fifty bronze tools, weapons and body ornaments was made by metal detectorists Craig Hearne and Kieran Slade in Llangeitho in 2020. This find of a lifetime was declared as treasure by a coroner under the Treasure Act and Amgueddfa Ceredigion Museum has been given the opportunity to purchase the hoard if the funds can be raised.
Bronze Age hoards are exceptionally rare in in Ceredigion, where only two vague historical accounts of hoard finds had previously been registered. Their discovery offers important new understanding of the styles and metalworking traditions in Ceredigion around 3,000 years ago. Their burial represents a considerable gathering of people, choosing to gift their prized bronze objects into the ground, probably as an expression of deep held religious beliefs.
The findspots for the hoards were archaeologically investigated by Dyfed Archaeological Trust soon after the finds were reported as treasure, with emergency funding provided by Cadw.
Carrie Canham, Curator of Ceredigion Museum said: “We’re very excited at the prospect of adding these unique and hugely important finds to the museum collection. I’d like to commend Craig and Kieran for their adherence to good practice for metal detecting so that as much information about our prehistoric ancestors can be gleaned from their find as possible. I’d also like to thank the Friends of Ceredigion Museum for stepping in to raise the funds to purchase the treasure and will be keeping my fingers crossed that their tireless efforts to keep this unique treasure in Ceredigion will come to fruition.”
Bronwen Morgan, President of the Friends of Ceredigion Museum, said: "This is exciting news about a unique and rare discovery from the Bronze Age in Ceredigion. It is a treasure in the true sense of the word, and we are anxious to keep this treasure in Ceredigion. We ask for financial support to ensure that we and the generations to come can preserve, see, and appreciate our heritage in Ceredigion. These items have been in Ceredigion for about 3,000 years and we will now try and make sure that they remain here."


Cadw Trysor yng Ngheredigion Dweud Cyfeillion yr Amgueddfa

Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn codi £4,200 i gadw celc o waith metel o'r Oes Efydd sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Ngheredigion. Gwnaethpwyd y darganfyddiad cyffrous o dros hanner cant o offer efydd, arfau ac addurniadau corff gan y datgelwyr metel Craig Hearne a Kieran Slade yn Llangeitho yn 2020. Datganwyd y darganfyddiad hwn o oes yn drysor gan grwner o dan y Ddeddf Trysor ac mae Amgueddfa Ceredigion wedi cael ei gyhoeddi. cael y cyfle i brynu'r celc os gellir codi'r arian.
Mae celc o'r Oes Efydd yn eithriadol o brin yng Ngheredigion, lle mai dim ond dau gofnod hanesyddol annelwig o ddarganfyddiadau celc a gofrestrwyd yn flaenorol. Mae eu darganfyddiad yn cynnig dealltwriaeth newydd bwysig o arddulliau a thraddodiadau gwaith metel Ceredigion tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae eu claddedigaeth yn cynrychioli cryn gynulliad o bobl, yn dewis rhoi eu gwrthrychau efydd gwerthfawr i'r ddaear, yn ôl pob tebyg fel mynegiant o gredoau crefyddol dwfn.
Bu Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn ymchwilio'n archeolegol i'r mannau darganfod ar gyfer y celciau yn fuan ar ôl i'r darganfyddiadau gael eu hadrodd fel trysor, gyda chyllid brys yn cael ei ddarparu gan Cadw.
Dywedodd Carrie Canham, Curadur Amgueddfa Ceredigion: “Rydym yn gyffrous iawn am y posibilrwydd o ychwanegu’r darganfyddiadau unigryw a hynod bwysig hyn at gasgliad yr amgueddfa. Hoffwn ganmol Craig a Kieran am eu hymlyniad wrth arfer da ar gyfer canfod metel fel y gellir cael cymaint o wybodaeth â phosibl am ein hynafiaid cynhanesyddol o’u darganfyddiadau. Hoffwn hefyd ddiolch i Gyfeillion Amgueddfa Ceredigion am gamu i mewn i godi’r arian i brynu’r trysor a byddaf yn croesi fy mysedd y bydd eu hymdrechion diflino i gadw’r trysor unigryw hwn yng Ngheredigion yn dwyn ffrwyth.”
Dywedodd Bronwen Morgan, Llywydd Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion: " “Newyddion cyffrous am ddargynfyddiad unigryw a phrin yng Ngheredigion o’r Oes Efydd. Mae’n drysor yng nghwir ystyr y gair ac rydym yn awyddus i gadw’r trysor yma yng Ngheredion . Rydym yn erfyn am gymorth ariannol i sicrhau ein bod ni a’r cenhedlaethau i ddod yn medru cadw, gweld a gwerthfawrogi ein treftadaeth yng Ngheredigion. Y Mae’r eitemau wedi bod yng Ngheredigion ers tua 3,000 o flynyddoedd ac awn ati nawr i sicrhau eu bod yn aros yma.”

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • £10 
  • 28 d
 • Ian Munday
  • £5 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • £20 
  • 2 mos
 • Corrado Cristaldi
  • £10 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • £10 
  • 2 mos
Donate

Organizer

Martin Ives
Organizer
Wales
The Friends Of The Ceredigion Museum
 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.