Main fundraiser photo

Zorg dat Lawrence komend jaar niet op straat staat

Donation protected
*English below

Beste allemaal,

Bedankt voor de donaties tot zover!

Lawrence wordt inmiddels geholpen aan een hernia in het ziekenhuis op kosten van een fonds.
Dankzij onze inzamelingsactie heeft hij nu een kleine spaarpot. Maar daarmee kan hij nog nauwelijks een jaar huur betalen, mocht hem iets overkomen. Een pensioen heeft hij niet.
Hij raakt op leeftijd en de jaren beginnen te tellen. Hij heeft zoals jullie misschien weten, flink te kampen met zijn gezondheid.
Zullen we hem een beetje van onze overvloed geven?
Met een spaarpot is er ruimte voor zijn eerste levensbehoeften!
En dat helpt nu ook mee voor zijn gezondheid en geestelijke rust.

Voor meer informatie, lees het bericht hieronder.

Groeten van het team Lawrence.

Dear All,

Thanks for the donations so far!

Lawrence is now being treated for a hernia in hospital at the expense of a fund.
Thanks to our fundraising campaign, he now has a small piggy bank. But with that he can barely pay a year's rent if something happens to him. He doesn't have a pension to fall back upon.
He is getting older and the years are starting to count. As you maybe know, he is struggling with his health.
Shall we give him a little of our abundance?
With a piggy bank there is room for his basic necessities!
And that also helps for his health and mental peace now.

For more information, read the message below.

Greetings from the team Lawrence.

Beste lezer,

Hebben jullie een momentje voor Lawrence, ongelukkige verkoper van de daklozenkrant in het Westerpark in Amsterdam?

Deze meneer is van het jaar drie keer gevallen met de fiets. Nu heeft hij een hernia. Maar Lawrence kan niet rustig aandoen en moet blijven doorwerken. Lawrence leeft van de verkoop van de daklozenkrant en van de donaties die hij ontvangt. Het is voor hem elke maand spannend of hij de huur van 450 euro voor zijn kamer van vijf (!) vierkante meter kan blijven opbrengen. Zo niet, dan staat hij op straat…

Lawrence is al op leeftijd en heeft ook last van andere gezondheidsklachten. Hij slikt een aantal medicijnen. En misschien is een operatie voor zijn hernia nodig. De kosten van een hernia-operatie: tot 8000 euro. Lawrence heeft helaas geen tanden meer. Een kunstgebit zou hem erg helpen, want die heeft hij niet. De kosten van een kunstgebit: 1300 euro.

Als wij ziek zijn, krijgen we steun van de overheid. Maar Lawrence niet… Hij heeft geen zorgverzekering en geen recht op inkomen bij ziekte. Hij mag geen gebruik maken van ons sociale vangnet, omdat hij oorspronkelijk uit Californië komt en niet uit Nederland. Ook al leeft, woont en werkt hij al 20 jaar hier!

Lawrence is meer aan het overleven dan aan het leven.

Beste lezers, willen jullie Lawrence dit jaar uit de nood helpen en een beetje warmte bieden? Met 6000 euro hebben we in ieder geval zijn huur rond voor 2023, en met alles wat we extra doneren kunnen we misschien zijn kunstgebit en mogelijke hernia-operatie betalen. Als de operatie niet nodig blijkt te zijn, dan heeft hij een kleine spaarpot voor noodgevallen.

Namens Lawrence, alvast hartelijk dank!

Het team van buurtbewoners Westerpark.

PS 1: Je kunt ook maandelijks een donatie aan Lawrence geven. Neem dan even contact met ons op!

PS 2: De donaties lopen via de plaatselijke kerk.

PS 3: Voor de mensen die aan grote donaties denken: het is belasting-aftrekbaar.

Dear reader,

Do you have a moment for Lawrence, who sells the ‘Z-krant’ (paper sold by homeless people) in Amsterdam Westerpark area?

Lawrence fell three times from his bicycle this year, resulting in a hernia. Unfortunately, Lawrence can't take it easy and must keep working to make a living. Lawrence lives of Z-krant sales and the donations he receives. Every month it is uncertain whether he can continue to pay the rent of 450 euros for his room of five (!) square meters. If not, he's on the street...

Lawrence is already of age and has some other health issues for which he takes a number of medications. On top of that he may need surgery for his hernia, which would potentially cost up to 8000 euros. Furthermore Lawrence no longer has any teeth, so dentures would help him a lot. The cost of dentures: 1300 euros.

When we are sick, we receive support from the government. This is not the case for Lawrence. He has no health insurance and no right to income in the event of illness. He is not allowed to use our social safety net because he is originally from California/US and not from the Netherlands, even when he has been living and working here for 20 years.

As you can imagine, Lawrence is more surviving than living.

Dear readers, maybe you would like to help Lawrence and lighten up his New Year? With 6000 euros we will at least have his rent for 2023, and with everything we donate extra we might be able to pay for his dentures and potential hernia surgery. If the operation turns out not to be necessary, he has a small piggy bank for emergencies.

On behalf of Lawrence, thank you in advance!

Team Neigbours Westerpark.

PS 1: You can also make a monthly donation to Lawrence. Please contact us if you’re interested!

PS 2: The donations go through the local church and are potentially tax-deductible
Donate

Donations 

 • Jacq Botman
  • €10 
  • 4 mos
 • M. Jansen
  • €10 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €15 
  • 4 mos
 • ingrid van Schijndel
  • €10 
  • 4 mos
 • Esther Te riele
  • €5 
  • 4 mos
Donate

Organizer and beneficiary

Team Lawrence
Organizer
Wim Groothuijzen
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.