Help Sandra Olszewska

Sandra Olszewska is a 30-year old mother of 3 living in Cork suffering from a high grade soft tissue sarcoma.This campaign was set up by a family friend, Agnieszka Zak, to help the family in the difficult time, and to cover medical costs of Sandra’s recovery after a leg amputation that due to the tumour’s size will be most likely a part of her treatment.

This fundraising campaign has been approved by Sandra and her husband.All funds will go directly to Sandra’s bank account that is connected to this GoFundMe account.

The full story:

Last year Sandra  Olszewska  was a happy mum of two. She was expecting her third child and was about to get married to her now husband, Rafal Bialek.There were no signs whatsoever that their entire would be shattered soon. The couple got married in November and was joyfully expecting the arrival of their first son (Sandra has two children from a previous partnership).Suddenly, in December 2017, a small and painless lump appeared on her left leg.Soon, the lump started growing even more and became painful, so Sandra brought it to a CUH consultant’s attention during a routine 4.5-month pregnancy check-up.Her lump was examined and she was reassured it was a nerve tumour known as neurofibroma, so a benign and non-cancerous tumour that grow on nerves.Unfortunately, as the pregnancy progressed the tumour grew bigger and bigger causing excruciating pain in Sandra’s legs.More lumps soon appeared on the right leg too.Sometimes the pain was so bad that Sandra had to be hospitalised.Between December 2017 and March 2018 she was admitted to a hospital as many as 7 times!The doctors performed an ultrasound scan of the left leg to ensure there was no blood clots in there, and advised Sandra to take up to 2 paracetamol tablets every 4 hours to fight the pain. In February 2018, one CUH doctor examining Sandra made a comment about the large tumour and said she worried it may be something more serious than neurofibroma.She advised the doctor supervising Sandra’s case to investigate it further.However, this request was ignored and Sandra was told the tumour will be dealt with once her son is born, as they cannot do much now, while she is pregnant. On 23 March 2018 Sandra gave birth to her youngest son, Tobiasz.After Easter a biopsy was performed to determine if the fast growing tumour on Sandra’s leg was indeed a neurofibroma.On the 24 April, just a month after giving a birth, Sandra was told her tumour was a malignant high grade soft tissue sarcoma.At that stage the tumour was growing approx.1-2 cm a week and already reached 50 cm.Shock, disbelief, fear ... the family was heartbroken. The doctors from CUH decided to carry our PET test to find out if the cancer has already spread to other organs or limbs.Thankfully, despite the cancer being malignant it was growing locally on the legs and it did not spread yet. However, Sandra was told that due to the size of the tumour her left leg will have to be amputated. Current situation: CUH is currently awaiting a second opinion on Sandra’s case from a specialist based in the UK.In the meantime, her left leg bone broke due to the enormous pressure from the sarcoma tumour, and she is being hospitalised in the CUH.Her three children are being looked after by friends, as Rafal Bialek is with his wife most of the time.Her insurance claim is being investigated and the insurance company does everything it possibly can to delay the process and ultimately do not pay anything to Sandra’s family.No money has been released to date and the insurer does not want to cooperate with Bialek family. This campaign has a goal of €15,000 that will be spend on helping a medical aftercare and supplements for Sandra, once her leg will be amputated.Please support Bialek family in this stressful time!


WERSJA POLSKA:

Sandra Olszewska jest 30-letnią matką 3-ki dzieci z Cork. Cierpi na mięsaka tkanek miękkich o wysokiej złośliwości. Ta kampania została założona przez rodzinę, Agnieszkę Żak, aby pomóc rodzinie w trudnym czasie i pokryć medyczne koszty wyzdrowienia Sandry po amputacji nogi, która ze względu na rozmiar guza będzie najprawdopodobniej częścią jej leczenia.


Ta kampania zbierania funduszy została zatwierdzona przez Sandrę i jej męża. Wszystkie środki trafią bezpośrednio na konto bankowe Sandry, które jest połączone z tym Kontem GoFundMe.


Pełna historia:
W zeszłym roku Sandra Olszewska  była szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Spodziewała się trzeciego dziecka i właśnie wyszla za maz za Rafala Bialek. Nie było żadnych oznak, że wkrótce ich rodzina doświadczy takiej sytuacji. Para wzieła ślub w listopadzie i radośnie oczekiwała przybycia ich pierwszego syna (Sandra ma dwoje dzieci z poprzedniego związku). Nagle, w grudniu 2017 roku, pojawiła się mała i bezbolesna grudka na jej lewej nodze. Wkrótce guz zaczął się rozrastać szybciej i stał się bolesny, więc Sandra zwróciła na to uwagę konsultanta CUH podczas rutynowej 4,5-miesięcznej kontroli ciążowej. Zbadano jej nogę i uspokojono ją, że jest to guz nerwowy zwany nerwiakowłókniakiem, więc łagodny i nienowotworowy guz, który rośnie na nerwach. Niestety, w miarę postępu ciąży guz stawał się coraz większy, powodując rozdzierający ból w nogach Sandry. Czasami ból był tak silny, że Sandra musiała być hospitalizowana. Między grudniem 2017 r. I marcem 2018 r. była przyjęta do szpitala 7 razy! Lekarze wykonywali badanie ultrasonograficzne lewej nogi, aby upewnić się, że nie ma tam skrzepów krwi i zalecili Sandrze przyjmowanie 2-óch tabletek paracetamolu co 4 godziny, aby zwalczyć ból. W lutym 2018 r. Jeden z lekarzy CUH, badający Sandrę, wypowiedział się na temat dużego guza i powiedział, że martwi się, że może to być coś poważniejszego niż neurofibroma. Powiedziała to lekarzowi nadzorującemu sprawę Sandry i poprosiła go aby to obejrzał i coś zrobił. Jednak ta prośba została zignorowana, a Sandrze powiedziano, że zajmą się tym po urodzeniu syna, ponieważ nie mogą wiele zrobić kiedy jest w ciąży. W dniu 23 marca 2018 r. Sandra urodziła swojego najmłodszego syna, Tobiasza. Po Wielkanocy wykonano biopsję, aby ustalić, czy szybko rosnący guz na nodze Sandry rzeczywiście był nerwiakowłókniakiem. W dniu 24 kwietnia, zaledwie miesiąc po urodzeniu, powiedziano Sandrze, że jej guz jest mięsakiem tkanek miękkich o wysokiej złośliwości. Na tym etapie guz rozwijał się w przybliżeniu 1-2 cm na tydzień i osiągnął już 50 cm. Wstrząs, niedowierzanie, strach ... rodzina miała złamane serce. Lekarze z CUH postanowili wykonać test PET, aby dowiedzieć się, czy rak już rozprzestrzenił się na inne narządy lub kończyny. Pomimo nowotworu, który był złośliwy, rozwijał się lokalnie na nodze i nie rozprzestrzenił się jeszcze. Jednak Sandrze powiedziano, że ze względu na rozmiar guza, jej lewa noga będzie musiała zostać amputowana. Obecna sytuacja: CUH oczekuje obecnie na drugą opinię w sprawie Sandry od specjalisty z Wielkiej Brytanii. W międzyczasie guz tak naciskał na struktury łydki, że złamał Sandrze kość strzałkową w nodze, a ona jest hospitalizowana w CUH. Rafal caly swoj czas dzieli pomiedzy prace,dzieci i opieke nad Sandra.Pomagaja im rowniez przyjaciele i babcia. Jego odszkodowanie ubezpieczeniowe jest badane, a firma ubezpieczeniowa robi wszystko, co tylko możliwe, aby opóźnić proces i ostatecznie nic nie płaci rodzinie Sandry. Większość pieniędzy zostało wydane do tej pory, a ubezpieczyciel nie chce współpracować z rodziną Białków. Ta kampania ma na celu uzyskać 15 000 euro, które zostaną przeznaczone na opiekę medyczną i suplementy dla Sandry, po tym, jak jej noga zostanie amputowana. Prosimy o wsparcie rodziny Białków w tym trudnym czasie czasie!

Organizer and beneficiary

Agnieszka Zak
Organizer
Rafal Bialek
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.