Turkey Human Rights Accountability Project


We are launching a legal campaign called the Turkey Human Rights Accountability Project to have prominent abusers of human rights in Turkey placed on the United Kingdom's sanction list. This will be a springboard for similar submission in the United States and the European Union. 
 
Since 2016, there has been a relentless campaign of arrests which has targeted lawyers across Turkey and has also affected all levels of Turkish society.  
 
In 77 of Turkey’s 81 provinces, lawyers, Presidents of Bar Associations, and even judges who refused to act on the Government’s direction have been detained and arrested on trumped-up charges as part of criminal investigations conducted by provincial public prosecutors (See). Those also imprisoned for long periods after politically motivated prosecutions are activists, journalists, and academics.  

The individuals who have been subject to arbitrary detention include civil society leader Osman Kavala, the President and the Director of Amnesty International in Turkey Taner Kılıç and İdil Eser, lawyers Fevzi Kayacan and Turan Canpolat, author and journalists Ahmet Altan Aysenur Parıldak, and Mustafa Ünal, academics Prof. Mümtazer Türköne and Prof. Sedat Laçiner, and art director Fevzi Yazıcı amongst many others.  

The Turkish authorities and prosecutors hold a huge amount of power to determine who is kept imprisoned and for how long. This power is largely unchecked by Turkey's legal system which often acts at their whim. The Turkish courts routinely ignore the decisions of the European Court of Human Rights and the UN, particularly, those ordering the release of certain detainees.  

Many of those who have been detained have been subject to torture, solitary confinement, denial of health services and access to counsel, and some have died in custody. Some judges and prosecutors have even been extorting money from those held in custody in return for their release. 
 
The UN and Council of Europe bodies, national and international NGOs, and Bar Associations around the world have published credible reports on these human rights violations by Turkish officials. The Turkish government has offered its officials, such as the prosecutors who send innocent lawyers and others to prison for lengthy sentences in squalid condition, effective immunity. This has meant that it is impossible to bring human rights abusers to justice within Turkey or to challenge their actions.   
 
We think this all needs to stop. 
 
We are fundraising to seek accountability for those responsible for these political prosecutions and detentions which are causing great damage to individuals, their families, and Turkish society.  
 
The first step in this process is to push for the sanctioning of those responsible under the United Kingdom's new Global Human Rights Sanctions Regulations.  To this end, we intend to instruct two top English human rights barristers to: 
 
 ​i) advise on which human rights violators we should be seeking to be added to the sanctions list; 
ii) engage in political lobbying to draw attention to the harm caused by those involved in arbitrary detentions in Turkey; 
iii) draft detailed submissions for the individuals identified to be sanctioned; and  
iv) seek to engage with officials of the UK Government to press the case for sanctions. 
 
We believe that this work is important to counter the impunity enjoyed by those involved in the unlawful imprisonments and draw international attention to this problem.   
 
The funding will also pay for all other expenses relating to the campaign including publicity, hosting events to support the campaign,  and any necessary travel. 
 
Any funds remaining after the above work is undertaken will be put towards exploring other sanction options as well as other ways to hold those responsible to account using domestic and international legal mechanisms. 

The Arrested Lawyers Initiative 
@ArrestedLawyersBiz (The Arrested Lawyers Initiative), Türkiye’de yaşanmakta olan insan hakları ihlallerinde ağır sorumluluğu olan kişileri Birleşik Krallık (insan hakları ihlalleri sorumluları) yaptırım listesine dahil ettirebilmek için Türkiye İnsan Hakları Hesap Sorulabilirlik Projesi isimli bir proje başlatıyoruz. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği nezdinde benzer uygulama ve başvurular için de bir örnek ve hareket noktası teşkil edecektir. 

Türkiye’de 2016’dan bu yana avukatlara yönelik kesintisiz devam eden bir tutuklama kampanyası devam etmekte olup ve bu durum toplumun her kesimini etkilemektedir. 

Türkiye’deki 81 ilin 77’sinde avukatlar, baro başkanları, Hükümet’in talimatları doğrultusunda hareket etmeyi reddeden yargıçlar uydurma suçlamalarla tutuklanmaktadır. Siyasi gerekçelerle yürütülen yargılamalarda aktivistler, gazeteciler ve akademisyenler de uzun süreli hapis cezalarına mahkûm edilmektedir. 

Sivil toplum lideri Osman Kavala, Af Örgütü Türkiye Başkan ve Direktörü Avukat Taner Kılıç ve İdil Eser, avukatlar Fevzi Kayacan ve Turan Canpolat, yazar ve gazeteci Ahmet Altan, akademisyen ve gazeteci Sedat Laçiner, gazeteciler Ayşenur Parıldak ve Mustafa Ünal, sanat yönetmeni Fevzi Yazıcı keyfi tutuklama ve göz altı kurbanlarından sadece bazılarıdır. 

Türk makamları ve savcılar, kimin hapiste tutulacağı ve tutukluluk süreleri konusunda çok büyük bir yetkiye sahip bulunmaktadır.  Bu yetki ise genellikle hükümetin istekleri doğrultusunda hareket eden Türk Mahkemeleri tarafından denetlenmeye tabi tutulmamaktadır.

Türk mahkemeleri ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler’in tutukluların tahliye edilmeleri gerektiği yönünde verdiği kararları sistematik bir şekilde görmezden gelmektedir. 

Tutuklananların birçoğu işkenceye ve tecrite maruz kalmakta, sağlık hizmetleri ile hukuki yardımdan mahrum bırakılmaktadır. Bu nedenle hapis ve gözaltında hayatını kaybedenler olmuştur. Bazı yargı mensuplarının tutuklulardan özgürlükleri karşılığında zorla para aldıkları da tespit edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, ulusal ve uluslararası STK’lar ve barolar yayınladıkları güvenilir raporlarla, Türk yetkililerin sorumlu olduğu insan hakları ihlallerini kayda geçirmişlerdir. Masum avukatlar ve diğer yurttaşları uzun süreli cezalar ile insani olmayan koşullardaki cezaevlerine gönderen savcılara ve diğer kamu görevlilerine Türk hükümeti dokunulmazlık sağlamıştır. Bu durum, insan haklarını ihlal edenleri yargılamanın ya da bu eylemlerine karşı yasal mücadele yürütmenin, Türkiye içinde mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. 

Yukarıda kısmen değindiğimiz bu hukuk ihlallerine artık bir son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye toplumuna, mağdurlara ve ailelerine büyük zarar veren bu siyasi yargılamaların ve tutuklamaların sorumlularının hesap vermesini sağlamak için bir fon oluşturuyoruz. 

Bu yolda atacağımız ilk adım, bu eylemlerin sorumlularının, yeni uygulamaya konulan Birleşik Krallık Küresel İnsan Hakları Yaptırım Mevzuatı çerçevesinde yaptırıma tabi tutulmasını sağlamak için bir kampanya düzenlemek olacaktır. Bu doğrultuda iki üst düzey İngiliz İnsan Hakları avukatını; 

i) Faillerden hangilerinin yaptırım listesine dahil edilmesi gerektiği konusunda değerlendirme yapmaları ve tavsiye vermeleri, 
ii) Türkiye’de keyfi tutuklamalardan sorumlu kişilerin neden olduğu zarara dikkat çekmek için siyasi lobi çalışmaları yürütmeleri, 
iii) Tespit edilen sorumlular hakkında yasal başvuruları hazırlamaları ve 
iv) Yapılacak başvurunun yaptırım kararı ile sonuçlanması için Birleşik Krallık hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yapmaları için görevlendireceğiz. 

Bu çalışmanın, yasadışı tutuklamalardan sorumlu kişilere sağlanan dokunulmazlık hali ile mücadele etmek ve bu problem hakkında uluslararası farkındalık yaratmak için hayati olduğuna inanıyoruz. 

Toplanan fon ayrıca, kampanyayı destekleyecek tanıtım çalışmaları yapmak, etkinlikler düzenlemek, kampanya ile ilgili uzman raporu temin etmek, tercüme hizmeti, donanım ve program alımı ve seyahat masrafları için de kullanılacaktır. 

Yukarıda tarif edilen iş ve faaliyetlerden arta kalan fonlar, diğer yaptırım olanakları ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilerin yerel ve uluslararası düzeyde sorumlu tutulması adına diğer yasal mekanizmalar için de kullanılacaktır.

The Arrested Lawyers Initiative 
@ArrestedLawyers

 • Anonymous
  • £49 
  • 4 mos
 • bulent soylu
  • £50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • £25 
  • 4 mos
 • MEHMET ORHAN
  • £25 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • £20 
  • 4 mos
See all

Organizer

The Arrested Lawyers Initiative
Organizer
London, Greater London, United Kingdom

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.