Main fundraiser photo

Help rewild the Netherlands: pay for our startup costs

Donation protected
Natural grazing for a resilient future

Nature in the Netherlands is depleted and vulnerable, putting life at risk for plants, animals, and humans alike. Atlas Foundation is on a mission to restore our ecosystems through rewilding: bringing back large herbivores to our landscapes.

Large herbivores strengthen ecosystems, making them more dynamic and resilient. As they graze, browse, fight, poop and bathe, they create mosaics of diverse habitats, while dispersing seeds, microbes and nutrients. Those are just a few of many ways in which herbivores improve soil health, increase biodiversity, and help mitigate climate change.

The benefits extend beyond the boundaries of nature reserves. Resilient ecosystems are the critical support system for all human activity, including agriculture and water use. Bringing back herbivores isn't a luxury. It's a necessity.

(To learn more about why herbivores are essential to the functioning of our ecosystems, please visit our website.)


Atlas Foundation: who we are

Founded in January of 2024, Atlas aims to introduce its first herd of Scottish Highland cattle into a Dutch nature reserve this year. Our goal after that is to expand to other locations and diversify with additional species. We're planning to add deer, Exmoor ponies, and even the Asiatic wild ass, or Kulan, whose added advantage is that they can help defend other species against attacks by wolves. The Kulan truly is a badass! :)

Atlas is a not-for-profit run by Freek Besselink, co-founder and chairman, and Maxwell Chesal, secretary. Freek has over three years experience managing bovine and equine herds in nature reserves in the Netherlands. Maxwell graduated from Wageningen University with a degree in biology and has been active in sustainable agriculture ever since. We are based in Nijmegen, close to some of the Netherlands’ most precious natural sites.


How your contribution will help restore our ecosystems

Our foundation will be able to sustain itself financially after the first year. To get it running, we will need sufficient funds to:

 • purchase our first herd of wild cattle and/or wild horses: €20,000;
 • buy an off-road vehicle and a trailer to transport these animals: €25,000;
 • buy equipment to monitor their health and behavior, such as GPS trackers and a laptop computer suitable for outdoor use: €7,500;
 • cover running costs and potential additional expenses, such as costs of fuel and veterinary checks: €7,500.

Atlas Foundation is a registered nonprofit based in the Netherlands. Donations are typically exempt from taxes.


We hope we've inspired you to support our mission to restore the natural ecosystems of the Netherlands. Your contribution will be greatly appreciated!

“Nature does not function without animals. It is that simple.”
- Gabe Brown, in Dirt to Soil---Natuurlijke begrazing voor een veerkrachtige toekomst

De Nederlandse natuur staat onder druk, waardoor het leven van planten, dieren en mensen in gevaar komt. Stichting Atlas wil onze natuur herstellen door middel van rewilding: door grote herbivoren terug te brengen in onze landschappen.

Deze dieren maken de natuur dynamischer en veerkrachtiger. Al grazend, vechtend, poepend en (zand)badend, creëren ze een mozaïek van verschillende habitats en verspreiden ze zaden, microben en voedingsstoffen. Zo verbeteren grote grazers de bodemgezondheid, vermeerderen ze de biodiversiteit, en verminderen ze klimaatverandering.

Ook buiten de natuurreservaten hebben we hier voordeel van. Veerkrachtige natuur is het fundament voor alle menselijke activiteit, inclusief landbouw en watergebruik. De herintroductie van grote grazers is dus geen luxe; het is een noodzaak.

(Wil je meer weten over de essentiële functies van herbivoren in onze ecosystemen, bezoek dan onze website.)


Over Stichting Atlas

Stichting Atlas is opgericht in januari 2024 en streeft ernaar dit jaar een kudde Schotse Hooglanders in een Nederlands natuurgebied te introduceren. In de toekomst willen we uitbreiden naar meerdere locaties en diversifiëren met andere soorten, zoals herten, Exmoor-pony's en zelfs de Aziatische wilde ezel, ook wel de kulan. De kulan is een sterke vechter en daarom extra relevant nu de wolf zijn intrede doet in Nederland.

Stichting Atlas is een nonprofit met een tweehoofdig bestuur: voorzitter Freek Besselink en secretaris Maxwell Chesal. Freek heeft ruim drie jaar ervaring in het beheren van wilde runder- en paardenkuddes in natuurgebieden in Nederland. Maxwell is sinds zijn studie biologie in Wageningen actief in de (agro)ecologische sector.

Hoe jouw bijdrage de natuur helpt

Na het eerste jaar zal Stichting Atlas financieel op eigen kracht functioneren. Om van start te gaan, hebben we fondsen nodig om:

 • de eerste kudde wilde runderen en/of wilde paarden aan te schaffen: €20.000;
 • een terreinwagen en trailer te kopen om de dieren mee te vervoeren: €25.000;
 • apparatuur te kopen om gezondheid en gedrag van de dieren te monitoren, zoals GPS-trackers en een laptop die geschikt is voor buitengebruik: €7.500;
 • lopende kosten en mogelijke extra uitgaven te dekken, zoals brandstofkosten en rekeningen van de dierenarts: €7.500.

Stichting Atlas is een stichting zonder winstoogmerk en staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor meestal aftrekbaar. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer details over belastingvoordelen.


Dank voor je steun aan de Nederlandse natuur, je bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

“Nature does not function without animals. It is that simple.”
- Gabe Brown, Dirt to Soil
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €100 (Offline)
  • 20 d
 • Anonymous
  • €200 (Offline)
  • 20 d
 • Anonymous
  • €200 (Offline)
  • 20 d
 • Mischa Hoyinck
  • €450 
  • 1 mo
 • Anonymous
  • €20 
  • 1 mo
Donate

Fundraising team: Atlas Foundation (2)

Freek Besselink
Organizer
Maxwell Chesal
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee